Symboler og talkoder - en guide til fascistisk og nazistisk symbolik

Politiske og religiøse bevægelser har til alle tider benyttet sig af symbolmystik og logoer til at identificere sig med og skabe associationer hos tilhængere og modstandere. De fascistiske bevægelser er ingen undtagelse.

Nazistisk okkultisme

Langt den overvejende del af det symbolapparat, som fascisterne i dag benytter sig af, er hentet fra Nazityskland og Adolf Hitlers tyske nationalsocialistiske arbejderparti, NSDAP, der var kendt for sit brug af symboldyrkelse og mysticisme. Mest kendt er hagekorset, ligesom de tyske naziideologer og især organisationen SchutzStaffel (SS) og dens militære afdeling Waffen-SS var meget optaget af oldnordiske og oldgermanske symboler, runer og mytologi, men også af kongeriget Preussens gamle, militære tegn.

Når nutidens nazister og fascister anvender symboler som partimærker, tatoveringer, på merchandise og graffiti, er det ofte som udtryk for en fortsat dyrkelse en nazistisk okkultisme, der udvikledes i perioden efter Første Verdenskrig og frem til 1945. Også forbud i bl.a. Tyskland mod fx hagekorset, har tvunget vor tids fascister til at tage andre symboler i anvendelse for at undgå retsforfølgelse. Endelig vælger mange nynazistiske grupper at bruge andre og mindre belastede symboler, f.eks. bestemte runer, som logoer, for ikke at blive kædet direkte sammen med den traditionelle, nazistiske bevægelse og med Nazityskland. To danske eksempler på dette er Danmarks Nationale Front, der har hentet den såkaldte ”livsrune” fra nazistisk okkultisme, og Danskernes Parti, der anvender en slet kamufleret udgave af solhjulet som partilogo.

Hagekorset

Hagekorset, eller swastika, er nazisternes vigtigste symbol og selve nazismens logo. Swastikaet er et flere tusind år gammelt symbol, der har været brugt som et religiøst symbol eller ornament i store dele af Europa og Asien. Det er særligt kendt fra Centralasien, fra de indiske kulturer, bl.a. buddhismen og hinduismen, men blev også brugt i store dele af Europa i oldtiden og er blevet brugt som symbol på bl.a. godhed, lykke og på solen, som en variant af solkorset (se herunder).

Hagekorset blev taget op og brugt som symbol på national genfødsel og på den ariske race i den tyske-østrigske okkultisme og af den folkegermanske Völkisch-bevægelse i starten af det 20. århundrede. Det var i denne bevægelse, hvor mange af de nazistiske hovedteoretikere trådte deres ideologiske barnesko, og ud af bevægelsen voksede nazipartiet NSDAP efter 1. verdenskrig.

Nazisterne overtog hagekorset som partisymbol i 1920, og siden har det være synonymt med nazismen og Hitlers naziparti, der brugte det som logo og på sit flag – et sort hagekors på en hvid skive på rød baggrund. I 1935-1945 var flaget desuden Nazitysklands nationalflag, ligesom at hagekorset indgik i den tyske flåde, Kriegsmarines, flag i perioden.

I dag bruges hagekorset, Nazitysklands nationalflag og Kriegsmarineflaget universelt af nazister over hele verden, i Danmark som partilogo af DNSB og af andre nazister, mens hagekorset i vores nabolande Sverige og Tyskland er blevet gjort ulovligt.

Jernkorset

Det tyske jernkors bliver i dag brugt af fascister, især i Tyskland, som substitut for det forbudte hagekors. Jernkorset går oprindeligt tilbage til slutningen af 1100-tallets tyske ridderorden, Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem eller bare Tyske Orden, men blev i sin nuværende form indstiftet som militær fortjenstmedalje af den preussiske konge, Friedrich Wilhelm 3. i 1813 under felttoget mod Napoleon. Som sådan fungerede den først i det preussiske kongedømme og fra 1871 i hele Det Tyske Rige, hvor jernkorset desuden frem til afslutningen på Første Verdenskrig var den tyske hærs symbol.

I 1939 genindførte Nazityskland jernkorset som militær orden, og man mener, at op mod fem millioner jernkors blev uddelt til tyske soldater under Anden Verdenskrig. Det er af denne grund, at jernkorset i dag er en populær substitut for hagekorset blandt fascisterne. Jernkorset er i dag fortsat den tyske hær, Bundeswehrs, logo. Derudover anvendes korset også i populærkulturen og i mange subkulturer, af bl.a. bikere, surfere, skinheads og hardcore metallere, dog uden nødvendigvis at have politiske undertoner.

Totenkopf

Totenkopf eller dødningehovedet var også et symbol, der blev anvendt af Preussens og senere det tyske kejserriges militær. Det fungerede som et symbol på soldatens særlige loyalitet mod sin militære leder og en vilje til at gå i døden for ham. Både Totenkopf og dets betydning var de tyske nazister ikke sene til at adoptere, og det er netop som emblem for SS, at symbolet er mest kendt.

Totenkopf blev brugt af SS fra 1934-1945 på organisationens huer og kasketter, ligesom flere SS-enheder og panserenheder inden for Wehrmacht og Luftwaffe (henholdsvis den tyske hær og luftvåben) brugte det som enhedsmærke. Totenkopf gav også navn til SS-Totenkopfverbände, der var den organisation, der stod for driften af de nazistiske koncentrations- og udryddelseslejre. I nyere tid har flere nazistiske organisationer brugt SS-Totenkopf som sit logo.

Mest kendt er den nazistiske terrororganisation Combat 18, men også det nu hedengangne svenske Nationalsocialistisk Front har benyttet sig af Totenkopf.

Solhjulet

Bliver også kaldt solkors, hjulkors, Odinkors og uden for Danmark Wodenkors, og består af et ligearmet kors eller kryds indrammet i en cirkel. Det er, ligesom hagekorset, et af de ældste symboler brugt af mennesker og kendes fra overgangen mellem den sidste del af stenalderen og bronzealderen fra Mellemøsten, Kina, Amerika og Sydeuropa. I Skandinavien blev solhjulet i bronzealderen brugt som symbol på solen, og det optræder på mange helleristninger.

Det er som et gammelt, oldnordisk tegn for solen og for guden Odin, den øverste gud i nordisk mytologi, at solhjulet siden 1930’erne har været brugt som fascistisk symbol, og det er altså en del af fascisternes dyrkelse af oldnordisk kultur. I Danmark brugte nazipartiet DNSAPs ungdomsorganisation, Nationalsocialistisk Ungdom (NSU), i perioden 1932-1945 et hvidt solhjul på postkasserød baggrund som sit officielle symbol, i en version med et kryds i stedet for et kors inde i cirklen. Solhjulet blev ligeledes brugt som partimærke under navnet "solkors” af Vidkun Quislings norske naziparti Nasjonal Samling (NS) fra 1933-1945, og under Anden Verdenskrig blev solhjulet brugt på de frivillige norske SS-soldaters uniform og flag.

En version af solhjulet, hvor hjulet fire steder er brudt så det danner et hagekors med buede arme, blev brugt af SS-divisionen ”Nordland”, hvor de nordiske østfrontfrivillige, herunder SS-Panzergrenadier Regiment 24 ”Dänemark”, var organiseret, og ligeledes som logo for det danske, nazistiske Schalburgkorps. I dag er symbolet populært blandt danske nazister og nynazister, men bruges også af nogle få nyhedenske ase-troende. Solhjulet er et af de symboler, der har været brugt som substitut for hagekorset, de steder hvor dette er blevet gjort ulovligt, hvilket har ført til en kriminalisering af solhjulet i Sverige og en delvis kriminalisering af det i Tyskland.

Triskele

Visse steder kaldet triskelion eller trifo. Symbolet har i forskellige udformninger, på samme måde som hagekorset og solhjulet været brugt især i europæisk kultur siden slutningen af stenalderen. Det kedes især fra det antikke Grækenland og Sicilien, men også fra keltisk kultur. Navnet triskele er græsk, og betyder trebenet eller tre gange.

I sin moderne anvendelse som fascistisk symbol er det da også udformet, så det ligner et trebenet hagekors, og ses i øvrigt både med benene vendende med og mod uret. I en nazistisk kontekst dukker triskelen op første gang i april 1941 med oprettelsen af SS-Freiwilligen-Standarte Nordwest, et regiment for hollandske, flamske og danske SS-frivillige. Regimentet fik tildelt et triskele med buede ben (også omtalt som et trebenet solhjul) som kravemærke i stedet for de sædvanlige SS-runer, og da det senere på året blev opløst og de frivillige fordelt på nationale enheder, tog de frivillige triskelen med over i de nye enheder. Således brugte ”Frikorps Danmark”, det første danske korps af SS-frivillige, triskelen som enhedsmærke i sommeren 1941, før det blev sendt til østfronten i efteråret. Den flamske SS-frivillige Division ”Langemarck” havde triskelen som kravemærke.

Den senere udgave af triskelen, der i dag forbindes med den fascistiske bevægelse, er udformet son tre syvtaller, som udgår fra et fælles centrum. Dette symbol blev skabt som logo for den paramilitære og racistiske organisation, Afrikaaner Weerstandsbeweging (AWB), der blev grundlagt i Sydafrika i 1973 for at bekæmpe de sortes og farvedes befrielsesorganisationer i deres forsøg på at afskaffe Apartheid. Flere nazistiske grupper adopterede i 1970’erne og 80’rne triskelen fra AWB og brugte den i sympati med de sydafrikanske racister. En af de organisationer, der tog triskelen til sig som symbol var den britiske, nazistiske skinheadorganisation Blood & Honour, der brugte den i sit logo. Således også den danske afdeling af Blood & Honour, da den opstod i 1997.

Wolfsangel

Hedder på dansk ulvekrog og på svensk varghake. Symbolet er et gammelt, tysk heraldisk skjoldmærke brugt i våbenskjold i århundreder. Wolfsanglen findes således endnu i en række tyske kommunevåbner. Symbolet kendes også fra middelalderen, hvor stenhuggere brugte tegnet på bygninger. 

Nazisterne vil gerne fremhæve et hedensk ophav til wolfsangel og peger i den sammenhæng på ligheden med Ï-runen eller Ïwaz i runealfabetet. Der findes intet bevis for denne sammenhæng, og ideen stammer fra Guido Von Lists okkulte runealfabet (se herunder). Inden for den nazistiske bevægelse symboliserer wolfsanglen modstand. Dens moderne anvendelse kan spores tilbage til den tyske forfatter Hermann Löns historiske roman, Der Wehrwolf, fra 1910, der handler om bondesønnen Harm Wolfs modstand mod soldaternes undertrykkelse under Trediveårskrigen i første halvdel af 1600-tallet. Wolf adopterede i bogen wolfsangel som sit mærke. Det var noget som de tyske nationalister kunne bruge, og efter Første Verdenskrig blev det symbol på den nationale modstand mod ententemagternes politiske undertrykkelse af Tyskland.

I 1930’erne brugte forskellige nazistiske organisationer, heriblandt de hollandske nazister, Hitler Jugend-afdelingen Deutschen Jungvolk og Nordisk Ungdom i Sverige, Wolfsangel som logo, ligesom det blev brugt som enhedsmærke af en række SS-enheder, bl.a. panserdivisionen Das Reich og den frivillige grenaderdivision ”Landstorm Nederland”. I de sidste måneder af Anden Verdenskrig dannedes en række nazistiske partisangrupper, der skulle føre skjult partisankrig mod de allierede styrker. Disse blev kaldt for Werwolf eller varulve efter Löns roman og fik i 1945 tildelt Wolfsangel som logo.

I efterkrigstiden har en række af de mere militante nazigrupper brugt wolfsangel som logo. Mest kendt i Skandinavien er den svenske organisation, Vit Arisk Motstånd (VAM), der eksisterede 1991-1993 og brugte en wolfsangel med et sværd foran som logo. Wolfsangel findes i en række forskellige udformninger og ses også i en opretstående udgave, der på tysk også kaldes for "Donnerkeil", på dansk: Tordenkile. Symbolet er forbudt i Tyskland.

Runer

Runerne er et germansk skriftsystem, der benyttedes i det nordlige Europa fra det 2. til det 13. århundrede i de germanske områder, før de blev udkonkurreret af det latinske alfabet med kristendommens udbredelse. Runernes alfabeter, eller futharken som det kaldes efter de seks første tegn på runestaven, findes i tre udgaver; et ældre, germansk runealfabet med 24 runer, der hører den germanske jernalder til, en yngre, nordisk version af den ældre futhark med 16 tegn, og endelig et angelsaksisk runealfabet. De to sidste udgaver opstod begge i 700-tallet og hører den sene jernalder og tidlige middelalder – eller ”vikingetiden” – til.

Det var især fra det yngre, nordiske runealfabet, at den østrigsk-tyske mystiker Guido Von List i starten af det 20. århundrede hentede inspirationen til sine "Armanen Runen", en moderne genfødsel af runerne, som blev adopteret af den tyske okkultisme og Völkisch-bevægelsen. Herfra vandrede Lists Armanerruner via den ledende nazistiske mystiker, østrigeren Karl Maria Wiligut, over i den nazistiske okkultisme, og især SS, under ledelse af Heinrich Himler, begyndte at bruge runerne i deres symboldyrkelse, som logoer for forskellige enheder og i propagandamateriale. Nynazister anvender i stor udstrækning de naziokkulte runer som logoer, på merchandise og som tatoveringer.

Sigrunen

Er den mest alment kendte, af de af Guido Von Lists runer, som SS benyttede. List hentede sin Sigrune fra det nordiske runealfabets S-rune, Sól (på angelsaksisk: Sigel), der repræsenterer solen, men ændrede betydningen, så runen kom til at stå for ”sejr”, på tysk: Sieg. Sigrunen blev notorisk kendt og frygtet fra 1933, da SS-manden Walther Heck skabte den dobbelte Sigrune som emblem og kravemærke for SS. De to Sigruner blev selve symbolet på SS og fik en dobbeltbetydning, da det både var initialerne for Schutzstaffel og, i nazisternes betydning, slagordet ”sejr, sejr”.

Den første SS-afdeling, der brugte dobbeltrunen som kravemærke, var Hitlers personlige beskyttelseskorps ”Leibstandarte SS Adolf Hitler”. Også en enkelt Aigrune blev brugt som logo for forskellige organisationer og militære enheder i Det Tredje Rige, bl.a. Deutsche Jungvolk, der skolede børn i alderen ti til fjorten år i nazismens ideologi, og SS-panserdivisionen ”Hitlerjugend”, der fra 1943 rekrutterede soldater til fronten fra NSDAPs kendte ungdomsafdeling af samme navn. Sigrunen og SS-logoet er stadig populært blandt nazister og er forbudt i Tyskland. Runen indgår desuden i en apolitisk sammenhæng i det amerikanske rockband KISS’ bandlogo.

Odalrunen

Er en af de mest anvendte runer i den nazistiske symbolverden. Runen er hentet til naziokkultismen fra den ældre futarks Othalarune, der svarer til bogstavet O og som betyder slægt og arvegods eller arvejord. Ordet ”odel” kommer herfra og findes stadig som betegnelse for slægtsknyttet arvegods i Norsk ret.

Odalrunen blev allerede i begyndelsen af 1900-tallet brugt af forskellige okkulte, antisemitiske grupper i Tysklands og Østrigs Völkisch-bevægelse som symbol på hjemstavnen og fædrelandet. Det tog nazisterne til sig, og i Det Tredje Rige blev Odalrunen brugt som symbol på ideen om Blod og jord inden for den nationalsocialistiske ideologi. Ifølge dette nazistiske tankesæt, der blev formuleret i slutningen af 1920’erne af SS-manden, Walther Darré, eksisterer der en mystisk forbindelse mellem folket og den jord, som folket lever af og bebor. Derfor blev Odalrunen også anvendt i Nazityskland som symbol for Rasse und Siedlungshauptamt RuSHA, myndigheden der havde med racehygiejne at gøre, og som karakteristisk for nazisternes måde at tænke på, var underlagt landbrugsministeren. Derudover blev Odalrunen brugt som kravemærke under Anden Verdenskrig af den frivillige SS-division ”Prinz Eugen”, som bestod af mindretalstyskere fra Balkan og Rumænien.

I efterkrigstiden har Odalrunen været brugt af nazistiske grupper over hele verden, bl.a. af British National Party (BNP) i Storbritannien og af det i 1994 illegaliserede Wiking Jugend i Tyskland.

Tyrrunen

En anden af de runer, der både i traditionel og moderne nazistisk okkultisme bliver dyrket, er Tyrrunen. Runens lyd svarer til det latinske bogstav T, og findes både i det germanske runealfabet som Tiwaz og det nordiske som Tyr, begge identificeret med den nordiske krigsgud af samme navn.

Tyrrunen blev derfor også i den nazistiske runedyrkelse, især af SS, set som symbol på krig, kamp og sejr. SS-officerer, der indtil 1934 uddannedes på Sturmabteilungs (SA) Reichführerschule, bar efter deres eksamen armbind med Tyrrunen på venstre arm, ligesom det var emblem for den frivllige SS-grenaderdivision ”30. januar”. Tyrrunen dyrkedes desuden i Hitlerjugend og en dobbelt Tyrrune var symbol for de nationalsocialistiske skolingsinstitutioner, Adolf-Hitler-Schulen.

Tyrrunen var, i kombination med Sigrunen, oprindeligt logo for det tyske, nazistiske tøjfirma Thor Steinar, indtil logoet blev forbudt i Tyskland. I Sverige anvender den militante, nynazistiske organisation, Svenska Motståndrörelsen (SMR).

Livsrunen

Bliver også ofte kaldet Algiz- eller Manrunen og bruges i nazistiske sammenhænge som symbol på livet. Runen kendes fra det germanske runealfabet, hvor runen Algiz, der betød elg og svarende til det latinske bogstav Z, havde denne form. I vikingetidens yngre, nordiske runealfabet overtog M-runen Maðr, der betød mand eller menneske, Algizrunens form, og herfra hentede Guido Von List sin Man-rune til det Armanske runealfabet.

For 1920’ernes tyske mystikere og siden for nazisterne, kom runen til at stå for livet, Lebensrune, og blev som sådan i vid udstrækning benyttet i Nazityskland som symbol på sundhed, fødsel og familielivet. Livsrunen blev således benyttet af SS-enheden Lebensborn e.V., der var ansvarlig for Lebensbornprogrammet, et program der skulle sikre og understøtte velfærden blandt såkaldt ariske familier, herunder fødselsprogrammer. Som erstatning for den traditionelle – og kristne – stjerne, benyttede nazisterne også livsrunen som symbol for fødsel i fødsels- og dødsannoncer samt på gravsten.

I dag bruger nazisterne Livsrunen til bl.a. begravelser, ligesom den benyttedes til mindehøjtideligheden for nazisten Daniel Wretström under de årlige Salem-marcher i Sverige, i perioden 2000-2010. I Danmark benytter den nynazistiske gruppe Danmarks Nationale Front Livsrunen i deres symbol, ligesom runen findes på merchandise fra Daniel Carlsens nynazistiske parti, Danskernes Parti, der i 2011 brød ud af DNSB.

Dødsrunen

Runen, der også bliver kaldt for Yrrunen, symboliserer inden for den nazistiske runedyrkelse døden, og har derfor fået navnet Dødsrunen. Runen Yr, der oprindeligt betød taks, kendes fra det nordiske runealfabet og modsvarer vores R. Den var en udvikling af den germanske Algizrune, og blev af vikingerne skrevet som en omvendt Algizrune.

Den omvendte Livsrune blev i nazistisk runemysticisme koblet til døden og blev derfor til Todesrune. En anden forklaring på, hvorfor nazisterne så Yrrunen som symbol på døden, kan ligge i navnet. Yr betyder taks, et i Danmark nu næsten udryddet nålebærende og stedsegrøn træ, der med sin lange levetid og altid grønne nåle i antikken var et symbol på udødelighed. Der kan således ligge et håb om et liv efter døden i symbolikken. På samme måde som Livsrunen blev brugt i dødsannoncer og på gravsten for at markere fødeår, erstattede Dødsrunen i Nazityskland mange steder, og især i SS, det kristne kors.

I dag bruges Dødsrunen stadig i nazistiske kredse som symbol på døden, i forbindelse med begravelser og i dødsannoncer for tidligere SS-folk.

Andre symboler

Identitær / Identitaire

Identitærbevægelsens logo er baseret på det græske bogstav lambda. Ofte bruges logoet i gul farve på sort baggrund. Logoet er en henvisning til slaget ved Thermopylæ-passet i år 480 f.Kr., hvor spartanerne bar tegnet på deres skjolde, da de standsede den persiske hærs fremmarch.

Fasces

Symbolet knytter sig til den traditionelle, fascistiske bevægelse og er således ikke et decideret nazistisk symbol. Fasces er et magtsymbol og har lagt navn til ordet ”fascisme”. Oprindeligt var det et romersk symbol, der består af et bundt pinde eller kæppe, bundet sammen med rødt bånd og udstyret med en økse. Det blev båret under ceremonier i det antikke Romerrige som symbol på magt og på retten til at straffe. Det bruges i dag stadig som symbol på autoritet og straffemyndigheder, bl.a. af politiet i flere lande, bl.a. Sverige.

I 1800-tallet brugtes fasces som symbol på styrke gennem enighed, forstået på den måde at de sammenbundne pindes styrke overstiger summen af de enkeltes styrke. Det var i denne betydning sammen med den romerske magtsymbolik, at de italienske fascister under Benito Mussolini brugte fasces som partisymbol. Så vidt vides benyttes fasces dog ikke i dag som symbol af nogen moderne, fascistiske bevægelser i Europa.

Keltisk kors

Det keltiske kors er, sammen med hagekorset, det mest anvendte symbol inden for den fascistiske bevægelse og er især brugt af hvid magt-bevægelsen. Det minder en del om solhjulet, men i det keltiske kors krydser korsets bjælker ringen. Det er et af de fascistiske symboler i brug i dag, der ikke direkte er hentet fra Nazityskland. Det keltiske kors er oprindeligt en variant af det kristne kors, anvendt fra det 8. århundrede i det der regnes for de gamle, keltiske områder i det nordlige Frankrig, Belgien og på de britiske øer, især i Irland. I en kristen kontekst ses korset ofte med en længere nedadgående bjælke, som på det traditionelle, kristne kors. Det keltiske kors forbindes også af nogen med keltisk mytologi. Korset blev desuden brugt i Danmark i middelalderen.

Efter Anden Verdenskrig adopterede mange neofascistiske bevægelser, der ikke ønskede sig associeret med Nazityskland, det keltiske kors som symbol. Den internationale White Pride World Wide-bevægelse, der siden midten af 1990’erne har været organiseret omkring amerikaneren, Don Blacks, internetforum Stormfront.org, bruger det keltiske kors som sit logo. I Danmark bruges korset således især af den nazistiske hooligangruppe, White Pride.

Hvid magt-næven

Den hævede, knyttede hvide næve, ofte højre hånd, har i en årrække været brugt som symbol af White Power-bevægelsen. Symbolet er paradoksalt hentet fra den socialistiske bevægelse, hvor det gennem det meste af det 20. århundrede har været brugt som symbol på arbejderklassens og de socialistiske bevægelsers solidaritet og styrke, bl.a. som logo for forskellige socialistiske organisationer og partier. Symbolet er også kendt fra 1960’ernes og 70’ernes afrikansk-amerikanske Black Power-bevægelses brug af den sorte, knyttede næve som symbol og hilsen. Hvid magt-bevægelsens adoption af knæven kan ses som en modreaktion på black power-bevægelsens antiracisme, og som et forsøg på at slå mønt på det veletablerede symbol på arbejderkamp. Symbolet er ikke så udbredt her i landet, men bruges i bl.a. Storbritannien og ses på fascistisk merchandise.

Talkoder og bogstavforkortelser

Inden for den fascistiske bevægelse og subkultur har der over tid udviklet sig et omfattende kodesprog af hemmelige talkombinationer og forkortelser. Fascisterne bruger således talkoder som substitutter for navne, begreber og slagord, for på den måde at kunne kommunikere deres holdninger til ligesindede, uden at udenforstående forstår symbolikken. Tallene bruges således som symboler for nazistiske og fascistiske statements.

14

Tallet er en af de mest benyttede talkoder inden for den nynazistiske bevægelse. Det er en reference til de såkaldte 14 ord, der udgør sætningen: ”We Must Secure The Existence Of Our People And A Future For White Children”. Sætningen blev skrevet af den amerikanske nazist, David Lane. Han tilhørte den nazistiske terrororganisation, The Order, der stod bag bombeangreb mod synagoger, bankrøverier og mordet på den jødiske journalist, Alan Berg, som David Lane selv deltog i.

18

Står for bogstav nummer 1 og 8 i alfabetet, AH; altså Adolf Hitlers initialer. Tallet 18 bruges således en reference til nazismens grundlægger og indgår i navnet på den nazistiske terrororganisation Combat18, der ofte forkortes C18.

168:1

Er en henvisning til terrorbomben i Oklahoma City i 1995, hvor 168 mennesker blev dræbt af en bilbombe rettet mod den føderale bygning i byen. Gerningsmanden, fascisten Timothy McVeigh, der blev inspireret til angrebet af romanen, The Turner Diaries, dømtes til døden og blev henrettet i 2001. Tallene skal forstås som et sportsresultet: McVeigh: 168 - ZOG: 1 (læs om ZOG herunder).

176

Står for bogstav nummer 1, 7 og 6 i alfabetet, AGF; navnet på det aarhusianske fodboldhold. Talkoden bruges både af den nynazistiske hooligangruppe White Pride, men også af upolitiske AGF-fans.

23

En reference til det 23. bogstav i alfabetet, W, der står for ordet ”white”. Referencen bruges især blandt racistiske skinheads i USA.

28

Står for bogstav nummer 2 og 8 i alfabetet, BH; forkortelsen for Blood & Honour, navnet på en international, nazistisk bevægelse.

311

Er talkoden for den amerikanske, racistiske bevægelse og terrororganisation, Ku Klux Klan (KKK). K er det 11. bogstav i alfabetet, mens 3-tallet indikerer, at K’et gentages tre gange.

4/20

Henvisning til Adolf Hitlers fødselsdag 20. april.

46

Står for bogstav nummer 4 og 6 i alfabetet, DF; en forkortelse for Dansk Front, en gammel, nazistisk hilsen brugt her i landet, og navnet på et nynazistisk netværk, der eksisterede fra 2002 til 2007. Man kan også støde på selve bogstavforkortelsen ”DF” som repræsentant for Dansk Front.

464

Står for bogstav nummer 4, 6 og 4 i alfabetet, DFD: forkortelsen for det nazistiske slagord ”Danmark For Danskerne”, der bruges bredt på den yderste højrefløj i Danmark.

44 12

Står for bogstav nummer 4, 4 og 12 i alfabetet, DDL; forkortelsen for den fascistiske gruppe, Danish Defence League.

64

Anvendtes i slut-90’erne af svenske nazister som kodeord for opfordring til mord på homoseksuelle, med henvisning til mordet på en homoseksuel mand i Västerås i 1995. Morderen, et medlem af den lokale nazistiske gruppe Westra Aros SA, tildelte sit offer 64 knivstik.

66

En udpræget svensk talkode, der repræsenterer forkortelsen FF, der står for ”För Fäderneslandet” (For Fædrelandet).

88

Står for bogstav nummer 8 i alfabetet gange to, HH; en forkortelse for Heil Hitler, den officielle hilsen i Nazityskland og i dag et ofte anvendt kampråb i den nazistiske bevægelse. Tallet 88 er sammen med tallet 14 de mest anvendte talkoder i den nazistiske bevægelse i dag, og det indgår i organisationsnavne, på t-shirts o.l.

2yt4u

Er kode for den engelsksprogede frase ”Too White For You”.

NS

Forkortelsen for ordet Nationalsocialisme eller nationalsocialistisk og har ofte været brugt i organisationsnavne. I English Defence League og Danish Defence League bruges det som en forkortelse for udtrykket "No Surrender", et af Defence League-bevægelsens faste kampråb.

ORION

Står for ”Our Race Is Our Nation”. I USA bruges frasen af fascister til at udtrykke, at man sætter den hvide races overlevelse over Unionens love. Internationalt kan ORION desuden betyde, at hvide personer i alle lande udgør én, hvid nation.

RAHOWA

En sammentrækning af begrebet "Racial Holy War" (Racistisk Hellig Krig). Det er i Danmark en ikke særlig brugt reference.

ZOG

Forkortelse for "Zionist Occupation Government" (Den Zionistiske Besættelsesregering). Udtrykket bruges af amerikanske nazister, især om forbundsregeringen, som de mener kontrolleres af jøder og den israelske lobby. Det er desuden en reference til den nazistiske konspirationsteori om, at verden skulle styres af magtfulde, jødiske interesser, og forkortelsen bliver anvendt af nazister verden over.