Organisationer i Norge

Boot Boys var et netværk af nazistiske skinheads, der dannedes i 1987 og var aktive i Norge op gennem 90’erne. Netværket blev for alvor kendt i 1991, da de fungerede som livvagter for Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) og FMIs daværende leder, Arne Mydal, under et torvmøde i en mindre norsk by.

Boot Boys blev startet af Ole Krogstad og Tore Tvedt, hvoraf førstnævnte allerede inden netværkets fødsel var dømt for bl.a. hærværk mod en synagoge og sprængning af hoveddøren til Oslo kommunes indvandrerkontor. Boot Boys stod dermed ikke overraskende bag en række voldelige angreb på venstreorienterede, hovedsagligt personer med tilknytning til ungdomshuset Blitz i Oslo.
I påsken 1993 gennemførte Boot Boys en nazistisk march i den norske by Hønefoss, hvor de malede nazistiske symboler på byens mure og angreb moddemonstrerende antiracister.

Udover marcher og voldelig militant aktivitet udgav Boot Boys et blad i samme navn, der primært omhandlede nazistiske bands og musik, men som også fungerede som platform for netværkets hadske artikler rettet mod indvandrere og venstreorienterede.

I 2000 afholdt netværket Rudolf Hess-march i den norske by Askim, hvilket tiltrak omkring 50 nazister, heraf en stor del udenlandske gæster. Dette blev den sidste store aktivitet for netværket. Tre medlemmer af Boot Boys blev i 2001 anholdt og dømt for knivstikkeri og drab af en 15-årig norsk dreng med ghanesisk baggrund. Kort tid herefter nedlagde Boot Boys officielt sine aktiviteter.

Demokratene blev stiftet som politisk parti i august 2002. Grundlæggeren, Vidar Kleppe, havde en baggrund i det norske Fremskrittspartiet, hvor han stillede op som folketingskandidat, men blev senere ekskluderet i 2001 på grund af hans racistiske holdninger.

Demokraterne kan betegnes som et meget indvandrerfjendsk parti, der grundlæggende mener, at al indvandring skader den norske kultur. I partiprogrammet kan man bl.a. læse at partiet ønsker alle personer med udenlandsk ophav, som dømmes for kriminalitet, udvist uanset statsborgerskab. Ligeledes er afskaffelsen af humanitærasyl for flygtninge en del af det politiske program.

Partiet var ramt af en skandale i 2011, da to af partiets ordførerkandidater, ved hjælp af hemmelige lydoptagelser, blev afsløret i en samtale om at anvende brandbomber mod regeringens julefrokost og skyde medlemmer af regeringen. De to partimedlemmer var på daværende tidspunkt også medlemmer i Norwegian Defence League (NDL) og Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN). Tilknytningen til andre højreradikale grupper kendetegner partiet i høj grad.

2012 var præget af flere lederskift hos Demokratene.

Den Norske Motstandsbevegelsen (NMB) er en norsk variant af den militante og nazistiske svenske organisation Svenska Motståndsrörelsen (SMR). NMB eksisterede første gang i Norge årene 2003-2007, hvor tidligere medlemmer af Boot Boys dannede NMB. Aktiviteterne bestod af distribuering af propaganda, intern kamptræning i de norske skove og racistisk motiverede overfald. NMB havde på denne tid en ungdomsgruppe ved navn Nasjonal Ungdom, der prægede de fleste af organisationens aktiviteter. NMB blev opløst som følge af intern konflikt med SMR og organisationens hjemmeside og aktiviteter blev nedlagt.

NMB blev genoplivet i begyndelsen af 2011 af et hidtil ukendt ansigt på den højreradikale scene i Norge. Siden opstarten har NMB bl.a. spredt propaganda og taget på ture rundt i Norges vildmark. I marts 2012 demonstrerede NMB sammen med ca. 20 svenskere fra SMR i centrum af Trondheim. Demonstrationen endte voldeligt med flere nazisters angreb på lokale antiracister. Dette blev ikke sidste gang i 2012 at Stefan NMB angreb antiracister i Trondheim. Allerede i september 2012 angreb tre nazister lokale antifascister, der var i færd med at ophænge plakater mod NMB. En af nazisterne var bevæbnet med kniv og truede flere af antifascisterne.

Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) blev dannet i Haugesund i 1987 og fik tidligt opmærksomhed i medierne for deres racistiske og nationalistiske retorik. Organisationen bestod i begyndelsen af ældre racister, der dog som følge af deres propaganda hurtigt tiltrak unge nynazister. På grund af medieopmærksomheden blev FMI fra start mødt af modstand fra antiracister. Der blev mobiliseret fra hele Norge for at stoppe FMIs møder og flere gange endte blokaderne i gadekampe mellem nynazister og antifascister.

I januar 1989 blev lederen Arne Myrdal og flere andre fra organisationen anholdt og dømt for planlægningen af en bombesprængning af et modtagelsescenter for asylansøgere. Sprængstof, tegninger og andet bevismateriale blev fundet ved en ransagning hos Myrdal. I efteråret 1989 blev han dømt til 1,5 års fængsel, mens et andet medlem af FMI blev idømt 1 års fængsel. Myrdal blev igen idømt fængselsstraf efter et bevæbnet angreb på antiracister i forbindelse med FMIs landsmøde i 1990. Journalister fra NRK var til stede under episoden og filmede hele forløbet, der gav FMI-lederen 4 måneders fængsel.

I dag består FMIs aktiviteter næsten udelukkende af distribution af propaganda, en virksomhed der til gengæld dækker hele landet.

Norsk Front var et nazistisk parti, der blev dannet i 1975 af unge nazister med baggrund i gruppen Nasjonal Ungdomsfylkning. Norsk Front blev ledet af den dengang kendte nazist Erik Blücher.

Partiet havde en kort levetid på bare fire år, men på den tid nåede flere af partiets medlemmer at blive dømt for terroraktioner og planlægning af lignende. Mest kendt er en hændelse fra 1979, hvor nazisten Petter Kristian Kyvik kastede en bombe mod en venstreorienteret 1.maj demonstration i Oslo, hvilket resulterede i at én person blev alvorligt såret. Norsk Front blev herefter nedlagt.

Norwegian Defence Leaugue (NDL) blev dannet i begyndelsen af 2011, som en norsk gren af den antimuslimske højreradikale gruppe i England ved navn English Defence League.

I februar 2011 forsøgte NDL sig med sin første manifestation i Oslo, men denne blev aflyst på grund af massiv modstand fra offentligheden. 9.april 2011, datoen for nazisternes invasion af Norge under 2. verdenskrig, blev den første NDL markering afholdt. Markeringen samlede ikke mere end knap 10 personer fra NDL og blev mødt af massiv modstand fra demonstrerende antiracister og tidligere modstandsfolk fra krigen, der udtalte sig i pressen og tog afstand fra demonstrationen. Efter den mislykkedes demonstration i Oslo, har NDL været præget af interne stridigheder og flere ledelsesskift. Disse konflikter har især omhandlet retssagen mod Anders Behring Breivik. Breivik havde et kort ophold i NDL under pseudonymet Sigurd Jorsalfar og NDLs daværende leder, Ronny Alte, blev indkaldt som vidne i retssagen. I kølvandet på retssagen har Rune Hauge overtaget lederrollen i NDL, og gruppen arrangerede i 2012 demonstrationer i både Stavanger og Oslo.

Stop Islamisation Of Europe Norge (SIOE Norge) er den norske afdeling af det europæiske SIOE netværk. Organisationen blev dannet i 2012 af tidligere Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) medlemmer og blev startet som en reaktion på at SIAN ikke ville samarbejde officielt med Norwegian Defence League (NDL). Interne stridigheder i SIAN medførte at flere daværende medlemmer af organisationen, som også var involverede i NDL, fik lederen af SIOE Anders Gravers, til at ekskludere SIAN fra det internationale samarbejde. Herefter dannedes SIOE Norge.

Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) er en stærkt antimuslimsk organisation, som blev grundlagt under navnet Aksjonskomiteen Mot Bønnerop i foråret 2000. Organisationen skiftede senere samme år navn til Forum Mot Islamisering (FOMI), og i 2008 fik SIAN sit nuværende navn og blev samtidig en del af netværket Stop Islamisation Of Europe (SIOE). Efter indtrædelse i det europæiske netværk forøgedes gruppen aktiviteter betydeligt og SIAN blev synlige i medierne og på gaden. Eksempelvis arrangerede SIAN en række informationsstande i Oslo i samarbejde med det nazistiske parti Norgespatrioterne.

Organisationen er aktiv i en række norske byer og er kendt for sine mange kontroversielle, antimuslimske udsagn. Formanden Arne Tumyr har bl.a. udtalt at man burde gribe til våben for at bekæmpe hvad han selv kalder den muslimske invasion af Norge. Under retssagen mod Anders Breivik blev Tumyr indkaldt som vidne sammen med daværende leder af NDL, Ronny Alte og Tore Tvedt, lederen af den nazistiske sekt Vigrid.

Foråret 2012 var præget af interne stridigheder i SIAN, der omhandlede organisationens officielle holdning til et samarbejde med NDL. Ledelsen i SIAN besluttede at stoppe samarbejdet med NDL, men flere af organisationens medlemmer deltog på trods af dette i en NDL-demonstration i Stavanger. Danske Anders Gravers valgte som leder af SIOE at ekskludere SIAN fra det internationale samarbejde på baggrund af ledelsens beslutning. Flere NDL-sympatisører trak sig herefter ud af SIAN og dannede SIOE Norge, som i dag er den nye norske gren af SIOE netværket.

Vigrid er en nazistisk sekt, der blev grundlagt i 1998 af nazisten Tore Tvedt. Sekten baserer sin tro på en blanding af nordisk mytologi og raceteorier, hvilket bliver udtrykt i sektens dåbsceremonier og andre ritualer. Det er uvist hvor mange tilhængere sekten har, men ceremonierne gennemføres over store dele af Norge.

Vigrid har siden begyndelsen fungeret som rekrutteringsgrundlag for de mest radikale nazistiske grupper i Norge. Grupperne har rekrutteret unge fra sekten, som efterhånden har forladt de pseudoreligiøse ceremonier til fordel for en mere politisk nazisme. Vigrid hævder at tage afstand fra brug rusmidler, men beretninger fra udbrydere tyder på at sekstens interne fester er præget af rusmidler og vold.

Vigrid annoncerede offentligt sin nedlæggelse i 2009, samtidig som sektens leder, Tore Tvedt, hævdedes at gå på pension. Tvedt er tidligere dømt for brud på racismeparagraffen, brud på våbenloven og vold mod en 14-årig pige. Han var én blandt flere nazister, som blev indkaldt af forsvarsadvokaten som vidne i retssagen mod Anders Behring Breivik i foråret 2012. På trods af den officielle nedlæggelse holder Vigrid, med deltagelse af Tore Tvedt, fortsat ceremonier med jævne mellemrum.

Viking var et nazistisk ungdomsnetværk, som blev etableret i Oslo i foråret 1994. Netværkets leder var Eirik Ragnar "Mikro" Solheim, der samlede en mindre gruppe af lokale unge omkring sig. De unge var aldersmæssigt helt ned til folkeskolealderen og en primær aktivitet i netværket var netop tiltrækningen af meget unge aktivister. Dette foregik ved at Viking agerede som ”borgerværnsgruppe” imod indvandrerunge og som beskyttelse for hvide og udstødte unge. Netværket benyttede desuden den nazistiske lokalradio Radio Niterocket som tilholdssted og platform for propaganda og rekruttering.

I løbet af sluthalvfemserne udviklede Viking sig til et mere militant netværk og stod bag en række voldelige aktioner. I de groveste tilfælde benyttede netværket aktionsnavnet Hvit Arisk Terror (HAT). HAT stod bl.a. i 1996 bag et bombeangreb på en norsk-iransk børnefamilie i Hønefoss.

Viking gik i opløsning i 1998, efter at lederen Solheim blev skudt i brystet. Skudet blev affyret som en del af et internt opgør om stjålne skydevåben og gerningsmanden var en anden nazist, den daværende leder af skinheadnetværket Boot Boys.

Zorn 88 blev stiftet i 1988 af Erik Rune Hansen, der på daværende tidspunkt var et kendt ansigt i den norske nazistiske bevægelse med en baggrund i Norsk Front. Zorn betyder ”hellig vrede” og 88 referer til forkortelsen HH, som står for Heil Hitler. Organisationen var, som navnet antyder, en nationalsocialistisk gruppe og benyttede en udtalt antisemitisk retorik. Dette kom bl.a. til udtryk i udgivelsen af bladet ”Gjallarhorn”, der indeholdt artikler om revisionisme, hyldester til Hitler og konspirationsteorier om det jødiske verdensherredømme samt artikler om det okkulte og UFO’er.

Zone 88 fungerede som en meget sekterisk og hierarkisk opbygget organisation. Medlemmerne blev bl.a. inddelt i henholdsvis A, B og C-medlemmer, der henviste til det enkelte medlems aktivitetsniveau og interne position. Ligeledes blev organisationen ledet af et hemmeligt råd, der anså at det politiske mål ikke var at opbygge en massebevægelse, men nærmere en nazistisk eliteorganisation. Som følge heraf var en vigtig funktion i Zone 88 at fungere som samlingssted for unge nazister og agere som ideologisk tankesmedje.

I 1998 skiftede organisationen navn til Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB) og i 2004 skiftede NNSB leder til Terje Nordlien, efter Erik Rune Hansens død. Organisationens medlemstal har på grund dens sekteriske opbygning altid været hemmeligholdt, men der anslås at have været omkring 150 medlemmer i organisationens storhedstid.

I 2007 nedlagde NNSB sine aktiviteter.