Organisationer i Sverige

Avpixlat er arvtager til hjemmesiden Politiskt Inkorrekt og beskriver sig selv som en side, der publicerer nyheder som "massemedierne ikke vil røre.". Det er den største højrefløjshjemmeside i Sverige og er tæt forbundet til Sverigesdemokraterne. Donationer til Avpixlat håndteres f.eks. igennem en bankkonto, der styres af et Riksdagsmedlem fra netop Sverigesdemokraterne.

Nyhederne på hjemmesiden fokuserer på muslimer og det politiske establissement, især de dele, der taler kritisk om Sverigesdemokraterne. Hjemmesiden har en fast praksis med at hænge indvandrere, der er mistænkt for lovovertrædelser, ud med personlige informationer og billede, ligesom billeder og hjmemmeadresser på journalister og politiske modstandere offentliggøres.

Hjemmesiden fungerer som community for den antimuslimske del af højrefløjen og har et højt antal hadefulde kommentarer fra læserne. Kommentatorer og redaktion er, med få undtagelser, anonyme. Myndighederne har iværksat adskillige efterforskninger på grund af injurier og racisme, men da der ikke er er nogen officiel ansvarshavende redaktør, er alle sagerne indtil videre faldet.

Blood & Honour er et internationalt, militant nazistisk netværk, der i Sverige startedes i midten af halvfemserne. Organisationen drev flere naziklubber i Helsingborg-området. I 1995 myrdede et medlem af Blood & Honour en flygtning fra Elfenbenskysten i Klippan udenfor Helsingborg. Lederen Marchel Schilfs døde i 2001, hvilke rystede netværket og førte til interne stridigheder. Herefter eksisterede Blood & Honour som organisationsnavn i en årrække, dog uden egentlig aktivitet. En del tidligere medlemmer har gennem årene arrangeret koncerter i navnet Rock Against Communism (RAC). De fleste af folkene bag RAC er desuden medlemmer i Svenska Motståndsrörelsen (SMR). Blood & Honour Sverige stoppede sine aktiviteter i 2005, men genopstod i 2013.

Förbundet Nationell Ungdom (FNU) blev opstartet i 2011 med økonomisk hjælp fra Nationaldemokraternas avis Nationell Idag. FNU består primært af forhenværende aktivister fra det nu nedlagte Fria Nationalister og beskriver sig selv som en organisation, der har til formål at uddanne ”unge, etniske svenskere” ved hjælp af bl.a. studiecirkler, foredrag og kampsportstræning. Organisationen har seks lokalafdelinger og en landsorganisation. Blot en uge efter FNUs opstart blev lederen Robin Boström, sammen med et andet højtstående medlem, Daniel Hedlund, idømt to måneders fængsel for voldeligt overfald på en person i Nyköping. Boström er tidligere dømt for vold og er et kendt ansigt på den svenske højreradikale scene.

Ideologisk baserer FNU sig på den tyske nationalsocialistiske idé om ”hjernen og håndens arbejdere”, der basalt set omhandler idéen om at visse mennesker er født til at anvende hjernen og tænke, mens visse mennesker er født til at anvende hånden og udføre fysisk arbejde. Som medlem i FNU forpligter man sig til mindst at træne kampsport én gang ugentligt, og blandt de øvrige aktiviteter hører paintballtræning og uddeling af avisen Nationell Idag. Efter en konflikt med Nationaldemokraterna i foråret 2012 er kontakten mellem de to organisationer helt brudt. Bruddet kom som et resultat af at flere FNU-aktivister forsøgte at overtage Nationell Idag, hvilket ikke lykkedes. Opgøret mellem de to grupper endte voldeligt, da et ledende medlem af FNU angreb Nationaldemokraternas leder, Marc Abrahamson, på Nationell Idags redaktionskontor.

Fria Nationalister var et løst netværk af aktivistgrupper, der voksede frem i 2005 i Sverige. Grupperne var organiserede efter tysk model, de såkaldte ”freie kammeratschaft”, også kaldet kammeratskabsgrupper.

Netværket var tæt knyttet til nyhedssiden Info-14 og spredte propaganda herfor samt for andre nazistiske grupper. Netværket fokuserede desuden på konfrontationer med venstrefløjen, overvågning af antiracister og mobiliseringer til større demonstrationer. Fria Nationalister var aktive i en række svenske byer, først og fremmest Stockholm, Göteborg og Skåne.

Siden Salem-marchen i 2010 har Fria Nationalister som netværk stoppet deres aktiviteter, og deres hjemmeside er blevet nedlagt. De fleste medlemmer, som forsat har villet være aktive, er gået med i Förbundet Nationell Ungdom (FNU), der havde opstart i 2011.

Info-14 startede op i 1995 som nyhedsbrev for Stockholms Unga Nationalsocialister, hvoraf flere medlemmer også var aktive i Sverigedemokratisk Ungdom (SDU). Grundlæggeren og redaktør for Info-14 var ligeledes forhenværende ordfører for SDU. Navnet Info-14 dækker over ordet 'information' samt tallet '14', der refererer til de fjorten ord, som den amerikanske forfatter David Lane er citeret for: ”Vi må sikre eksistensen for vor race og en fremtid for vore hvide børn". Nyhedsbrevet blev i begyndelsen beskrevet som uafhængigt og nationalsocialistisk. Netværket omkring Info-14 var i slutningen af halvfemserne fortalere for væbnet kamp og var involverede i flere af de voldelige forbrydelser, der på den tid blev begået af den radikale højrefløj.

Efter årtusindeskiftet omformuleredes Info-14 til at være et uafhængigt og patriotisk nyhedsmedie. Med internettets udbredelse fik Info-14 desuden større indflydelse, og deres nyhedsside var frem til 2011 en af de mere betydningsfulde på den svenske radikale højrefløj. På Info-14s hjemmeside forekom udhængninger af både politiske modstandere og svenskere med udenlandsk ophav, der var dømt for vold. Netværket omkring Info-14 drev desuden ikke blot nyhedssiden, men tog også initiativ til en række større arrangementer og kampagner for den nazistiske bevægelse i Sverige. De kontrolledere bl.a. Salem Fonden, der arrangerede Salem-march og Folkets March, som begge blev afholdt i Stockholm. Siden januar 2011 blev Info-14 ikke længere blevet opdateret med nyheder. Flere af de drivende folk bag siden gik ind i Svenskarnas Parti), mens andre helt stoppede deres aktiviteter.

December 2012 blev det første år i et årti, hvor Salemfonden ikke arrangerede Salem-march.

Nationaldemokraterna (ND) blev dannet i sommeren 2001, som en udbryder af Sverigedemokraterna. I begyndelsen af 00'erne var partiet den største organisation på den svenske højreradikale scene og spillede en betydningsfuld rolle. I 2004 blev partiets grundlægger Tor Paulsson varetægtsfængslet for vold, partiet splittedes og mistede som følge heraf mange medlemmer.

I dag ledes Nationaldemokraterna af Marc Abrahamsson, der har været partileder siden 2006. Han gjorde sig bemærket allerede i 2003, da han som medlem af partiets ungdomsforbund, NDU, ledede et angreb på Stockholms pridedemonstration. Partiet har, udover sin hetz mod homoseksuelle, også gennem tiden samarbejdet med andre nazistiske organisationer og blandt andet deltaget i den årlige Salem-march. Nationaldemokraterna udgiver desuden den ugentlige avis Nationell Idag og fik, med hjælp fra det tidligere højreradikale netværk Fria Nationalister, statslig finansieret pressestøtte til avisen i april 2010.

I dag består Nationaldemokraterna primært af folk fra deres tidligere ungdomsforbund NDU. NDU er af samme grund ophørt med at eksistere, hvilket dog også er et resultat af at flere medlemmer forlod NDU til fordel for nyopstartede Nordisk Ungdom i 2009. ND findes i dag udelukkende i Södertälje og har mistet flere af de mandater, som partiet opnåede ved kommunalvalget i 2010, fordi flere drivende folk har forladt partiet til fordel for Svenskarnas Parti (SvP).

Ligeledes har der i efteråret 2012 været konflikt på redaktionen på Nationell Idag. NDs leder Marc Abrahamson anklagede den daværende redaktion for at stjæle penge samt medlemsregistre fra avisen, hvilket medførte at hele redaktionen sagde op og i stedet startede en ny avis ved navn Nya Tider. ND har indsat en ny redaktion på Nationell Idag, der alle er en del af partiets ledelse.

Nordisk Ungdom blev dannet i 2009 af personer med baggrund i Nationaldemokraternas ungdomsförbund (NDU). I organisationens ledelse sidder blandet andet to tidligere ordførere for NDU, hvoraf den ene var ordfører frem til august 2009. Nordisk Ungdom er en fritstående organisation, der dog ifølge lanceringen stod nær Nationaldemokraterna. Siden er alle bånd til Nationaldemokraterna blevet kappet og de to organisationer er i dag i konflikt.

En central person i kredsen omkring Nordisk Ungdoms opstart var Richard Langén, der i 2003 startede den højreradikale nyhedsside Nationell.nu. Internetsiden indeholdt bl.a. diskussionsforummet Folkstorm, hvor store dele af den højreradikale bevægelse var aktive. I perioden 2006-2008 holdt Nationell.nu pause, men genoplivedes af Langén og spiller i dag stadig en vigtig rolle i den højreradikale bevægelse. Richard Langén har sidenhen brudt med Nordisk Ungdom og kritiserer i stedet organisationen på sin side Nationell.nu. Han støtter i dag Svenskarnas Parti (SvP).

Nordiska Förbundet (NF) blev dannet i efteråret 2004 af personer, der tidligere var aktive i Nationaldemokraterna og Svenska Motståndsrörelsen. NF havde store startvanskeligheder, idet antifascistiske hackere fik adgang til deres webshops kundekartotek og ydermere offentliggjorde interne organisatoriske planer for NF. Siden da har organisationen i anden halvdel af 00'erne stået bag en række vigtige sammenkomster og propagandakanaler for den svenske nazistiske bevægelse. Bl.a. stod yngre folk i NF i 2007 bag de uafhængige kampagner: Helsingborgskampanjen i Helsingborg og Aktivism Öresund i Malmø.

NF har forsøgt sig med både forlag og plade- og bogudgivelser, bl.a. dannedes ud fra resterne af Nordland Records et nyt forlag Nordiske Förlaget. Forlaget sælger og udgiver nazistisk musik og litteratur, bl.a. udgiver Nordiske Förlaget det højreradikalde band Svensk Ungdoms musik. NF står også bag internetcommunityet Nordisk.nu, der i dag er mindre aktivt, men stadig anses for at være et vigtigt diskussionsforum for den højreradikale scene, ligesom at det fungerer som en informationsplatform for aktiviteter.

NF har i årene 2005-2008 arrangeret ”Nordiska Festivalen”, der har haft besøg af internationale gæster, eksempelvis den tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke. Ideologisk baserer NF sine idéer på amerikaneren Richard McCullochs teorier om ”den nordiske race”. Nordiska Förbundet er i dag den mindste organisation på den svenske højreradikale scene, men har samtidig størst erfaring med skabelsen af professionelle medieprodukter.

Nordiska nationalsocialister (NNS) er en nazistisk organisation, grundlagt i sommeren 2009 af tidligere medlemmer af Nationalsocialistisk Front, der ikke fulgte med over, da partiet blev til Folkfronten og senere Svenskarnas Parti.

NSS står ideologisk for en klassisk nationalsocialisme og inkluderer en tydelig racebiologisk tankegang, en foragt for det nuværende, demokratiske system samt en bærende antisemitisme. Organisationen har dermed vendt tilbage til Svenskarnas Partis forgænger Nationalsocialistisk Fronts retorik. NSS arbejder for at medvirke til en ”national revolution” i Sverige. Størstedelen af aktiviteterne i NSS er foregået i Stockholmsområdet og har primært bestået af opstartsmøder, foredrag og studiebesøg.

Nordland var et nazistisk musiktidsskrift og pladeselskab, der blev dannet i midthalvfemserne af de resterende folk fra det nedlagte tidsskrift Storm. Nordlands tidsskrift var professionelt udført med farvetryk, som regel med 88 sider og i perioder med oplag på 15.000 eksemplarer.

Som pladeselskab blev Nordland et af Europas ledende for distribution af nazistisk musik og deres koncerter samlede op mod 800 deltagere.

Mod slutningen af halvfemserne mistede Nordland dog sin indflydelse. Pladeselskabet havnede i international konflikt om markedet for nazistisk musik med Ragnarock Recods (siden kaldet Nordvind Records), svenske Blood & Honour samt britiske Combat 18. Desuden greb politiet ind i forbindelse med flere af Nordlands koncerter, der også blev objekt for flere antifascistiske kampagner, og flere personer omkring Nordland blev retsforfulgt.

Nordland er idag nedlagt.

Nordvind Records var et nazistisk pladeselskab, der tidligere gik under navnet Ragnarock Records. Pladeselskabet fungerede i den sidste del af halvfemserne som en vigtig distributør af nazistisk propaganda og musik til Tyskland og resten af Nordeuropa. Selskabets lokaler i Helsingborg blev en vigtig nordisk samlingsplads for den mere militante del af den nynazistiske bevægelse.

Ragnarock Records og deres danske søsterorganisation NS88 anskaffede sig en ledende position i den internationale Blood & Honour bevægelse og arbejdede tæt sammen med den britiske terrorgruppe Combat 18. Den centrale rolle i opbygningen af det europæiske Blood & Honour og forsyningslinjen af nazistisk propaganda til udlandet, resulterede i at Ragnarock Records havnede i konflikt med Nordland, et andet forhenværende svensk pladeselskab for nazistisk musik.

I 2001 faldt den interne struktur hos Ragnarock Records sammen, som følge af den svenske Blood & Honour leders død. Herefter skiftede selskabet navn til Nordvind Records og blev overtaget af folk fra Stockholm. I 2009 nedlagde Nordvind Records officielt sin virksomhed. Du kan læse mere om Nordvind Records i Redox' bog ”Postboks 38”, der kan lånes på biblioteket.

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) er en nazistiske organisation, som blev dannet i 1997. Organisationen voksede ud af Nationell Ungdom (NU), der blev dannet i midten af halvfemserne som en udbryderorganisation af Sverigedemokraternes ungdomsforbund. Sammen med medlemmer fra det tidligere Vitt Ariskt Modstånd (VAM) og Riksfronten dannede Nationell Ungdom SMR.

SMR ser sig selv som en modstandsbevægelse, hvor medlemmerne skal trænes militært og fysisk for at kunne forsvare Sverige. Ideologien præges af antisemitiske konspirationsteorier og målsætningen er at indføre nationalsocialistisk styre. Lederen hedder Klas Lund og er en kendt profil på den nazistiske scene i Sverige. I 1986 blev han dømt for drab, da han var med til at sparke en mand til døde i et slagsmål lidt udenfor Stockholm. Kort tid efter hans løsladelse blev han dømt igen, denne gang for røveri.

SMR var som organisation på sit højeste i 2001, men har siden det kun samlet en mindre gruppe sammenholdende aktivister. Under anden halvdel af 2000-tallet er retorikken blevet hårdere, ligesom at flere medlemmer er dømt for brud på våbenloven, samt grov vold. Desuden aftjener to medlemmer flerårige fængselsstraffe for mordforsøg. Organisationen har aktive lokalgrupper i flere svenske byer.

Nationalsocialistisk front (NSF) var et nazistisk parti, som blev dannet i 1994 i Karlskrona i Blekinge. NSF var et ungdomsbaseret parti med flere lokalafdelinger og opbygget efter ”traditionel” nationalsocialistisk model. NSF gjorde sig kendte gennem sine provokerende, uniformerede manifestationer, der som regel blev afholdt i mindre, svenske byer. Partiet stillede op til valg i 2002 i Karlskrona og senere i 2006 i seks kommuner. I efteråret 2008 blev partiet nedlagt og de centrale personer dannede i stedet Folkfronten, der i 2009 skiftede navn til Svenskarnas Parti (SvP).

Svenskarnas Parti har valgt ikke at nævne race eller nationalsocialisme i sit politiske program. Dermed er der sket en udvikling væk fra den meget tydelige nazistiske retorik, som var fremtrædende i NSF. Partiet spreder dog forsat racistisk og nazistisk propaganda bl.a. via internetbutikken Arminius. Til kommunalvalget i 2010 fik Svenskarnas Parti 102 stemmer i Grästorp kommune, hvilket gav partiet et mandat i det lokale byråd. Det er første gang siden 2. verdenskrig, at Sverige har et nazistisk parti i en folkevalgt forsamling. Efter valget blev det dog opdaget, at partilederen Daniel Höglund ikke var bosat i Grästorp kommune, hvilket ifølge svensk lovgivning er et krav for at blive valgt ind. Derfor gik byrådspladsen til hans suppleant, der takkede nej til posten. Siden da har SvP's byrådsplads stået tom.

Sverigedemokraterna (SD) blev dannet i slutningen af firserne og er suverænt det højreradikale parti i Sverige, som samler flest stemmer ved det svenske parlamentsvalg. Partiet har været en rekrutteringsbase for den nazistiske bevægelse, og tætte bånd herimellem har siden midten af halvfemserne fået partiet til i højere og højere grad at forsøge at bryde kontakten til den nazistiske bevægelse. En af måderne dét er lykkedes på, er ved hjælp af partiets proisraelske linje, som har medført at SD i mange nazisters øjne er et uattraktivt parti.

SD rammes ofte af interne stridigheder og eksklusioner, men er til trods for dette langsomt vokset ved hvert folketingsvalg. De seneste år har en række yngre personer overtaget styringen i partiet, og de ledende folk fra halvfemserne er blevet skubbet i baggrunden. Partiet har i den forbindelse fået en tydeligere antimuslimsk retorik, ligesom at flere koblinger til den europæiske Counterjihad-bevægelse er vokset frem i de senere år.

Ved det svenske folketingsvalg i 2010 fik Sverigedemokraterna 5,7 % af det samlede stemmeantal og blev dermed stemt ind i folketinget med 20 mandater. Partiet havde ligeledes et vellykket kommunalvalg, hvor de fik 612 mandater i 245 kommuner. Under valgkampen fik partiet meget opmærksomhed for deres valgfilm, idet den udtrykte stærke antimuslimske budskaber. Under valgkampen blev Sverigedemokraternas vedholdende involvering i og kontakt til den nazistiske bevægelse også afsløret. Det kom frem at visse folketingskandidater i partiet bl.a. skrev mails med nazistiske hilsner, donerede penge til nazistiske grupper eller var holocaustbenægtere.

Sverigedemokraterna har kontakt til Dansk Folkeparti, hvor de forsøger at hente støtte og inspiration til deres politiske projekt.

Vitt Ariskt Motstånd (VAM) dannedes som netværk i 1991, som en del af skinhead-kulturens politisering. Netværket var et udtryk for voldelige og nazistiske idéer, som de fandtes hos racistiske skinheads, samt i tidsskrifterne Streetfight, Vit Rebell og senere Storm. Netværket stod bl.a. bag flere bankrøverier, men stoppede sin virksomhed allerede i midthalvfemserne, fordi flere i netværket blev arresterede og idømt fængselsstraf. På trods af netværkets korte levetid, fik det en vis indflydelse, da flere nutidige nazistiske organisationer i Sverige er udsprunget af VAM. Grundlæggeren af VAM var Klas Lund, som i dag er leder af den nazistiske organisation Svenska Modstånds Rörelsen.