Fasces

Symbolet knytter sig til den traditionelle, fascistiske bevægelse og er således ikke et decideret nazistisk symbol. Fasces er et magtsymbol og har lagt navn til ordet ”fascisme”. Oprindeligt var det et romersk symbol, der består af et bundt pinde eller kæppe, bundet sammen med rødt bånd og udstyret med en økse. Det blev båret under ceremonier i det antikke Romerrige som symbol på magt og på retten til at straffe. Det bruges i dag stadig som symbol på autoritet og straffemyndigheder, bl.a. af politiet i flere lande, bl.a. Sverige.

I 1800-tallet brugtes fasces som symbol på styrke gennem enighed, forstået på den måde at de sammenbundne pindes styrke overstiger summen af de enkeltes styrke. Det var i denne betydning sammen med den romerske magtsymbolik, at de italienske fascister under Benito Mussolini brugte fasces som partisymbol. Så vidt vides benyttes fasces dog ikke i dag som symbol af nogen moderne, fascistiske bevægelser i Europa.