En lang række højreekstreme og nynazistisk arrangementer afholdes til minde om historiske personer og begivenheder. Her gennemgås en række af de vigtigste datoer.

Bombningen af Dresden
Dato:14. februar
Tyske nazister har gentagne gange markeret årsdagen for de allieredes kontroversielle bombardement af Dresden. Byen var i februar 1945 udsat for omfattende bombardementer, som lagde store dele af byen i grus. Siden har der været stor diskussion om antallet af døde og bombardementernes omfang. Tyske nazister har taget dagen til sig og bruger den til at markere deres revisionistiske historieopfattelse.

Bombningen af Lübeck
Dato: 28. marts
I marts 1942 udsatte den allierede flåde Lübeck for et massivt bombardement. Ligesom det er tilfældet for bombningerne af Dresden, har tyske nazister siden brugt lejligheden til at gå gaden under dække af at mindes ofrene for bombningerne.

Gösta Hallberg-Cuulas dødsdag
Dato: 14. april
Hallberg-Cuula var i 1930’erne aktiv i det svenske naziparti NSAP, og da Vinterkrigen mellem Rusland og Finland brød ud, meldte han sig frivilligt på finsk side. Hallberg-Cuula omkom under krigen i 1942 og er siden da blevet hyldet som martyr af svenske nationalister. Dødsdagen har været markeret af tidligere krigskammerater med nedlæggelse af kranse på Hallberg-Cuulas’ grav, en tradition som yngre, svenske nynazister nu har overtaget.

Hitlers fødselsdag
Dato: 20. april
Den 20. april 1889 fødtes Adolf Hitler i Østrig. Efter Hitlers død har Hitler-tro nazister verden over markeret d. 20 april og samledes for at ære hans minde. DNSB har i en årrække markeret dagen med arrangementer i Greve. Dagen er ikke kun forebeholdt DNSB; i 2008 markerede White Pride også fødselsdagen på Århus-stadion med et banner med teksten “Tillykke 18” (1. og 8. bogstav i alfabetet: AH = Adolf Hitler).

Grundlovsdag
Dato: 5. juni
De seneste årtier har Grundlovsdag været en vigtig mærkedag for den ikke-parlamentariske del af højrefløjen. Den Danske Forening holder årligt grundlovsmøder, det samme gør Vederfølner, og også Fremskridtspartiet har højtidligholdt dagen.

Sveriges nationaldag
Dato: 6. juni
Sveriges nationaldag var igennem 00’erne rammen for den ene af de to store nazi-marcher i Sverige, nemlig Folkets Marsch. I modsætning til Salemmanifestationen, hvor de enkelte organisationer ikke måtte reklamere for sig selv, så var Folkets Marsch en stor, omvandrende reklamesøjle for de forskellige højreradikale og nazistiske grupper i Sverige. Marchen talte omkring 1000 deltagere og gik igennem det centrale Stockholm. I 2009 blev marchen aflyst på grund af interne stridigheder mellem de forskellige nazistiske grupperinger. Den har ikke været gennemført siden da.

Rudolf Hess’ dødsdag
Dato: 17. august
I august 1987 døde Rudolf Hess i Spandau-fængslet i Berlin efter 46 års indespærring. Hans dødsdag blev straks en af de allervigtigste mærkedage for nazister i hele Nordeuropa, og i Tyskland er dagen hvert år blevet markeret med marcher eller forsøg derpå. Marcherne i Tyskland er flere gange blevet forbudt, hvorfor de i perioden 1995-2007 flere gange er blevet afholdt på dansk jord.

Ian Stuart Donaldsons dødsdag
Dato: 23. september
Ian Stuart Donaldson indtog, indtil sin død i 1993, en fremtrædende position i nazi-rock miljøet. Han var forsanger i det engelske nazi-band Skrewdriver, der var tæt knyttet til miljøet omkring det fascistiske parti National Front. I slutningen af 80’erne kom det til et brud med National Front, og med Donaldson i spidsen dannedes Blood & Honour, et koncert- og musiknetværk, der siden spredte sig ud over det meste af Nordeuropa og dele af de tidligere østlande. I 90’erne var Skrewdriver altdominerende indenfor nazi-rocken, og Donaldson drev også pladeselskabet White Noise Records. Donaldsons dødsdag er i Blood & Honour-kredse blevet markeret med mindekoncerter.

Karl XIIs dødsdag
Dato: 30. november
I 1718 døde den svenske konge, Karl XII, under et slag i den Store Nordiske Krig. Karl XII var også kendt under navnet Krigerkongen – et tilnavn der skyldtes, at han havde brugt op i mod halvdelen af sin levetid på slagmarken. Svenske nazister har taget Karl XII til sig og arrangerer manifestationer, hvor Krigerkongen æres på sin dødsdag.

Daniel Wretströms dødsdag
Dato: 6. december
I december 2000 blev den unge nazist, Daniel Wretström, stukket ihjel under et slagsmål i Stockholm-forstaden Salem. Siden da er der hvert år blevet afholdt nazistiske mindedemonstrationer i Salem. I marchens første år samledes nazister fra det meste af Nordeuropa i forstaden, og antallet af deltagere ramte i 2003 cirka 2000 personer. Marchen indtog et vigtig rolle, hvor det var muligt at knytte kontakter på tværs af bevægelser og lande. Siden er det gået ned af bakke for marchen; interne konflikter i den svenske nazibevægele og massiv modstand har betydet, at marchen nu samler mindre end halvdelen af det oprindelige deltagerantal. Danske nazister har været repræsenteret ved samtlige Salem-marcher. Siden 2010 har der ikke været afholdt marcher.

Marcel Schilfs dødsdag
Dato: 23. januar
I 2001, på denne dato, døde den dansk-tyske Blood & Honour-leder Marcel Schilf. Op igennem halvfemserne spillede Schilf en helt central rolle i en række musik- og videoproduktionsselskaber, der leverede nazi-rock til skinheads i hele Nordeuropa. Samtidig var han en vigtig skikkelse i Blood & Honour Scandinavia, hvor han blandt andet fungerede som koncertarrangør. Schilfs dødsdag er blevet mindet med Blood & Honour-koncerter i flere europæiske lande.