Hvid magt-næven

Den hævede, knyttede hvide næve, ofte højre hånd, har i en årrække været brugt som symbol af White Power-bevægelsen. Symbolet er paradoksalt hentet fra den socialistiske bevægelse, hvor det gennem det meste af det 20. århundrede har været brugt som symbol på arbejderklassens og de socialistiske bevægelsers solidaritet og styrke, bl.a. som logo for forskellige socialistiske organisationer og partier. Symbolet er også kendt fra 1960’ernes og 70’ernes afrikansk-amerikanske Black Power-bevægelses brug af den sorte, knyttede næve som symbol og hilsen. Hvid magt-bevægelsens adoption af knæven kan ses som en modreaktion på black power-bevægelsens antiracisme, og som et forsøg på at slå mønt på det veletablerede symbol på arbejderkamp. Symbolet er ikke så udbredt her i landet, men bruges i bl.a. Storbritannien og ses på fascistisk merchandise.