66

En udpræget svensk talkode, der repræsenterer forkortelsen FF, der står for ”För Fäderneslandet” (For Fædrelandet).