NS

Forkortelsen for ordet Nationalsocialisme eller nationalsocialistisk og har ofte været brugt i organisationsnavne. I English Defence League og Danish Defence League bruges det som en forkortelse for udtrykket “No Surrender”, et af Defence League-bevægelsens faste kampråb.