RAHOWA

En sammentrækning af begrebet “Racial Holy War” (Racistisk Hellig Krig). Det er i Danmark en ikke særlig brugt reference.