Organisationer i Danmark

Anti-Jihad Danmark (AJD) var et samarbejdsnetværk, der blev oprettet af SIAD i foråret 2007. Netværket bestod, udover SIAD, af Frit Danmark, Nationale Danskere, I Media, Tastaturkrigerne, Frie Danske Nationalister og De National-Liberale. Netværkets oprettelse faldt sammen med at Dansk Front lukkede, og henover 2007 var netværket reelt den vigtigste samlingskraft på den yderste højrefløj.

Netværket døde efter en intern konflikt i oktober 2007, hvor flere af de andre grupper kritiserede SIADs Anders Gravers for at være alt for diktatorisk.

Århus Mod Moskeen er, som navnet antyder, en stærkt anti-muslimsk forening med udgangspunkt i Aarhus-området. Oprindeligt eksisterede foreningen i en årrække i slutningen af 1990’erne, men blev i sin nuværende form stiftet 7. juni 2004. Formanden hedder Tomas Kierstein.

Den medieombruste og kontroversielle forening har i omegnen af 400 medlemmer og gjorde sig senest bemærket i kommunalvalgkampen i Aarhus november 2005. Foreningen stillede op til valget på et program direkte kopieret fra den tidligere direktør og Venstremand, Søren Quist Rasmussen, nu foreningens spidskandidat og stemmesluger. Eneste tilføjelse er punktet om at ”stoppe islamiseringen af Aarhus”, herunder en stormoske, samt bevare Aarhus som ”en dansk by, der bygger på dansk kultur, danske værdier og respekt for kvinders rettigheder”.

Forsøget på at pakke højreradikal politik ind i Venstrepolitik mislykkedes dog fatalt. Kort tid inde i valgkampen afslørede pressen foreningens tætte forbindelser til det racistiske netværk Dansk Front og den voldelige hooligangruppe White Pride. Efter afsløringerne, som aldrig blev tilbagevist, blev foreningen isoleret både politisk og i medierne.

Ved kommunalvalget 15. november 2005 nåede Århus Mod Moskeen ikke over spærregrænsen, men måtte nøjes med 2027 stemmer, svarende til 1,2 procent af de afgivne stemmer.

Dermed er et visionært forsøg på at samle den alleryderste højrefløj i Aarhus-området foreløbigt mislykkedes. Århus Mod Moskeen tæller nemlig ikke bare aktivister fra Dansk Front og White Pride i sin inderkreds. Også Den Danske Forening, Dansk Kultur og ikke mindst en lang række af tidligere og ekskluderede medlemmer af Dansk Folkeparti har haft indflydelse på foreningens udvikling.

Blood & Honour Denmark (B&H) var, indtil sin opløsning i august 2005, del af det verdensomspændende nazistiske netværk Blood & Honour, der strækker sig fra Argentina over USA til Rusland og Sverige. Den danske afdeling af B&H stod første gang offentligt frem under Rudolph Hess-marchen i Køge i 1997 og har lige siden været samlingssted for militante nazister. Blood & Honour-netværket bekender sig offentligt til den nationalsocialistiske ideologi, ligesom de i høj grad propaganderer for væbnet kamp mod det, de omtaler som den jødiske magt-elite, eller ”ZOG”. ZOG er et ofte brugt begreb i nazistiske kredse, der dækker over forestillingen om en såkaldt ”Zionist Occupation Government” ("Den Zionistiske Besættelsesregering”).

Blood & Honours hovedfokus har altid været nazirocken, og de har lige siden starten hovedsagligt stået bag både koncerter og pladeselskaber. Blood & Honour Denmark havde i 90’erne pladeselskabet NS Records og videoproduktionsselskabet NS88. Førstnævnte blev senere omdannet til firmaerne Nordwind og Celtic Moon, der begge lukkede i 2003. Efterfølgende startede den samme personkreds pladeselskabet Nordvind Records, der dags dato stadig er i live. Blood & Honour Denmark har aldrig været en stor organisation, men har, takket være en lille gruppe af dedikerede nazister ubestridt haft førertrøjen når det kommer til organisering af koncerter og produktion af musik, videoer og mechandise.

De tilbageværende folk omkring gruppen har igennem de senere år også været aktive i Dansk Front. I januar 2006 udsendte en gruppe af "tidligere Blood & Honour Denmark-aktivister" en pressemeddelelse igennem Dansk Front, hvori de oplyste, at Blood & Honour Denmark var blevet opløst i august 2005.

I august 2007 genopstartede Blood & Honour Denmark med base i nordsjælland. Folkene bag var de samme folk, som drev den første B&H-gruppe og siden gik ind i Dansk Front. Den genoplivede gruppe gennemførte i april 2008 en af de største nazikoncerter på dansk jord nær Kolding. Ved samme lejlighed blev der oprettet en kortlivet Blood & Honour-gruppe i Lemvig i Jylland. Henover 2007 og 2008 deltog den nye generation i internationale nazifester og -demonstrationer iført officielle uniformsjakker fra Blood & Honour Denmark. Siden da er gruppen ikke set offentligt, og flere af drivkrafterne har enten forladt nazibevægelsen eller er flyttet udenlands.

Combat 18 (C18) blev dannet først i England i 1991, men har siden spredt sig både som organisation og begreb til flere andre lande. Tallet 18 står for det første og ottende bogstav i alfabetet, A og H, som er initialerne for Adolf Hitler. Direkte oversat betyder Combat 18 altså ”Kampgruppe Adolf Hitler”.

Combat 18 - Copenhagen Division blev oprettet i efteråret 1995 i al hemmelighed og gjorde først for alvor væsen af sig i 1997. I den mellemliggende periode var gruppens hovedaktiviteter nazistisk graffiti og udsending af trusselsbreve til politiske modstandere. Gruppen ryddede for alvor forsider, da det tidligere mangeårige medlem af DNSB, Thomas Derry Nakaba, sendte tre brevbomber til politiske modstandere i England.

Under den efterfølgende anholdelse skød og sårede Thomas Derry Nakaba en politibetjent. Nakaba, og gruppen omkring ham, fik alle lange fængselsstraffe, og gruppen har ikke været aktiv siden da. Nakaba blev sidenhen medlem af Bandidos, hvorfra han blev ekskluderet i 'bad standing'. Han er i dag knyttet til Hells Angels. De andre dømte i bombesagen fra 1997 har ikke gjort væsen af sig i offentligheden.

Blev stiftet i efteråret 2010 efter det engelske forbillede, English Defence League. Allerede fra begyndelsen prægedes Danish Defence League (DDL) af intern uro med gentagne udskiftninger af ledelsen.
Organisationen er en antimuslimsk gadebevægelse, som adskiller sig fra mange andre grupper på den yderste højrefløj ved at støtte staten Israel og kalde sig antiracister. De organiserer sig og mobiliserer især på internettet, og deltager i internationale demonstrationer og møder, samt ved sociale arrangementer på den yderste højrefløj i Danmark. DDL fungerer som samarbejdspartner og ungdoms- og aktivistgruppe for Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD).

DDL havde igennem 2011 og 2012 lokaler flere steder i Danmark, blandt andet i Bov ved Padborg. Da den tidligere talsmand, Kasper Mortensen, trak sig fra organisationen, faldt den sammen, og DDL tæller i dag reelt kun et par håndfulde aktivister.

DDL stod bag den store demonstration i Aarhus den 31. marts 2012, der formentligt var den største demonstration på den yderste højrefløj siden Anden Verdenskrig.

Danmarks Nationale Front (DNF) er et forsøg på at organisere de tilbageværende medlemmer af Dansk Front i nordsjælland og Københavnsområdet. Gruppen tæller 20-30 personer, og aktiviteterne består hovedsagligt i spredning af klistermærker og løbesedler, ophængning af bannere ved motorveje og deltagelse i nazistiske demonstrationer og fester i blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige.

Gruppen blev dannet i efteråret 2007. Igennem 2010 opbyggede Danmarks Nationale Front et godt forhold til den daværende generation af White Pride-folk. Det gav blandt andet udslag i, at en gruppe DNF'ere støttede White Prides interne samling i forbindelse med en antiracistisk demonstration i Århus i februar 2010. Om aftenen efter demonstrationen overfaldt DNF og White Pride i fællesskab flere antiracister rundt om i Aarhus. Blandt andet fik en 17-årig dreng kraniebrud.

I januar 2011 blev DNFs talsmand Lars Agerbak fængslet for den grove våbenparagraf, da PET havde mistanke om, at han var i besiddelse af materiale til at lave en bombe. Agerbak blev fængslet, men løsladt igen kort efter og sagen endte med en mild dom for ulovlig våbenbesiddelse. I mellemtiden er Agerbak flyttet til Rusland, hvor han har et tæt forhold til lokale nazistiske grupper. Han fungerer i dag som DNFs bindeled til østeuropæiske nazistiske organisationer.

Frem til 2011 havde gruppen også en aktiv gruppe i Nordjylland. Afdelingens leder blev hængt ud på forsiden af Ekstra Bladet efter Breiviks terrorangreb I 2011, og afdelingen lukkede kort tid efter. En række af afdelingens medlemmer er sidenhen gået ind i Danskernes Partis nordjyske afdeling. Ekstra Bladets historie handlede om at en gruppe DNFere, blandt andet den nordjyske afdelingsleder, havde været i Rusland, hvor de havde modtaget våbentræning af lokale nazister.

DNF har siden 2012 opbygget et tæt forhold til DNSB, og medlemmer af DNF frekventerer jævnligt DNSBs hus i Greve.

I 2013 og 2014 var DNF i offensive på gadeplan i hovedstadsområdet. Især i Sydhavnskvarteret i København, hvor flere af organisationens medlemmer bor. Her stod DNF'ere bag en række overfald, propagandaspredning og et par manifestationer. I maj 2014 indkaldte DNF til en demonstration på Christiansborg Slotsplads. Omkring 50 nazister fra Danmark, Sverige og Tyskland deltog, men demonstrationen blev efter 10 minutters forløb stoppet af Politiet, da antifascistiske moddemonstranter løb pladsen over ende.  

Dansk Forum blev oprettet på et møde i 1996, samme møde hvor Dansk Ungdom få minutter tidligere var blevet nedlagt. Dansk Ungdoms økonomiske midler og størstedelen af medlemsskaren fulgte med over, og kun de mest rabiate nazister fik ikke lov at komme med. Dansk Forum var i sluthalvfemserne meget aktive på to områder: At blive valgt ind i flere fakultetsråd og konsistoriet på Københavns Universitet, samt overvågning af den antiracistiske bevægelse.

Hovedparten af de ledende personer omkring Dansk Forum, blandt andet formanden Martin Kasler, var studerende på Københavns Universitet og forsøgte at blive valgt ind i fakultetsrådene for Samfundsvidenskab og Humaniora, ligesom de stillede op til valget til Københavns Universitets konsistorium. Gruppen stillede op i både 1998 og 1999, men led fiasko begge år. I 1999 fik gruppen 88 ud af næsten 9.000 afgivne stemmer ved konsistorie-valget.

Dansk Forum brugte meget energi på at overvåge aktive antiracister og havde en hjemmeside, der blandt andet indeholdt en vejviser til såkaldte "autonome tilholdssteder". På listen, der var behæftet med mange faktuelle fejl, stod der blandt andet adresser til foreninger, venstrefløjsgrupper, et gymnasium og en økologisk købmand. Igennem 1998 havde Dansk Forum også en infiltrator i den venstreorienterede gruppe Rebel. Dansk Forum har ikke været rigtigt aktive i dette årtusinde, men først i 2003 blev gruppens hjemmeside nedlagt.

I 1999 blev en række medlemmer af Dansk Forum ekskluderet fra Dansk Folkeparti, da det frygtedes, at gruppen planlagde et kup af partiet.

I sommeren 2002 blev det racistiske netværk Dansk Front dannet. Netværket var den største og stærkeste organisation på den yderste højrefløj siden Anden Verdenskrig. Dansk Front lukkede i sommeren 2007.

I første omgang bestod Dansk Front af en hjemmeside og et lukket forum ved navn Front Forum, der lå på Hotmails servere. Der gik dog ikke længe før Front Forum blev lavet om til et åbent debatforum, der var tilgængeligt på danskfront.dk. Udover forummet havde hjemmesiden en nyhedssektion, hvor der blev bragt alt fra rapporter fra demonstrationer og aktioner til reportager fra udenlandsrejser og udhængninger af aktivister fra venstrefløjen og fagbevægelsen. Adolf Hitlers bog “Mein Kampf” lå i øvrigt også til fri download på hjemmesiden.

Dansk Front startede på et tidspunkt, hvor den yderste højrefløj var i et organisatorisk vakuum. Studenterforeningen Dansk Forum var langsomt døet hen, DNSB havde tabt slaget om de unge nazister til Blood & Honour og Blood & Honour mistede i 2001 sin leder Marcel Schilf, der døde af cystisk fibrose. Det betød at den yderste højrefløj manglede en stærk samlende organisation, og den rolle fik Dansk Front.

I Aarhus bestod inderkernen af personer fra hooligangruppen White Pride. I København bestod inderkernen af gamle medlemmer af DNSB, Dansk Forum og Blood & Honour. Siden fulgte lokalafdelinger i stort set alle landsdele. Kun Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm gik fri fra Dansk Front-bølgen, der var stærkest I 2005 og 2006.

I Dansk Fronts tidlige år havde hooliganscenen i Danmark en stor opblomstring. Det var de ikke sene til at udnytte. Centrale placerede nazister i bl.a Brøndby, FCK, Lyngby, OB, AaB og FCK's uofficielle fangrupperinger skabte en trend, der betød, at der i alle de ovennævnte klubber, og i mindre målestok også i en række andre superliga- og 1. divisionsklubber, opstod racistiske strømninger. Hooliganbølgen peakede I perioden 2004 til 2006 efter spillefilmen Football Factory, der beskrev den engelske hooligankultur.

I efteråret 2005 udgav Jyllands-Posten de famøse karikaturtegninger. Den efterfølgende offentlige debat om islam og ytringsfrihed gav Dansk Front massiv opmærksomhed og det følgende år red netværket på en bølge af succeser, der kulminerede den 10. juni 2006, da 150 danske racister og nynazister deltog i den største højrefløjsdemonstration siden Anden Verdenskrig. Godt nok talte både Hess-marcherne i halvfemserne og DDL-demonstrationen i Aarhus i 2012 flere deltagere, men i de tilfælde var hovedparten af deltagerne udlændinge. I Dansk Fronts demonstration var der i følge Redox' oplysninger kun en enkelt udlænding.

Samme sommer startede Dansk Fronts nedtur. Talsmand Julius Børgesen blev fængslet for trusler mod Lars Løkke Rasmussen og ulovlig besiddelse af skydevåben, der udbrød intern konflikt om i hvor høj grad netværket skulle tage afstand fra nazisme og Ekstra Bladet udstillede i flere artikler en række centrale medlemmer.

I 2007 trak den aarhusianske ledelse stikket. I hemmelighed havde de gennem længere tid forberedt en afløser til Dansk Front kaldet Vederfølner. Henover hovedet på resten af netværket træf de beslutningen om at lukke Dansk Front. 18. juli 2007 lukkede den mest succesfulde organisation på den yderste højrefløj.

Forening, der har som formål "at værne om den danske kultur, bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953". Bestyrelsesmedlemmerne tæller blandt andet en person fra SIADs Anti-Jihad Danmark-netværk, og foreningens aktiviteter besøges jævnligt af personer fra mere yderligtgående grupper på højrefløjen. Den absolutte topfigur i Dansk Kultur, sognepræsten Rolf Slot-Henriksen, døde I 2012, og organisationens aktivitetsniveau er dalet kraftigt siden. Således samlede et offentligt møde i juli 2013 i København kun 12-15 deltagere. Medlemmer af Den Danske Forening ses ofte ved Dansk Kulturs arrangementer.

Skinhead-kulturen toppede i Danmark i første halvdel af 1990’erne. Da den militante nazi-scene samtidig var i vækst, betød dette at en del små skinhead-grupper blev aktive nazister. Mange af disse samlede sig i Dansk National Front, en gruppe, som ifølge en talsmand var åben for alle, der havde ”musik- og tøjsmag og modstand mod indvandring til fælles”.

Dansk National Front stod for den første nazikoncert i Danmark. Den afholtes i Gladsaxe i 1994.

Gruppen fungerede, i kraft af deres kerne af voldsberedte skinheads, flere gange som bodyguards for Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup. Dansk National Front havde mange nære forbindelser til både White Pride, DNSB og Den Danske Forening. Gruppens eksistens ophørte i midten af halvfemserne, da mange af medlemmerne havde søgt til mere organiserede grupper på den yderste højrefløj.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning (DSFFHF) tilhørte i mange år det internationale netværk af revisionister, altså personer eller grupper, der ved at benægte at folkedrab på jøder fandt sted under 2. Verdenskrig, ville forsøge at rehabilitere den nazistiske ideologi.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning var en lille gruppe, hvis gennemslagskraft var yderst begrænset. Det skyldes selvsagt gruppens formål, men også kommunikationen, der var så intern, slang-præget og mærkværdig, at det var svært for udenforstående at sætte sig ind i deres form for tankegang.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning har tidligere gjort sig bemærket ved at invitere kendte udenlandske revisionister til Danmark, bl.a. briten David Irving i februar 2004.

I 2011 offentliggjorde en tidligere lektor ved Københavns Universitet, og ledende medlem af DSFFHF, en række videoer hvori han gør rede for, at han nu mener at holocaust faktisk fandt sted. Siden hen er DSFFHFs hjemmeside lukket ned, og en række centrale personer fra gruppen er gået ind i Danskernes Parti.

Dansk Ungdom var forløberen til Dansk Forum og eksisterede i blot ét år. Gruppen blev startet i november 1995 og blev nedlagt 3. august 1996. I den periode blev gruppen presset i medierne, da en gruppe aktivister fra Dansk Ungdom sammen med en nazist fra DNSB blev stoppet i Roskilde i en bil fyldt med våben og nazistisk propagandamateriale.

Desuden blev det afsløret, at Den Danske Forening støttede gruppen økonomisk. Projektet, der var startet som værende en "national ungdomsorganisation" - i realiteten en uofficiel ungdomsgruppe for Den Danske Forening - var sværtet ind i nazistiske aktivister og voldelige overfald, og efter blot ni måneder blev Dansk Ungdom nedlagt.

Danskernes Parti blev stiftet i 2011 af en udbryderfraktion af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB). Partilederen er den unge Daniel Carlsen, som siden 2008 har gjort sig meget bemærket i medierne som medlem af DNSB. Han har i dag overtaget positionen efter Jonni Hansen som en af landets mest kendte nazister.

Partiet forsøger at skabe det, de selv kalder et moderne nationalistisk parti efter forbillede fra Tyskland og Sverige, hvor de lægger den traditionelle, nationalsocialistiske retorik og symboler på hylden til fordel for politik på områder som dyrevelfærd, børneopdragelse, tilbagetrækning af de danske tropper og velgørenhed for etniske danskere.

Danskernes Parti er opsatte på at fremstille sig som et alternativ til Dansk Folkeparti, som det eneste parti der varetager danske interesser og værdier. Gennem fokus på aktivisme har de tiltrukket sig meget medieopmærksomhed, bl.a. for deres julehælp og tøjindsamling til etniske danskere. Danskernes Parti stillede op til kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret 2013 i fire regioner (alle undtagen Sjælland) og fem kommuner (Hjørring, Fredericia, København, Aarhus og Sønderborg). Ved valget fik partiet mere en 6.000 stemmer i alt.

De National-Liberale blev stiftet 15. februar 2006 på et møde i Odense, hvor Lars Grønbæk Larsen blev valgt som talsmand. Gruppen lå politisk på linie med Fremskridtspartiet, og en række af medlemmerne havde da også baggrund I Fremskridtspartiets Ungdom. Lars Grønbæk Larsen var på dette tidspunkt medlem af Fremskridtspartiets hovedbestyrelse og havde en i årrække plejet omgang med flere mindre højrefløjsorganisationer over hele landet. Foreningen fik i sit først halve år loyal opbakning fra både Dansk Front, Fremskridtspartiet, erklærede nazister samt enkeltpersoner fra den fynske højrefløj. De National-Liberale afholdte i foråret og sommeren 2006 to demonstrationer i Svendborg, og ved begge manifestationer var hovedparten af deltagerne Dansk Front-medlemmer.

På trods af at foreningen tager afstand afstand fra nazismen i deres principprogram, var der ved begge foreningens manifestationer i foråret og sommeren 2006 flere nazister tilstede, med åbenlyse nazistiske symboler på tøjet og i enkelte tilfælde sås de heile.

Den Danske Forening (DDF) blev stiftet i 1987 af pastor Søren Krarup. Foreningen skulle danne modvægt til den danske asyl- og indvandringspolitik og blev hurtigt en af de mest betydningsfulde fremmedfjendtlige organisationer i Danmark. En række af de mest fremtrædende folketingspolitikere fra Dansk Folkeparti har været medlemmer af foreningen. Udover Søren Krarup er de mest kendte Jesper Langballe, Pia Kjærsgaard og Søren Espersen. Sidstnævnte var en aktiv skribent i foreningens blad Danskeren, hvor også Henrik Gade Jensen, den tidligere pressesekretær for daværende kirkeminister, Tove Fergo, slog sine folder.

Krarup, Langballe og Espersen forlod i 2002 DDF, da foreningens næstformand, Poul Vinther Jensen, offentligt sammenlignede muslimer med pest. Krarup og Langballe var på det tidspunkt netop valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti, og Espersen var partiets pressechef.

Foreningen lagde mange kræfter i politisk lobbyarbejde. Der blev holdt en lang række offentlige møder - der oftest blev mødt af antiracistiske blokader - og DDF havde permanent gang i læserbrevskampagner, der skulle vende ”folkestemningen”, ligesom medlemmerne var flittige til at sætte klistermærker op med fremmedfjendske budskaber.

Den Danske Forening har i dag mistet sin politiske betydning, men fungerer fortsat som tilholdssted for en ”gammel garde” af fremmedhadere - og som en vigtig inspiration for en del af de unge racister. Det er især foreningens debatmøder samt den faste udgivelse af bladet “Danskeren”, der udgør aktiviteten.

Igennem 2012 og 2013 er DDF langsomt begyndt at nærme sig Danskernes Parti. Det er bl.a. set ved at Peter Neerup Buhl, tidligere styrelsesmedlem i DDF, er gået ind i Danskernes Parti, at DDF har deltaget I et debatmøde med Danskernes Parti, samt at foreningen ved flere lejligehder har omtalt Danskernes Parti.

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, bedre kendt som DNSB, er Danmarks nazistiske parti. Partiet blev startet allerede i 1970 af bl.a. Povl Heinrich Riis Knudsen, under navnet ”Danmarks National Socialistiske Ungdom”, med undertitlen ”Danmarks National Socialistiske Bevægelse”. Indtil starten af 1990’erne havde DNSU/DNSB stort set ingen betydning i Danmark, men var til gengæld meget aktive i det internationale netværk, der forsynede Vesttyskland med illegalt nazistisk materiale.

I 1991 blev DNSB reorganiseret, og i 1992 blev Povl Heinrich Riis Knudsen ekskluderet, fordi han begik ”raceskændsel” ved at forelske sig i en arabisk kvinde. Jonni Hansen overtog ledelsen, og DNSB begyndte at profilere sig langt mere aktivistisk.

I 1994 købte DNSB et hus på Hundige Strandvej i Greve, som med det samme blev centrum for store dele af den nazistiske aktivitet på sjælland. Igennem halvfemserne forsøgte DNSB flere gange at gennemføre mindemarcher for den tyske topnazist Rudolf Hess, men blev hver gang mødt af massiv folkelig modstand. Dette resulterede i at en større gruppe unge skinheads brød ud, og disse endte senere Blood & Honour Denmark.

I 1999 arvede DNSB et hus i Nørresundby i nordjylland. Meget hurtigt blev det nye nazi-tilholdssted mødt af lokal modstand, og en antinazistisk sanggruppe gennemførte hver eneste aften i mere end to år sangarrangementer uden for huset. Til sidst mistede DNSB huset, da retten afgjorde, at organisationen alligevel ikke var berettiget til at arve det. Siden årtusindeskiftet har DNSB mistet sin forankring blandt de unge nazister, og i dag består DNSBs aktivitet hovedsagligt af lukkede arrangementer.

DNSB deltog årligt i Salem-marcherne i Sverige, i Hess-marcherne i Wunsiedel i Sydtyskland, de holder vinter- og sommersolhvervsfester og arrangerer en gang i mellem mindre koncerter i huset i Greve. Desuden havde DNSB en meget omtalt radiostation kaldet Radio Oasen, hvorfra der sendes nazi-propaganda ud i æteren i Københavns-området.

I 2007 var DNSB igen i vælten da føreren Jonni Hansen under partiets mindesmarch for Rudolf Hess i Kolding blev anholdt for vold mod en politibetjent. Flere DNSB’ere blev efter marchen idømt fængselsstraffe for vold og vold mod politiet. Efter Dansk Fronts lukning i 2007 oplevede de en medlemstilstrømning og i perioden 2007-2010 genoplivede aktiviteterne som de sås i 90'erne. I samme periode begyndte partiet aktivt at udnytte internettet til kommunikation og medlemsrekruttering.

Jonni Hansen gik af som leder i 2010 hvilket betød, at partiet mistede medlemmer, og aktivitetsniveauet dalede til et minimum. Da Danskernes Parti-fraktionen, med Daniel Carlsen i spidsen, meldte sig ud i begyndelsen af 2011, skete det med en skarp kritik af den nye leder Esben Rohde Kristensen.

I løbet af 2012 opstod et tæt samarbejde mellem DNSB og Danmarks Nationale Front, men siden 2013 har DNSB nærmest ingen udadvendte aktiviteter haft. Radio Oasen, bladet Fædrelandet, partiets telefonavis og hjemmeside er alle lukket, og DNSB har i dag kun en håndfuld aktive medlemmer.

Fremskridtspartiet blev stiftet i 1972 af advokaten Mogens Glistrup. Ved folketingsvalget i 1973 stormede partiet ind med 28 mandater. I starten kæmpede partiet mod skattetrykket, embedsmandsvældet og papirnusseriet. Kampen mod ”muhammedanerne” kom først rigtigt til senere. Partiet beholdt sit høje mandattal til midten af 1980’erne, hvor det røg ned på kun seks mandater.

Fra 1983-85 afsonede Mogens Glistrup en fængselsstraf for skattesvig og mistede dermed sin plads i Folketinget. Han blev afløst af Pia Kjærsgaard, der i højere og højere grad tegnede partiet. Det udløste magtkampe mellem Glistrup og Kjærsgaard samtidig med at partiet - stort set fra starten - var hærget af intern uro pga. ”landsbytosser” og stridigheder mellem forskellige fløje.

I 1991 blev Glistrup ekskluderet af Fremskridtspartiet, og sammen med ham forlod en række kendte højreradikale partiet. I 1995 udbrød nye voldsomme magtkampe, og Pia Kjærsgaard forlod sammen med sine støtter partiet og stiftede Dansk Folkeparti. Glistrup, der i mellemtiden forgæves havde forsøgt at få succes med sit ”Trivselsparti”, vendte senere tilbage til Fremskridtspartiet og skruede mere og mere op for den utilslørede racisme, som han da også flere gange blev straffet for ved domstolene.

I dag er Fremskridtspartiet et perifert ultra-racistisk parti, der primært tegnes af de ”landsbytosser” Pia Kjærsgaard i sin tid advarede mod. Flere af kandidaterne er dømt for racisme, og enkelte har opfordret til oprettelse af kz-lejre for muslimer, ligesom Glistrup foreslog at sælge muslimske kvinder til højstbydende i udlandet. En enkelt kandidat til kommunalvalget 2005 har endda argumenteret for en rehabilitering af Grev Dracula, med henvisning til at han blot forsvarede sit land mod muslimerne og derfor senere blev sværtet med vampyr-myten.

Partiet blev splittet i to fløje. Den ene beholdt navnet, mens den anden alle medlemmer og aktiviteter. Det betyder, at navnet Fremskridtspartiet i dag nærmest ikke bliver brugt. Den aktive fløj har i stedet taget navnet Frihedspartiet. De bruger dog stadig det klassiske Z-logo.

Frihedspartiet har tætte bånd til blandt andet Lars Grønbæk Larsen og derigennem videre til yngre generationer af racister i store dele af landet. Frihedspartiet forventes at stille op til kommunalvalget 2013 i en række kommuner.

Frie Danske Nationalister (FDN) var en lille kammeratskabsgruppe i København og Nordsjælland, der blev startet af Dansk Fronts ekskluderede talsmand Julius Børgesen i vinteren 2006-07. Gruppens hovedaktivitet bestod i 2007 i at agere vagtværn for SIADs leder Anders Gravers ved dennes minidemonstrationer landet rundt. Gruppen lukkede ned, da Danmarks Nationale Front (DNF) blev oprettet, og de fleste fortsatte med ind I DNF.

Frit Danmark er en anti-muslimsk organisation, med base i Odense på Fyn. Gruppens mål er blandt andet at indføre fuldstændig indvandringsstop og udvisning af muslimer og kriminelle. Navnet er taget fra en anti-nazistisk modstandsgruppe under Anden Verdenskrig, på trods af at der, til gruppens demonstration i Odense den 12. februar, også deltog erklærede nazister.

Gruppen stillede op til kommunalvalget i november 2005 under navnet "Frit Danmark - Folkebevægelsen mod indvandring", og her fik de 161 stemmer. De 73 af disse stemmer gik til listens topnavn, Michael Ellegaard. Michael Ellegaard har selv tre domme for vold, ligesom han er dømt for at skyde en politimand.

Gruppen har desuden haft en samarbejdsaftale med Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD), der dog i dag er ophævet. Frit Danmark er idag Ellegaards enmandsprojekt, og er ikke aktiv udover driften af en hjemmeside. Ved English Defence Leagues store demonstration i Aarhus i marts 2013 deltog Michael Ellegaard med en meget lille delegation af sine håndlangere.

Frit Folk er en inaktiv gruppe, der er i starten af dette årtusinde forsøgte at samle de dele af højrefløjen, der var for radikale til Dansk Folkeparti. Foreningen manifesterede sig blandt andet i december 2002, hvor den lille gruppe arrangerede en demonstration ved Landsoldaten i Fredericia. Frit Folk bestod af folk fra det tidligere No-Kay, og samlede blandt andet sympatisører fra Den Danske Forening og Fremskridtspartiet. Lederen var den tidligere No-Kay-leder Åse Clausen Bjerg, og gruppens seneste aktivitet var at indkalde til et åbent møde i et medborgerhus i Brønshøj tilbage i februar 2005. Mødet blev dog aflyst. Politisk set var Frit Folk hovedsagligt anti-muslimske.

Åse Clausen Bjerg driver i dag en netavis, der hedder “Den ukorrekte avis” og deltager I andre organisationers arrangementer. Hun er endvidere involveret i forsøget på at genoplive Fremskridtspartiet under navnet Frihedspartiet.

Lokalliste styret af Kaj Vilhelmsen, tidligere Nationalpartiet Danmark. Opstillede ved kommunalvalget i 1997. Fælleslisten mod Indvandringen driver Radio Holger, der i november 2006 fik frataget sin sendetilladelse for overtrædelse af racismeparagraffen.

Kaj Vilhelmsen er i dag medlem af Danskernes Parti, hvor han stiller op til kommunalvalget i København i november 2013.

Griffinordenen var en lille gruppe, der nåede at gennemføre én offentlig aktivitet: En demonstration på Christiansborg Slotsplads den 10. juni 2006. Samme dag deltog 150 personer i en Dansk Front-demonstration i Svendborg og SIAD blev jaget ud af Gellerupparken i Århus. Griffinordenens demonstration var en af de mindste nogensinde på den yderste højrefløj og talte seks deltagere.

I Media, eller Independent Media, blev drevet som et enmands-videoprojekt af et tidligere Dansk Front-medlem. Han lavede i tiden 2007-2012 videooptagelser med en række centrale figurer på den yderste højrefløj, bl.a. Geert Wilders, Ole Hasselbalch, Robert Spencer og Morten Uhrskov Jensen. I dag er han involveret i Medie1 (se denne).

Junikredsen er en anonym, racistisk blog. Den opstod da Dansk Front lukkede og har ikke offentliggjort noget nyt siden november 2011. Hjemmesidens primære indhold er udhængninger af aktivister fra venstrefløjen og fagbevægelsen, især dem, der er involveret i antiracistisk arbejde.

Kvinder for Danmark var et kortlivet projekt drevet af Åse Clausen Bjerg, der også var involveret i blandt andet Frit Folk og No-Kay. De gennemførte et par små happenings og arrangementer i København, der blev gæstet af ældre medlemmer af Den Danske Forening. Navnet har ikke været i brug de seneste år.

Medie 1 er online tvkanal, drevet af gamle Fremskridtsparti-folk. Oversigten over medarbejdere tæller cirka 30, og langt størstedelen har været, eller er, involveret I Fremskridtspartiet og det nye Frihedspartiet. Derudover er Kim Bang Andersen, tidligere Dansk Front, bag kameraet sammen med vennen Peter Ulrik Jensen. Peter Ulrik Jensen er tidligere politibetjent, men blev fyret og fængselsdømt efter at være blevet afsløret I at misbruge sin adgang til politiets registre.

Medie 1 fokuserer på emner, der drejer sig om indvandring, islam og modstanden mod begge dele. Andre udsendelser handler dog om helt andre emner, som fx Ringsted Radiomuseum, ufo'er og meget andet.

Nationale Danskere opstod, som mange andre grupper, i kølvandet på Dansk Fronts lukning. Nationale Danskere udsprang af en lige så kortlivet organisation, Griffinordenen, der formåede at gennemføre en af de mindste demonstrationer på den yderste højrefløj (se Griffinordenen). Nationale Danskere indgik i SIADs netværk Anti Jihad Danmark og var blandt andet med ved flere demonstrationer i 2007. Nogle af gruppens medlemmer er i dag aktive i Danskernes Parti.

Nationalpartiet Danmark, NPD, blev stiftet tilbage i 1990, som en udbrydergruppe af Den Danske Forening (DDF). Partiets leder var Kaj Vilhelmsen, som stod i spidsen for en gruppe DDF-medlemmer, der ønskede at gøre Den Danske Forening til et reelt parti. Kaj Vilhelmsen sad i DDFs bestyrelse fra 1986 til 1989, hvor han blev ekskluderet sammen med Elin Uttrup, der senere blev NPDs næstformand. De to stillede op under navnet "Borgerlisten Stop Indvandringen" ved kommunalvalget i 1989, og året efter dannede de så Nationalpartiet Danmark. Partiet blev betragtet som værende nazi-inspireret, og af samme årsag blev folk i DDF, såfremt de også var med i NPD, ekskluderet. Partiet blev nedlagt i halvfemserne.

Kaj Vilhelmsen er i dag medlem af Danskernes Parti, hvor han stiller op til kommunalvalget i Købehavn i november 2013.

Nordisk Nationalsocialistisk Ungdom (NNSU) startede op i 2004 som en hjemmeside, der udgav et nyhedsbrev med en retorik, som bød på nationalromantik og raceadskillelse. Gruppen var et enmandsprojekt drevet af en teenager fra Skive, der igennem 2004 og 2005 fik hjælp af en leder på henholdsvis fyn og sjælland, der dog begge forlod ham hurtigt. NNSU viste sig aldrig på gadeplan, og har kun en enkelt gang afholdt møde i København. Gruppen døde hurtigt hen og findes ikke længere.

No-Kay var en mindre gruppe af højreradikale, der, under ledelse af Åse Clausen Bjerg, gennemførte flere anti-muslimske demonstrationer i Odense i 2001. Demonstrationerne blev besøgt af flere hooligans fra White Pride og aktivister, der senere endte i Dansk Front. Gruppen samlede ligeledes en række højreradikale enkeltpersoner fra fyn. Efter den seneste demonstration i august 2001, blev gruppen offentligt stemplet som højreradikale, da en delegation af racistiske hooligans deltog. Gruppen nedlagde sig selv og blev senere til Frit Folk.

I sommeren 2013 åbnede Svenska Motståndsrörelsen (SMR) en dansk afdeling. SMR er den mest voldsberedte og Hitler-tro nazistorganisation i Sverige. Gruppen har baggrund i terrornetværket VAM (Vitt Ariskt Motstånd). SMR driver den skandinaviske paraplyorganisation Den Nordiske Modstandsbevægelse, der har et fælles website (Nordfront) og styres fra Sverige. Svenskerne omtaler den danske afdeling som "Den Danske Modstandsbevægelse". Formentligt på grund af navnets antinazistiske historik omtaler danskernes sig selv som Nordfront eller Den Nordiske Modstandsbevægelse. Der er tale om en så ny organisation, at det pt. er uklart hvilken type aktiviteter de vil lægge fokus på.

NS88 (NS = Nationalsocialisme, 88 = Heil Hitler) var den første, danske nazistiske distributørvirksomhed. NS88 blev grundlagt i foråret 1994 af Marcel Schilf og et daværende DNSB-medlem. Hovedparten af virksomhedens racistiske produkter solgtes i Tyskland, hvor det blev smuglet over grænsen på grund af den tyske lovgivning.

NS88 bestod af NS88 Video Division, NS Records og NS88 Merchandise. Førstnævnte producerede blandt andet de berygtede Kriegsberichter-videoer, hvori navngivne anti-racister blev henrettet. NS Records stod for musik-delen hos NS88 og havde sammen med Ragnarock Records retten til at distribuere britiske ISD Records’ produkter i Skandinavien i halvfemserne.

En del af pengene fra NS88 finansierede i sin tid nazistiske aktiviteter i Skandinavien, og blandt andet DNSBs Radio Oasen har nydt godt af den store økonomiske gevinst. Folkene bag NS88 fortsatte senere videre i Ragnarock Records, Nordwind, Celtic Moon og Nordvind Records.

ORG

ORG er en hemmelig loge, der blev dannet i 1987. ORG samlede igennem 90'erne og 00'erne topfolk fra en lang række organisationer på den yderste højrefløj, blandt andet Den Danske Forening, White Pride, Dansk Folkeparti, Vederfølner og mange andre grupper. Logen, der på sit højeste talte cirka 100 personer, var centreret om Østjylland, men havde folk i store dele af landet. ORG blev afsløret i Politiken i august 2011 på baggrund af Redox' research. Du kan læse mere om ORG i rapporten her.

Partiet De Nationale (PDN) blev stiftet i 1989. Lederen var nazisten, Albert Larsen, tidligere folketingskandidat for Fremskridtspartiet og samtidigt medlem af DNSB. Hans søn, Peter Larsen, var også medlem af DNSB og fungerede som organisationens illustrator. Han fulgte med faderen over i PDN, hvor han blev ungdomsleder.

PDN var et naziparti, der udadtil forsøgte sig uden den sædvanlige brug af nazistiske symboler. Det lykkedes Albert Larsen at opnå en del presseomtale, fordi han ikke holdt sig tilbage med voldelige trusler og andre opsigtsvækkende udtalelser. Blandt andet blev Albert Larsen, som en af de få navngivne personer, sat i forbindelse med bombeattentatet mod partiet Internationale Socialisters kontor i 1992. Partiet stillede op til kommunalvalgene i 1989 og 1993, men fik næsten ingen stemmer.

Da Albert Larsen døde i 1994, overtog hans søn ledelsen af partiet, men efter få måneder gav han op og nedlagde PDN. Senere var Peter Larsen en overgang medlem af Den Danske Forening og med i ledelsen af DDFs uofficielle ungdomsorganisation Dansk Ungdom, som han var med til at stifte. Siden 1996 er Peter Larsen tilsyneladende forsvundet ud af politik.

Pegida Danmark er et initiativ inspireret af den tyske Pegida-bevægelse, der opstod i efteråret 2014 i Dresden, og som siden har spredt sig tl en række tyske byer. Pegida står for "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" og er en antimuslimsk bevægelse, der officielt blot er modstander af fundamentalistisk islam. Bevægelsen har dog både i Tyskland og i Danmark været et rent ultra-højrefløjsprojekt arrangeret af antimuslimer og støttet af nynazistiske og antimuslimske organisationer.

I Danmark er Pegida samlet omkring Facebook-siden Pegidadk. I januar 2015 trak en af de oprindelige initiativtagere, socialdemokraten Carsten Thrane, sig fra Pegida og afløstes af Nicolai Sennels, tidligere folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Sennels meldte sig til lejligheden ud af DF.

Pegida Danmark kører en legalistisk linje og prøver at fremstå som "normale borgere", der ikke er imod islam, men blot imod fundamentalisme. Sennels er dog selv kendt for sine meget rabiate udtalelser om muslimer generelt, og demonstrationerne har især tiltrukket personer fra det yderste højre.

I Århus har en mindre gruppe parallelt med det københavnske initiativ, arrangeret en række Pegda-demonstrationer.

Rightwings var en lille højrefløjsgruppe fra Kalundborgområdet, der bestod af to håndfulde unge mænd fra Vestsjælland. Gruppen deltog i flere omgange i demonstrationer planlagt af Danish Defence League og SIAD. 1. maj 2012 dukkede en gruppe fra Rightwings op i Kongens Have i København, hvor de heilede, inden de blev ført bort af politiet. I forsommeren 2013 lå Rightwings i konflikt med en gruppe lokale unge i Kalundborg. Den lille pavillion, som Rightwings brugte som klubhus, blev brændt ned. I forbindelse med brandattentatet stod Vederfølners tidligere talsmand Lars Grønbæk Larsen frem som talsmand for Rightwings. Rightwings forsøgte i første del af 2014 flere gange at komme op og slås med antifascistiske demonstranter i København. Gruppen nedlagde sig selv i sommeren 2014.

Stop Indvandringen var en udspringer af Den Danske Forening og blev senere til Nationalpartiet Danmark og derefter Fælleslisten mod Indvandringen. Listen opstillede i fire byer ved valget i 1989. Se også Nationalpartiet Danmark.

Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) blev startet i sommeren 2005 med det formål at opnå valg til byrådet ved kommunalvalget i november samme år. SIAD opnåede dog kun 1,2 % af stemmerne og kom derfor ikke i byrådet.

De centrale personer i foreningen er talsmanden Anders Gravers, der fungerer som daglig leder og er foreningens talerør i forhold til omverdenen, og P.H. Bering, der fungerer som den ideologiske hjerne bag foreningens politiske positioneringer. P.H. Bering er en gammel kending fra det højreradikale miljø i Nordjylland og har to gange tidligere, i henholdsvis 1993 og 1997, forsøgt at komme i byrådet for den stærkt højreorienterede liste ”Stop Indvandringen”.

Det er SIADs erklærede mål at blive en landsdækkende forening, men indtil nu har de kun formået at etablere sig i en håndfuld byer i Nordjylland, med Aalborg som centrum. Muligvis derfor indgik foreningen i starten af 2006 en formel samarbejdsaftale med Frit Danmark i Odense, om at forene kræfterne for i fællesskab at bekæmpe islam i Danmark, gennem oplysning, demonstrationer og aktioner. Den samarbejdsaftale ophørte dog efter et par år.

SIAD forsøgte i 2006 at opbygge en aktions-ungdomsgruppe kaldet Holger D. Dette skete ved at rekruttere meget unge, stærkt højreorienterede fans fra Aalborgs fodbold- og ishockey-fanmiljø. Heriblandt var flere erklærede nynazister med en stribe voldsdomme på samvittigheden. Personkredsen omkring ungdomsgruppen har markeret sig mest ved at fremsætte trusler, lave hærværk og udføre enkelte overfald på venstreorienterede i Aalborg.

De seneste år har SIAD haft skiftende samarbejde med forskellige grupper af voldsberedte, yngre racister, der har udgjort vagtværn ved organisationens demonstrationer. Først Frie Danske Nationalister, derefter Danish Defence League og det seneste år også Kalundborg-gruppen Rightwings.

Trykkefrihedsselskabet blev dannet af Lars Hedegaard i 2004 og omtales ofte i medierne, især efter Lars Hedegaard blev forsøgt skudt i februar 2013. Organisationen samler personer fra blandt andet Den Danske Forening og lignende grupper ved sine arrangementer. Det tidligere Dansk Front-medlem, Kim Bang Andersen, deltager ofte i Trykkefrihedsselskabets arrangementer.

Ultra White Pride, i daglig tale bare White Pride eller WP, er en hooligan-gruppe fra Århus, der siden 1994 har støttet fodboldklubben AGF. White Pride har fra starten været en erklæret højreorienteret gruppe og har igennem årene, udover almen hooliganvold, været involveret i flere overfald på indvandrere og venstrefløjsaktivister.

Igennem 00'erne var inderkredsen af gruppen aktive i forskellige organisationer, bl.a. Dansk Folkepartis Ungdom (hvorfra en stor del af dem blev ekskluderet), i Dansk Front og i efteråret 2005 i valgkampen for Århus Mod Moskeen.

Fra 2005 overtog en ny generation navnet og brandet White Pride. De tidligere medlemmer rykkede over i Vederfølner og andre højrefløjsgrupper.

I 2010 skete endnu et generationsskifte, hvor den gamle generation gled i baggrunden og fra starten af 2011 stod en ny generation klar til at tage over. Igennem 2011 og 2012 gennemførte den nye generation en omfattende voldskampagne mod byens venstrefløj. I løbet af 2013 stilnede angrebene af i takt med at flere og flere af de unge nazister skulle i fængsel.

Vederfølner blev dannet i 2007 af ledelsen fra Dansk Front i Aarhus som arvtager til netop Dansk Front, og den nye organisation blev hurtigt samlingspunkt for den yderste højrefløj i Aarhus. Tidligere arrangerede foreningen to årlige møder med diverse politiske oplæg om fx venstrefløjens aktiviteter og indvandringens konsekvenser for europa. Møderne samlede 30-40 deltagere, heriblandt flere medlemmer fra White Pride. De senere år fokuserede foreningen dog primært på afholdelse af sociale arrangementer som fodboldturneringer, kanoture og julefrokoster. Foreningen producerede desuden klistermærker, der blev spredt til medlemmer og sympatisører i hele landet. Vederfølner nedlagde sig selv i forbindelse med en julefrokost den 9. november 2013 som en konsekvens af flere års politisk dødvande.