Anti-Jihad Danmark

Anti-Jihad Danmark (AJD) var et samarbejdsnetværk, der blev oprettet af SIAD i foråret 2007. Netværket bestod, udover SIAD, af Frit Danmark, Nationale Danskere, I Media, Tastaturkrigerne, Frie Danske Nationalister og De National-Liberale. Netværkets oprettelse faldt sammen med at Dansk Front lukkede, og henover 2007 var netværket reelt den vigtigste samlingskraft på den yderste højrefløj.

Netværket døde efter en intern konflikt i oktober 2007, hvor flere af de andre grupper kritiserede SIADs Anders Gravers for at være alt for diktatorisk.