Dansk Forum

Dansk Forum blev oprettet på et møde i 1996, samme møde hvor Dansk Ungdom få minutter tidligere var blevet nedlagt. Dansk Ungdoms økonomiske midler og størstedelen af medlemsskaren fulgte med over, og kun de mest rabiate nazister fik ikke lov at komme med. Dansk Forum var i sluthalvfemserne meget aktive på to områder: At blive valgt ind i flere fakultetsråd og konsistoriet på Københavns Universitet, samt overvågning af den antiracistiske bevægelse.

Hovedparten af de ledende personer omkring Dansk Forum, blandt andet formanden Martin Kasler, var studerende på Københavns Universitet og forsøgte at blive valgt ind i fakultetsrådene for Samfundsvidenskab og Humaniora, ligesom de stillede op til valget til Københavns Universitets konsistorium. Gruppen stillede op i både 1998 og 1999, men led fiasko begge år. I 1999 fik gruppen 88 ud af næsten 9.000 afgivne stemmer ved konsistorie-valget.

Dansk Forum brugte meget energi på at overvåge aktive antiracister og havde en hjemmeside, der blandt andet indeholdt en vejviser til såkaldte “autonome tilholdssteder”. På listen, der var behæftet med mange faktuelle fejl, stod der blandt andet adresser til foreninger, venstrefløjsgrupper, et gymnasium og en økologisk købmand. Igennem 1998 havde Dansk Forum også en infiltrator i den venstreorienterede gruppe Rebel. Dansk Forum har ikke været rigtigt aktive i dette årtusinde, men først i 2003 blev gruppens hjemmeside nedlagt.

I 1999 blev en række medlemmer af Dansk Forum ekskluderet fra Dansk Folkeparti, da det frygtedes, at gruppen planlagde et kup af partiet.