Frie Danske Nationalister

Frie Danske Nationalister (FDN) var en lille kammeratskabsgruppe i København og Nordsjælland, der blev startet af Dansk Fronts ekskluderede talsmand Julius Børgesen i vinteren 2006-07. Gruppens hovedaktivitet bestod i 2007 i at agere vagtværn for SIADs leder Anders Gravers ved dennes minidemonstrationer landet rundt. Gruppen lukkede ned, da Danmarks Nationale Front (DNF) blev oprettet, og de fleste fortsatte med ind I DNF.