Dansk Kultur

Forening, der har som formål “at værne om den danske kultur, bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953”. Bestyrelsesmedlemmerne tæller blandt andet en person fra SIADs Anti-Jihad Danmark-netværk, og foreningens aktiviteter besøges jævnligt af personer fra mere yderligtgående grupper på højrefløjen. Den absolutte topfigur i Dansk Kultur, sognepræsten Rolf Slot-Henriksen, døde I 2012, og organisationens aktivitetsniveau er dalet kraftigt siden. Således samlede et offentligt møde i juli 2013 i København kun 12-15 deltagere. Medlemmer af Den Danske Forening ses ofte ved Dansk Kulturs arrangementer.