Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning (DSFFHF) tilhørte i mange år det internationale netværk af revisionister, altså personer eller grupper, der ved at benægte at folkedrab på jøder fandt sted under 2. Verdenskrig, ville forsøge at rehabilitere den nazistiske ideologi.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning var en lille gruppe, hvis gennemslagskraft var yderst begrænset. Det skyldes selvsagt gruppens formål, men også kommunikationen, der var så intern, slang-præget og mærkværdig, at det var svært for udenforstående at sætte sig ind i deres form for tankegang.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning har tidligere gjort sig bemærket ved at invitere kendte udenlandske revisionister til Danmark, bl.a. briten David Irving i februar 2004.

I 2011 offentliggjorde en tidligere lektor ved Københavns Universitet, og ledende medlem af DSFFHF, en række videoer hvori han gør rede for, at han nu mener at holocaust faktisk fandt sted. Siden hen er DSFFHFs hjemmeside lukket ned, og en række centrale personer fra gruppen er gået ind i Danskernes Parti.