Fremskridtspartiet / Frihedspartiet

Fremskridtspartiet blev stiftet i 1972 af advokaten Mogens Glistrup. Ved folketingsvalget i 1973 stormede partiet ind med 28 mandater. I starten kæmpede partiet mod skattetrykket, embedsmandsvældet og papirnusseriet. Kampen mod ”muhammedanerne” kom først rigtigt til senere. Partiet beholdt sit høje mandattal til midten af 1980’erne, hvor det røg ned på kun seks mandater.

Fra 1983-85 afsonede Mogens Glistrup en fængselsstraf for skattesvig og mistede dermed sin plads i Folketinget. Han blev afløst af Pia Kjærsgaard, der i højere og højere grad tegnede partiet. Det udløste magtkampe mellem Glistrup og Kjærsgaard samtidig med at partiet – stort set fra starten – var hærget af intern uro pga. ”landsbytosser” og stridigheder mellem forskellige fløje.

I 1991 blev Glistrup ekskluderet af Fremskridtspartiet, og sammen med ham forlod en række kendte højreradikale partiet. I 1995 udbrød nye voldsomme magtkampe, og Pia Kjærsgaard forlod sammen med sine støtter partiet og stiftede Dansk Folkeparti. Glistrup, der i mellemtiden forgæves havde forsøgt at få succes med sit ”Trivselsparti”, vendte senere tilbage til Fremskridtspartiet og skruede mere og mere op for den utilslørede racisme, som han da også flere gange blev straffet for ved domstolene.

I dag er Fremskridtspartiet et perifert ultra-racistisk parti, der primært tegnes af de ”landsbytosser” Pia Kjærsgaard i sin tid advarede mod. Flere af kandidaterne er dømt for racisme, og enkelte har opfordret til oprettelse af kz-lejre for muslimer, ligesom Glistrup foreslog at sælge muslimske kvinder til højstbydende i udlandet. En enkelt kandidat til kommunalvalget 2005 har endda argumenteret for en rehabilitering af Grev Dracula, med henvisning til at han blot forsvarede sit land mod muslimerne og derfor senere blev sværtet med vampyr-myten.

Partiet blev splittet i to fløje. Den ene beholdt navnet, mens den anden alle medlemmer og aktiviteter. Det betyder, at navnet Fremskridtspartiet i dag nærmest ikke bliver brugt. Den aktive fløj har i stedet taget navnet Frihedspartiet. De bruger dog stadig det klassiske Z-logo.

Frihedspartiet har tætte bånd til blandt andet Lars Grønbæk Larsen og derigennem videre til yngre generationer af racister i store dele af landet. Frihedspartiet forventes at stille op til kommunalvalget 2013 i en række kommuner.