National Front

National Front (NF) opstod i 1967 og er en af de fascistiske organisationer, der har eksisteret i længst tid. I dag er organisationen meget lille og perifer, men er værd at nævne, da den tidligere har spillet en stor rolle på den britiske højrefløj, og da mange senere organiseringer har tråde tilbage til NF.

National Front startede som et til tider anstrengt ægteskab mellem forskellige grupper af ultrakonservative, nationalister, loyalister, racister og nazister. NF var fra starten dels et regulært, politisk parti og dels en militant gadeorganisation med racistiske og fascistiske aktioner og marcher, der ofte endte i voldelige overfald og sammenstød med antifascister og lokale i området, hvor marcherne foregik.

Både som gadeorganisation og parti havde National Front en hvis organisatorisk og politisk succes op gennem 1970’erne på en politisk platform af racisme, fremmedhad, kolonialisme og britisk nationalisme, medstærke fascistiske under- og overtoner. I midten af 1970’erne var partiet en overgang det fjerde største i Storbritannien, men med valgsejren til de Konservative med den ultrakonservative Margaret Thatcher i spidsen ved parlamentsvalget i 1979 begyndte nedturen for NF. Ovenpå valgkatastrofen i 1979, hvor NF de fleste steder fik omkring 0,5 % af stemmerne, brød partiets mange ideologiske og organisatoriske spændinger ud i lys lue. Partiet blev splittet i fløjkrige og en endeløs række af mere eller mindre bæredygtige udbrydergrupper. Den vigtigste af disse udbrydergrupper var British National Party startet af NF’s leder John Tyndall i 1982.

Op gennem 1980’erne og 1990’erne var National Front helt ved at forsvinde som følge af interne magtkampe og en lang række skandaler, og i dag er partiet meget marginalt. Det er i få tilfælde de sidste par år lykkedes NF at udnytte den massive medlems- og vælgerflugt fra BNP, bl.a. ved et par lokalvalg, men generelt er partiet næsten usynligt.

Officielt tager National Front ideologisk kraftigt afstand fra English Defence League på grund af EDL’s erklærede zionisme og såkaldte antiracisme. Derfor forsøger NF også at få et samarbejde op at stå med gruppen Infidels, der til dels er splittet ud fra EDL pga. de samme ideologiske grunde. NF vurderes til i dag at have blot ca. 400 medlemmer, og partiet er ifølge den britiske researchgruppe Hope Not Hate kun aktivt i nogle enkelte byer i Storbritannien, bl.a. i Newcastle, Liverpool, Hull og Aberdeen.