Suomen Sisu

Suomen Sisu var gruppe, som opstod i asken af andre aktive grupper i 90’erne, og i perioden 1998-2008 var Suomen Sisu et vigtigt samlingspunkt for radikale højrefløjsaktivister. I 2004 startede aktivister fra Suomen Sisu et samarbejde med De Sande Finner, og senere blev flere valgt ind som parlamentsmedlemmer for partiet. Suomen Sisu har spillet en vigtig rolle i at styre De Sande Finner imod en chauvinistisk etno-nationalistisk ideologi.

Suomen Sisu p.t officielt inaktive. Imellem 1998-2008 drev Suomen Sisu det vigtigste nationalistiske og racistiske internetforum i Finland. Flere medlemmer af Suomen Sisu blev aktive på diverse blogge omkring 2005, den mest fremtrædende værende det nuværende parlamentsmedlem i De Sande Finner, Jussi Halla-aho. Tre andre medlemmer af Suomen Sisu er derudover også parlamentsmedlemmer og flere andre er repræsenteret i kommunalbestyrelser.