Zorn 88 / NNSB

Zorn 88 blev stiftet i 1988 af Erik Rune Hansen, der på daværende tidspunkt var et kendt ansigt i den norske nazistiske bevægelse med en baggrund i Norsk Front. Zorn betyder ”hellig vrede” og 88 referer til forkortelsen HH, som står for Heil Hitler. Organisationen var, som navnet antyder, en nationalsocialistisk gruppe og benyttede en udtalt antisemitisk retorik. Dette kom bl.a. til udtryk i udgivelsen af bladet ”Gjallarhorn”, der indeholdt artikler om revisionisme, hyldester til Hitler og konspirationsteorier om det jødiske verdensherredømme samt artikler om det okkulte og UFO’er.

Zone 88 fungerede som en meget sekterisk og hierarkisk opbygget organisation. Medlemmerne blev bl.a. inddelt i henholdsvis A, B og C-medlemmer, der henviste til det enkelte medlems aktivitetsniveau og interne position. Ligeledes blev organisationen ledet af et hemmeligt råd, der anså at det politiske mål ikke var at opbygge en massebevægelse, men nærmere en nazistisk eliteorganisation. Som følge heraf var en vigtig funktion i Zone 88 at fungere som samlingssted for unge nazister og agere som ideologisk tankesmedje.

I 1998 skiftede organisationen navn til Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB) og i 2004 skiftede NNSB leder til Terje Nordlien, efter Erik Rune Hansens død. Organisationens medlemstal har på grund dens sekteriske opbygning altid været hemmeligholdt, men der anslås at have været omkring 150 medlemmer i organisationens storhedstid.

I 2007 nedlagde NNSB sine aktiviteter.