Nordisk Ungdom

Nordisk Ungdom blev dannet i 2009 af personer med baggrund i Nationaldemokraternas ungdomsförbund (NDU). I organisationens ledelse sidder blandet andet to tidligere ordførere for NDU, hvoraf den ene var ordfører frem til august 2009. Nordisk Ungdom er en fritstående organisation, der dog ifølge lanceringen stod nær Nationaldemokraterna. Siden er alle bånd til Nationaldemokraterna blevet kappet og de to organisationer er i dag i konflikt.

En central person i kredsen omkring Nordisk Ungdoms opstart var Richard Langén, der i 2003 startede den højreradikale nyhedsside Nationell.nu. Internetsiden indeholdt bl.a. diskussionsforummet Folkstorm, hvor store dele af den højreradikale bevægelse var aktive. I perioden 2006-2008 holdt Nationell.nu pause, men genoplivedes af Langén og spiller i dag stadig en vigtig rolle i den højreradikale bevægelse. Richard Langén har sidenhen brudt med Nordisk Ungdom og kritiserer i stedet organisationen på sin side Nationell.nu. Han støtter i dag Svenskarnas Parti (SvP).