Nordvind Records

Nordvind Records var et nazistisk pladeselskab, der tidligere gik under navnet Ragnarock Records. Pladeselskabet fungerede i den sidste del af halvfemserne som en vigtig distributør af nazistisk propaganda og musik til Tyskland og resten af Nordeuropa. Selskabets lokaler i Helsingborg blev en vigtig nordisk samlingsplads for den mere militante del af den nynazistiske bevægelse.

Ragnarock Records og deres danske søsterorganisation NS88 anskaffede sig en ledende position i den internationale Blood & Honour bevægelse og arbejdede tæt sammen med den britiske terrorgruppe Combat 18. Den centrale rolle i opbygningen af det europæiske Blood & Honour og forsyningslinjen af nazistisk propaganda til udlandet, resulterede i at Ragnarock Records havnede i konflikt med Nordland, et andet forhenværende svensk pladeselskab for nazistisk musik.

I 2001 faldt den interne struktur hos Ragnarock Records sammen, som følge af den svenske Blood & Honour leders død. Herefter skiftede selskabet navn til Nordvind Records og blev overtaget af folk fra Stockholm. I 2009 nedlagde Nordvind Records officielt sin virksomhed. Du kan læse mere om Nordvind Records i Redox’ bog ”Postboks 38”, der kan lånes på biblioteket.