Solhjulet

Bliver også kaldt solkors, hjulkors, Odinkors og uden for Danmark Wodenkors, og består af et ligearmet kors eller kryds indrammet i en cirkel. Det er, ligesom hagekorset, et af de ældste symboler brugt af mennesker og kendes fra overgangen mellem den sidste del af stenalderen og bronzealderen fra Mellemøsten, Kina, Amerika og Sydeuropa. I Skandinavien blev solhjulet i bronzealderen brugt som symbol på solen, og det optræder på mange helleristninger.

Det er som et gammelt, oldnordisk tegn for solen og for guden Odin, den øverste gud i nordisk mytologi, at solhjulet siden 1930’erne har været brugt som fascistisk symbol, og det er altså en del af fascisternes dyrkelse af oldnordisk kultur. I Danmark brugte nazipartiet DNSAPs ungdomsorganisation, Nationalsocialistisk Ungdom (NSU), i perioden 1932-1945 et hvidt solhjul på postkasserød baggrund som sit officielle symbol, i en version med et kryds i stedet for et kors inde i cirklen. Solhjulet blev ligeledes brugt som partimærke under navnet “solkors” af Vidkun Quislings norske naziparti Nasjonal Samling (NS) fra 1933-1945, og under Anden Verdenskrig blev solhjulet brugt på de frivillige norske SS-soldaters uniform og flag.

En version af solhjulet, hvor hjulet fire steder er brudt så det danner et hagekors med buede arme, blev brugt af SS-divisionen ”Nordland”, hvor de nordiske østfrontfrivillige, herunder SS-Panzergrenadier Regiment 24 ”Dänemark”, var organiseret, og ligeledes som logo for det danske, nazistiske Schalburgkorps. I dag er symbolet populært blandt danske nazister og nynazister, men bruges også af nogle få nyhedenske ase-troende. Solhjulet er et af de symboler, der har været brugt som substitut for hagekorset, de steder hvor dette er blevet gjort ulovligt, hvilket har ført til en kriminalisering af solhjulet i Sverige og en delvis kriminalisering af det i Tyskland.