Symboler og talkoder - en guide til fascistisk og nazistisk symbolik

Langt den overvejende del af det symbolapparat, som fascisterne i dag benytter sig af, er hentet fra Nazityskland og Adolf Hitlers tyske nationalsocialistiske arbejderparti, NSDAP, der var kendt for sit brug af symboldyrkelse og mysticisme. Mest kendt er hagekorset, ligesom de tyske naziideologer og især organisationen SchutzStaffel (SS) og dens militære afdeling Waffen-SS var meget optaget af oldnordiske og oldgermanske symboler, runer og mytologi, men også af kongeriget Preussens gamle, militære tegn.

Når nutidens nazister og fascister anvender symboler som partimærker, tatoveringer, på merchandise og graffiti, er det ofte som udtryk for en fortsat dyrkelse en nazistisk okkultisme, der udvikledes i perioden efter Første Verdenskrig og frem til 1945. Også forbud i bl.a. Tyskland mod fx hagekorset, har tvunget vor tids fascister til at tage andre symboler i anvendelse for at undgå retsforfølgelse. Endelig vælger mange nynazistiske grupper at bruge andre og mindre belastede symboler, f.eks. bestemte runer, som logoer, for ikke at blive kædet direkte sammen med den traditionelle, nazistiske bevægelse og med Nazityskland. To danske eksempler på dette er Danmarks Nationale Front, der har hentet den såkaldte ”livsrune” fra nazistisk okkultisme, og Danskernes Parti, der anvender en slet kamufleret udgave af solhjulet som partilogo.

Nazistisk okkultismeLangt den overvejende del af det symbolapparat, som fascisterne i dag benytter sig af, er hentet fra Nazityskland og Adolf Hitlers tyske nationalsocialistiske arbejderparti, NSDAP, der var kendt for sit brug af symboldyrkelse og mysticisme. Mest kendt er hagekorset, ligesom de tyske naziideologer og især organisationen SchutzStaffel (SS) og dens militære afdeling Waffen-SS var meget optaget af oldnordiske og oldgermanske symboler, runer og mytologi, men også af kongeriget Preussens gamle, militære tegn.

Når nutidens nazister og fascister anvender symboler som partimærker, tatoveringer, på merchandise og graffiti, er det ofte som udtryk for en fortsat dyrkelse en nazistisk okkultisme, der udvikledes i perioden efter Første Verdenskrig og frem til 1945. Også forbud i bl.a. Tyskland mod fx hagekorset, har tvunget vor tids fascister til at tage andre symboler i anvendelse for at undgå retsforfølgelse. Endelig vælger mange nynazistiske grupper at bruge andre og mindre belastede symboler, f.eks. bestemte runer, som logoer, for ikke at blive kædet direkte sammen med den traditionelle, nazistiske bevægelse og med Nazityskland. To danske eksempler på dette er Danmarks Nationale Front, der har hentet den såkaldte ”livsrune” fra nazistisk okkultisme, og Danskernes Parti, der anvender en slet kamufleret udgave af solhjulet som partilogo.