Han beskyldte Paludan for drug rapes – nu er han blevet sagsøgt

Et tidligere medlem af Stram Kurs er blevet sagsøgt af Rasmus Paludan efter han har frembragt beskyldninger om, at partilederen har gennemført flere seksuelle overgreb. Netmediet KaosTV er også blevet sagsøgt.

Publiceret den 20. februar 2022

Tilbage i august sidste år afslørede Ekstra Bladet Rasmus Paludans chatsessioner med blandt andet unge drenge om sex og seksuelle fantasier på Stram Kurs’ Discord-server, der er et socialt medie, der bruges til især chat.

Men det var ikke de første beskyldninger af den karakter mod partilederen. Allerede en måned tidligere var den tidligere Stram Kurs-lokalformand Dion Øland Hansen stået frem med markant voldsommere påstande.

I en større facebookgruppe beskyldte han nemlig sin tidligere partileder for at have begået drug rapes, altså voldtægter med brug af bedøvende stoffer, på unge mennesker. Han er nu blevet sagsøgt af Rasmus Paludan, der kræver, at retten i Hjørring idømmer Dion Øland Hansen fængsel for injurier og bagvaskelse.

Den 29. august viderebragte netmediet KaosTV en række screenshots af Dion Øland Hansens påstande. Også KaosTV’s redaktør er blevet sagsøgt af Rasmus Paludan.

I efteråret begyndte også Redox at grave i sagen, en researchfase, der blandt andet bestod i baggrundsinterviews med flere tidligere medlemmer af Stram Kurs. Da vi i oktober henvendte os til Rasmus Paludan og spurgte ind til Dion Øland Hansens påstande svarede partilederen igen med en trussel om sagsanlæg:

Det er pure opspind fra ende til anden

“For så vidt angår Dions beskyldninger, så er der tale om meget grove usande beskyldninger, jf. straffelovens § 267, jf. § 268. Jeg har endnu ikke udtaget stævning mod Dion, da så få læser hans løgne. Det er pure opspind fra ende til anden, hvilket også bekræftes af, at det er andenhåndsoplysninger med en anonym kilde. Dvs. noget, som Dion selv har fundet på. Hvis Redox udbreder Dions bekyldninger, så er jeg tvunget til at udtage stævning mod den ansvarshavende redaktør for Redox med påstand om straf og godtgørelse.”

Et par uger senere stævnede Rasmus Paludan så Dion Øland Hansen. Sagen er endnu i sit forberedende stadie. Redox er i besiddelse af stævningen.

I forbindelse med publiceringen af denne artikel har Redox igen kontaktet Rasmus Paludan, der har gentaget sin besked om at ville sagsøge Redox:

“Helt generelt: Der er ingen offentlighed om retssager, der afholdes for lukkede døre. Der vil alene være tale om, at en part videregiver falske beskyldninger til Redox, som så i givet fald udbreder disse ubeføjede beskyldninger. Hvis Simon Bünger som ansvarshavende for Redox udbreder andres ærekrænkelser om mig, så bliver han stævnet med påstand om straf, mortifikation og erstatning. Ligesom KaosTV’s redaktør allerede er blevet det. Jeg meddelte jer allerede ovenstående den 6. oktober 2021. Hvis Redox udbreder beskyldninger, som er ærekrænkende og usande, så kan Simon Bünger få lov at forsvare sig i retten.”

Redox følger naturligvis sagen.

Tags: , ,