Rasmus Paludan og den tiltalte (i rød cirkel) under Danernes Soldater IFs kamp i december 2018. Foto: Redox.

Rasmus Paludan førte mistænkt børnekrænker sammen med skolebørn

Stram Kurs-lederen inviterede en mand, der er sigtet i flere sager om krænkelser af børn, med på sit fodboldhold for teenagedrenge. Kort forinden var manden blevet smidt ud af en anden fodboldklub på grund af “upassende opførsel” og advarsler fra politiet.

Publiceret den 4. juni 2019

I slutningen af 2018 startede Rasmus Paludan et fodboldhold, som han kaldte Danernes Soldater IF. Partilederen blev i løbet af sidste år kendt på sociale medier blandt børn og unge, især i folkeskolealderen, og fodboldholdet var et forsøg på at engagere de nysgerrige børn og unge, der dagligt kontaktede ham. Ifølge Redox’ kortlægning var adskillige fra holdet under 16 år gamle. 

I dagene mellem jul og nytår spillede holdet sin første kamp i Lyngby nord for København. Hovedparten af Paludans spillere var teenagedrenge og flere af dem under 15. Men også en mand i starten af tyverne var med på holdet. I denne artikel kalder vi ham T. Han er involveret i flere sager om krænkelser mod børn og er derfor blevet afvist fra en trænerstilling i en etableret fodboldklub. Vi har anonymiseret T, da det juridiske udfald af sagerne pt. er usikkert.

Interne pædofilibeskyldninger i Stram Kurs

De seneste dage har der floreret et screenshot på Facebook, hvor Stram Kurs-medlemmet Lars Theilade beskylder Rasmus Paludan for at holde hånden over en pædofil, der har deltaget i Paludans demonstrationer. Redox har været i kontakt med Lars Theilade, der gav et længere interview. Han siger til Redox, at hans facebookopslag, der stammer fra marts i år, var skrevet i vrede og var “meget overdrevet”. Ifølge ham handler opslaget, der er skrevet på et tidspunkt, hvor han var sur på Rasmus Paludan, om, at der ved en af partiets demonstrationer var dukket en mand op. Den mand er ikke identisk med T, der er omtalt i denne artikel. Manden gav ifølge Lars Theilade udtryk for, at han mente at alle mænd “burde have lov til at have sex med ti-årige piger”, hvorefter han ifølge Theilade blev sat på plads af andre tilstedeværende under demonstrationen.

I den store Facebookgruppe for fodboldholdet Danernes Soldater IF er der i skrivende stund mere end 1.100 medlemmer. Langt hovedparten er børn og unge. Intet sted i gruppen annoncerede Paludan en øvre eller nedre aldersgrænse for sine spillere. Han skrev i stedet, at Danernes Soldater IF er et fodboldhold for “drenge og mænd”. I forbindelse med holdets premiere skrev han dog på kampens facebookevent: “Da vi spiller mod dygtige spillere i alderen 18-21 år, så vil jeg gerne bede om, at man sender mig en privat besked, hvis man er: 1) 16 år eller ældre og nuværende eller tidligere elitespiller.” 

Teksten kan tolkes som et alderskrav, men hvis det er et alderskrav, så blev det ikke overholdt. Ved at gennemse spillernes åbne Facebookprofiler har Redox identificeret tre spillere, der med sikkerhed var under 16, da kampen blev spillet: En på 15, en på 14 og en på 13 år. Derudover er der en række af de unge spillere, som Redox ikke kender alderen på.

Dagen efter kampen skrev Rasmus Paludan en række nye regler, som spillerne ved fremtidige kampe skulle overholde. En af dem lød: “Alle spillere deltager i omklædning og bad med de øvrige på holdet.”

Afvist på grund af verserende sager og ‘upassende opførsel’
Redox har været i kontakt med personer fra en fodboldklub på Sjælland, hvor T tidligere har været tilknyttet som træner. Tilknytningen var dog meget kortvarig. Fodboldklubben afbrød nemlig samarbejdet sidste sommer, efter de havde indhentet en børneattest. For selvom mandens børneattest var ren, så blev klubben af politiet orienteret om, at manden havde flere verserende sager i Jylland, hvor han stammer fra. Det bekræfter en ledende person i fodboldklubben overfor Redox.

Sagerne hørte indenfor spektret af seksualforbrydelser mod børn, og fodboldklubben var orienteret om, at sagerne ville havne på børneattesten, hvis T blev dømt. Ifølge Kulturministeriet indeholder en positiv børneattest oplysninger om domme for “incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år”, “udbredelse eller besiddelse af børnepornografi” samt “blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år”.

Fodboldlederen fortæller også, at klubben oplevede, at T havde en ‘upassende opførsel’, hvilket bidrog til afvisningen af ham.

“Han gik og tilbød massage til drengene. Det synes jeg ikke at en træner skal,” siger kilden i fodboldklubben, som Redox har lovet anonymitet på grund af sagens karakter.

T (i rød ring i baggrunden) optrådte i en trøje med ‘Security’-tryk under en af Rasmus Paludans demonstrationer sidste år. (Foto: Screenshot fra Youtube)

Vagt for Paludan
Paludans fodboldhold resulterede altså i, at T, der ellers kort forinden havde fået afslag på at arbejde med børn i en etableret fodboldklub, fik lov at spille fodbold med børn i skolealderen.

Det er ikke første gang, at Paludan samarbejder med T. Redox’ kortlægning viser, at han ved i hvert fald tre lejligheder har deltaget i Paludans demonstrationer. Den 26. august sidste år demonstrerede Rasmus Paludan og Stram Kurs i Frederikssund. Her deltog T i en tshirt med teksten SECURITY på. I et værktøjsbælte om livet havde han en genstand, der lignede et sæt håndjern, siddende. 

T var også med, da Paludan gæstede Ikast i september sidste år og i Skælskør i oktober.

Ikke ulovligt
Ifølge børneattestbekendtgørelsen er det lovkrav, at fodboldklubber skal indhente børneattester. Rasmus Paludan har ikke reageret på Redox’ interviewforespørgsel, så det er uklart hvorvidt Rasmus Paludan rent faktisk har indhentet børneattester på de voksne spillere i Danernes Soldater IF. Hvis Paludan ikke har gjort det, så er det dog ikke en lovovertrædelse. Børneattestbekendtgørelsen siger nemlig, at fodboldklubber og lignende foreninger skal indhente børneattester, hvis de beskæftiger voksne til at arbejde med børn under 15. Men T var ikke træner på holdet – han fungerede som spiller på lige fod med de andre i klubben.

Folketingsvalg 2019

Denne artikel er en del af vores dækning af Folketingsvalget 2019, hvor vi gransker Nye Borgerlige og Stram Kurs. Du kan sende os tips på email, Signal eller Facebook.
Hvis du vil støtte vores arbejde økonomisk kan du gøre det på Mobilepay 80905, ved at blive støttemedlem eller med en bankoverførsel.

Redox var søndag i telefonisk kontakt med T. Han svarede i første omgang på indledende spørgsmål, men afbrød forbindelsen efter få minutters samtale. På det tidspunkt havde Redox ikke nået at præsentere artiklens indhold fyldestgørende for T. Redox har efterfølgende haft en kort sms-korrespondence med T, hvor han er blevet gjort bekendt med artiklens emne. Han afviser at lade sig interviewe og henviser istedet til sin advokat. Redox har mandag og tirsdag kontaktet advokaten gentagne gange, men advokaten er ikke vendt tilbage. Det har derfor ikke været muligt Redox at få en kommentar fra advokaten. Af samme årsag er vi ikke bekendt med den juridiske status på sagerne mod T. 

Rasmus Paludan har ikke reageret på Redox’ interviewforespørgsel.

Tags: , ,