De nationalkonservative fra A-Z

Det kan være svært at få et overblik over den nationalkonservative bevægelse. Her får du de vigtigste begreber fra A-Z.

Publiceret den 9. marts 2016

Antimuslimsk
“Man kan vanskeligt adskille kultur og religion, og problemet er tydeligvis begge dele. Det er banalt, og egentligt et sygdomstegn at vi stadig i 2014 skal bruge tid på at diskutere hvorvidt Islam er problemet.” – Kim Møller, Uriasposten, 3. december 2014
Modstanden mod Islam og muslimer er den altfavnende fællesnævner for den nationalkonservative bevægelse.

Bush, George
I 2005 besøgte den amerikanske president, George W. Bush jr., København. I den anledning var der arrangeret flere store demonstrationer, der bl.a. opfordrede Bush og resten af G8-lederne til at gøre en ende på verdens fattigdom. En gruppe højrefløjsaktivister, deriblandt Kim Møller, startede Initiativet for Fred og Frihed, der bød præsidenten velkommen med en støttedemonstration.

Counterjihad
Counterjihad er betegnelsen for den internationale antimuslimske bevægelse, der består af en række organisationer og enkeltpersoner, hvis primære samlingspunkt er blogs og forummer på internettet. Bevægelsen har dog også forsøgt at skabe en fysisk samlingsplads i form af internationale CounterJihad-topmøder, hvor det første blev afholdt i København i 2007.

Document.dk
Dansk aflægger af den norske nationalkonservative side med samme navn. Kim Møller overtog styringen fra 4. januar til 4. marts 2016, men projektet kuldsejlede, hvorefter Kim Møller vendte tilbage til Uriasposten. Drømmen om et fællesskandinavisk højrefløjsmedie led derfor skibbrud.
Se også Uriasposten.

Etnicitet
Selvom de nationalkonservative blogs først og fremmest beskæftiger sig med Islam, muslimer, samt mennesker, som skribenterne mener er en del af ‘muslimsk kultur’, så spiller hudfarve også en vigtig rolle. På Uriasposten bruges begrebet “AEH’er” som en forkortelse for en person af ‘anden etnisk herkomst’. Her ses ikke på religion eller kulturel baggrund. Alene etnicitet.

For Frihed
Nicolai Sennels startede det danske PEGIDAdk i januar 2015 med inspiration fra den tyske Pegida-bevægelse. Nicolai Sennels, der både har været opstillet for Dansk Folkeparti og ageret gæsteskribent på Uriasposten, forsøgte at skabe en bred politisk platform mod invandring, flygtninge, islam og muslimer i almindelighed. Redox har dokumenteret, at gruppen blandt andre samler folk fra Dansk Folkeparti, nynazister fra Danskernes Parti, nazister fra Danmarks Nationale Front og medlemmer af Trykkefrihedsselskabet, der alle demonstrerer side om side. Efter påsken 2015 skiftede bevægelsen navn til For Frihed og Tania Groth overtog sidenhen lederskabet fra Nicolai Sennels. Gruppen holder demonstrationer en gang om måneden i indre København, hvor de samler mellem ca. 30 og 75 deltagere.

Gravers, Anders
Organisationer som SIAD, Stop Islamiseringen af Danmark (ledet af Anders Gravers), Frit Danmark (ledet af Michael Ellegaard) og Jylland Først (ledet af Karsten Holt Larsen) står ideologisk meget tæt på Trykkefrihedsselskabet, Uriasposten og resten af den nationalkonservative bevægelse. Alligevel er der et stor skel mellem de to strømninger. Blandt de nationalkonsertive ses SIAD og de andre grupper som amatøragtige og utilregnelige.

Hans Rustad
Hans Rustad driver den norske blog Document.no, som han har grundlagde 2003. Han er kendt offentligt som nationalkonservativ, pro-israelsk, modstander af indvandring og islamfjendtlig.
Efter Kim Møllers exit fra Document.dk, har Hans Rustad oplyst, at han vil fortsætte arbejdet med etableringen af den danske udgave af bloggen.

Israel
Den stærke besættelsesmagt spiller en vigtig rolle i den nationalkonservative bevægelse. Blandt de fleste ses Israel som ‘Mellemøstens eneste demokrati’ og Europas yderste bolværk mod ‘den muslimske invasion’. Af samme årsag har centrale krafter deltaget i zionistiske demonstrationer i København. Nogle steder i det nationalkonservative miljø kritiseres Israel-støtterne for at prioritere Israel højere end Danmark.
Den positive indstilling til Israel er en af de vigtigste skillelinjer mellem de nationalkonservative og de (ny)nazistiske organisationer.

Jensen, Bent
Den kontroversielle historiker Bent Jensen er qua sit ideologiske ståsted et forbillede for mange nationalkonservative.

Kim Møller
Den ubetinget vigtigste figur i den nationalkonservative bevægelse. Han har med Uriasposten og Mosbjerg Folkefest skabt bevægelsens naturlige samlingssteder både digitalt og i den virkelige verden. Samtidig har han været dagsordenssættende med sin løbende blogning om de emner, der optager bevægelsen.

Lars Hedegaard
Lars Hedegaard er historiker, forfatter og tidligere formand for Trykkefrihedsselskabet, som han var med til at stifte. De nationalkonservative hylder Hedegaard som en af deres helt store ideologer. For dem, er han et symbol på kampen for ytringsfrihed og kampen mod islam. Lars Hedegaards nyere forfatterskab kredser om hans postulat; at muslimer er ved at kolonisere og ødelægge de vesteuropæiske lande. Lars Hedegaard blev udsat for et mordforsøg ved sit hjem den 5. februar 2013. Sagen er stadig uopklaret.

Mosbjerg Folkefest
I 2014 og igen i 2015 gennemførte arrangerede en lille gruppe nationalkonservative, med Kim Møller i spidsen, ‘Mosbjerg Folkefest’. Første år havde 150 tilmeldte, mens festen i 2015 samlede næsten 250 deltagere ifølge arrangørerne. Eventen blev i første omgang gennemført som Uriaspostens 10 års-jubilæum i 2013.
Arrangementet består af både talere, mad, øl og socialt samvær. Deltagerne kommer først og fremmest fra den nationalkonservative bevægelse, men også personer med baggrund i nynazistiske grupper har deltaget.
Det er Svend Flemming Andersen, der ligger jord til arrangementet på hans store grund ved Mossø lidt vest for Skanderborg.

Nye Borgerlige
Et nyt parti, der blev dannet i efteråret 2015. De centrale personer er tidligere Pernille Vermund, tidligere folketingskandidat for De Konservative, og Peter Seier Christensen, der har deltaget i Pegida-demonstrationer i både Danmark og Sverige. Partiet bejler ligger ideologisk tæt på den nationalkonservative bevægelse, omend der er intern uenighed om, hvor meget flygtninge- og indvandringspolitik skal fylde.

O – Dansk Folkepartis partibogstav
Mange fra den nationalkonservative scene har en relation til Dansk Folkeparti. Mange er, eller har været, medlemmer af partiet, der i disse kredse beskyldes for at føre en slap og lempelig asyl- og indvandringspolitik i Danmark. 13 procent af danskerne efterlyste et parti til højre for Dansk Folkeparti i en meningsmåling i Jyllands Posten i januar 2015. Det er denne gruppe danskere, som de nationalkonservative forsøger at aktivere. Dansk Folkeparti og de nationalkonservative er også knyttet tæt sammen gennem personlige relationer og samarbejder. Således danner Uriaspostens Kim Møller privat par med Pernille Bendixen, der sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti.

Provokunstneren Uwe Max Jensen
Uwe Max Jensen er i den brede offentlighed bedste kendt som manden, der tissede på en gavl i Brande og i Olafur Eliassons vandskulptur Waterfalls. Ved siden af sit kreative virke er han en del af den nationalkonservative bevægelse. Han hjælper bl.a. Kim Møller med arbejdet på Uriasposten ligesom han er fast gæst ved debatmøder hos Trykkefrihedsselskabet og til Mosbjerg Folkefest. Desuden er han fast deltager i debatter på nettet.

Quran
Koranen, af det arabiske al-Qurʾān, er det centrale helligskrift for muslimer og danner grundlaget for den islamiske religion. Koranens forskellige passager fremhæves tit af de nationalkonservative, som bevisførelse for forskellige påstande vedrørende muslimer. De benytter en streng og bogstavtro tolkning af historierne fra Koranen, som man ellers kun finder hos meget dogmatisk religiøse personer.

Ræder Clausen, Henrik
Henrik Ræder Clausen er en de centrale, men mere ukendte, aktører i miljøet omkring Uriasposten. Han er bestyrelsesmedlem i foreningen bag Mosbjerg Folkefest. Han tager løbende fotos til Snaphanen og er desuden tidligere byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Aarhus Kommune.

Snaphanen
Bloggen Snaphanen, der drives af Steen Raaschou, er den nationalkonservative bevægelses næststørste blog. Raaschou skriver især om svenske forhold.

Trykkefrihedsselskabet
Trykkefrihedsselskabet (TFS) er en forening der blev grundlagt i 2004 af blandt andre Lars Hedegaard, David Gress, Søren Krarup og Jesper Langballe. Foreningen er selvudråbte forkæmpere for ytringsfrihed og stærke kritikere af islam. Den tidligere chefredaktør for Politiken, Tøger Seidenfaden, opfattede foreningen som et skalkeskjul for had til muslimer.
TFS afholder løbende arrangementer, som f.eks. debatmøder. De har også gjort sig bemærket ved at udstille den nynazistiske provokunstner Dan Parks collager på Christiansborg.
Trykkefrihedsprisen, som foreningen uddeler til “forkæmpere for ytringsfriheden”, blev i 2010 tildelt Kim Møller fra Uriasposten.
Se også Lars Hedegaard

Uriasposten
Den nationalkonservative bevægelses centrale samlingspunkt. Kim Møller har drevet bloggen siden 2003, og den er vokset for hvert år, der er gået.

Venstrefløjen
Venstrefløjen opleves af de nationalskonservative som værende i ledtog med islamister. I denne verdensanskuelse er venstrefløjen femtekolonne for en muslimske overtagelse af Vesteuropa. Støtte til det multikulturelle samfund opfattes som landsforræderi. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at venstreorienterede debattører og aktivister registreres og hænges ud med navn og billede på blogs som eksempelvis Uriasposten.

Winston Churchill
Kim Møllers største forbillede. Bloggeren ynder at citere den tidligere britiske premierminister.

X’et på stemmesedlen
To partier til højre for Dansk Folkeparti konkurrerer om de nationalkonservatives gunst. Både Dansk Samling og Nye Borgerlige kæmper pt. for at samle de magiske 20.000 underskrifter, der udløser en plads på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. De risikerer dog at blive overhalet højre om af nynazistiske Danskernes Parti.

Ytringsfrihed
Den hellige gral. Det ubetinget vigtigste ord for de nationalkonservative de seneste ti år. For bevægelsen udmønter det sig blandt andet i en modstand mod racisme- og blasfemiparagrafferne i straffeloven.

Zenia Stampe
Den radikale politiker er en af de nationalkonservatives yndlingshadeobjekter. Hun har jævnligt været udsat for chikane og trusler på nettet. Der bliver ofte refereret til hende som den ultimative “landsforrædder”.

#antimuslimerne
Igennem de senere år har den nationalkonservative bevægelse omkring blogge som Uriasposten og Snaphanen vokset sig stærk. Følgerskaren bliver større mens bevægelsen vinder legitimitet og opbakning i bredere kredse. Samtidig er den ved at tage skridtet fra nettet til den virkelige verden. Over de næste måneder sætter Redox fokus på den brogede bevægelse, der først og fremmest samles om modstanden mod islam og muslimer.