Dommens dag nærmer sig: Skal Paludan i fængsel?

Byretten dømte sidste år Rasmus Paludan for overtrædelse af racismeparagraffen og gav ham tre måneders fængsel. Nu skal Stram Kurs-lederens skæbne afgøres i Østre Landsret.

Publiceret den 26. august 2021

Den 30. og 31. august og 2. september skal Rasmus Paludan i landsretten. Her skal sagen, der i sommeren 2020 gav Paludan tre måneders fængsel, afgøres endeligt. Partilederen nægter sig skyldig.

Paludan var tiltalt for ikke mindre end 14 forhold. Det primære omdrejningspunkt i sagen var tiltalen efter paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf. Her havde Paludan ifølge anklageren i hele fem tilfælde mellem 13. april 2018 og 6. april 2019 gjort sig skyldig i overtrædelse af racismeparagraffen. Anklageren mente, at det var sket under skærpende omstændigheder, da Paludans ageren havde karakter af propagandavirksomhed.

Rasmus Paludan sagde eksempelvis i en YouTube-video, at Danmark var for “højt udviklet” til at have noget at gøre med det Paludan kalder det “muslimske kulturaffald”. Derudover handlede flere af tiltalepunkterne om udtalelser Paludan havde fremsagt ved sine berygtede minidemonstrationer, som han primært har gennemført i socialt udsatte boligområder.

Kørte 100 meter med person på kølerhjelmen
Foruden de mange anklager om racisme var Paludan også tiltalt for hasarderet kørsel. Konkret var han tiltalt for at have ”forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed” efter straffelovens paragraf 252, da han i Sorø den 22. januar 2019 kørte sin bil over en strækning på 50-100 meter, mens en person lå på bilens kølerhjelm. Selvom retten havde forståelse for, at Paludan angiveligt havde følt sig truet af en gruppe mænd, der konfronterede ham, var det ikke nok til at hans ageren i bilen kunne falde ind under lovligt nødværge. Dog blev dette forhold gjort straffri på grund af omstændighederne i situationen.

Foruden kørslen med en person på kølerhjelmen blev Paludan kendt skyldig i fire andre forhold af trafikal karakter, blandt andet at køre for stærkt og for at køre for tæt på forankørende. Derudover var Paludan tiltalt for at have fremsat flere ærekrænkende beskyldninger i forbindelse med sine minidemonstrationer i udsatte boligområder. Sidst, men ikke mindst, var han tiltalt for overtrædelse af databeskyttelsesloven.

Skyldig i alt
Byretten i Næstved fandt Paludan skyldig i samtlige tiltaleforhold. Det takserede dommeren til en dom på tre måneders fængsel, hvoraf den ene blev gjort ubetinget. Paludan skal altså afsone sin straf medmindre han vinder ankesagen i Østre Landsret..

Byrettens dom indebar desuden, at Rasmus Paludan mistede retten til at føre straffesager som advokat i tre år, at han fik en bøde på 8500 kroner samt at han skulle betale en erstatning på 30.000 kroner for ærekrænkende udtalelser. Desuden mistede Rasmus Paludan også retten til at føre bil i et år.

Rasmus Paludan siger til Redox før landsretssagen, at han nægter sig skyldig i alle anklager.

Tilbage i juli 2019 fik Paludan sin første dom for overtrædelse af racismeparagraffen. Dengang fik han 14 dages betinget fængsel.

Tags: , ,