5.500 stemte på nynazisterne i Danskernes Parti ved tirsdagens kommunal- og regionsrådsvalg (foto: Redox).

Ingen mandater til det yderste højre trods samlet fremgang

Trods en rekordstor opstilling ved tirsdagens valg lykkedes det heller ikke ved dette valg for det yderste højre at blive valgt ind i landets by- og regionsråd. Imidlertid betød valget en markant stigning i stemmetallet til de højreradikale partier og lister ift. valget i 2009.

Publiceret den 21. november 2013

Større stemmetal til højreradikale
Vælgertilslutningen til Danskernes Parti og de øvrige seks indvandringsfjendtlige lister og partier, der ved tirsdagens valg var opstillet i de fem regioner og 12 ud af 98 kommuner, lå på blot 0,2 % af stemmerne.

Selvom det yderste højre på den måde var særdeles langt fra at få valgt deres kandidater ind i by- og regionsrådene, betød valget imidlertid en væsentlig stigning i det yderste højres stemmetal. De syv opstillede lister og partier fik i alt 17.419 stemmer, heraf de 2168 i kommunerne. Der var således flere end 15.000 danskere, der ved valget satte deres kryds ved enten Danskernes Parti, Fremskridtspartiet, Frihedspartiet, Frit Danmark, SIAD, Vælgerforeningen Danmark eller Karsten Holts to lokallister. Ved valget i 2009 var det samlede antal stemmer i kommuner og regioner til det yderste højre på 12.239, og selvom stemmeprocenten ved valget i tirsdag lå 6,1 procentpoint højere end for fire år siden, betyder det en markant større tilslutning til det yderste højre end ved sidste lokalvalg.

5.500 danskere stemte nynazistisk
Valgets mest omtalte højreradikale liste, det nynazistiske Danskernes Parti, fik trods massiv medieomtale og en offensiv valgkampagne et noget afdæmpet valgresultat. Således fik Danskernes Parti i alt 5487 stemmer i de fire regioner, hvor partiet var opstillet, mens det samlede stemmetal til kommunalvalget i Hjørring, Aarhus, Fredericia, Sønderborg og København var på 1295. Det svarer til, at i gennemsnit 0,2 % af vælgerne i regionerne og 0,3 % i de fem kommuner stemte på det nynazistiske parti ved valget.

Det største kommunale stemmetal fik Danskernes Parti i Aarhus, hvor Daniel Carlsen stillede op som partiets spidskandidat. Her stemte 551 personer på det nynazistiske parti – et tal, der dog ligger langt under de godt 2000 stemmer, som den ORG-kontrollerede liste, Århus Mod Moskeen, fik ved kommunalvalget i 2005. I Region Midtjylland fik Danskernes Parti 1807 stemmer, mens partiet i Region Nordjylland og Hjørring Kommune, hvor nazi-veteranen Morten Borup stillede op, fik henholdsvis 750 og 57 stemmer svarende til 0,2 %.

Heller ikke ved valget i Region Syddanmark kunne Danskernes Parti mønstre mere end 0,2 % af vælgerne. Her stemte 1513 personer på partiet, mens det ved kommunalvalgene i Sønderborg og i Fredericia fik henholdsvis 122 og 168 stemmer. Valgresultatet i Fredericia, hvor Danskernes Parti stillede op med det tidligere DNSB-ledelsesmedlem, Morten Schjetne, i spidsen, var procentmæssigt det bedste: 0,6 % af vælgerne satte her deres kryds ud for partiet.

I Region Hovedstaden fik Danskernes Parti 1417 stemmer, mens 397 københavnere, svarende til 0,1 % af vælgerne, valgte at sætte deres kryds ved det nynazistiske parti. Flest i Sundbyøster-kredsen, hvor alene 71 personer eller 1,2 % af kredsens vælgere stemte på partiet. Til sammenligning fik Fremskridtspartiet ved kommunalvalget i 2009 504 stemmer i København Kommune.

Danskernes Parti var således i alle de opstillede kommuner og regioner meget langt fra at få valgt deres kandidater ind. Den umiddelbart største konsekvens på kort sigt af partiets valgresultat bliver da også den årlige statslige partistøtte, som partiet på baggrund af sit stemmetal vil få udbetalt. Det drejer sig om 29.381 kr. årligt de næste fire år.

To gange Fremskridtspartiet
Fremskridtspartiets gamle garde, der ved valget stillede op under det oprindelige partinavn, fik ved valget i Region Hovedstaden 2029 stemmer. Det er en betydelig tilbagegang ift. til regionsrådsvalget i 2009, hvor partiet fik 3424 stemmer. I Region Midtjylland holdt partiet nogenlunde sit resultat fra 2009 og fik 3112 eller 0,4 % af stemmerne, mens 172 personer stemte på Fremskridtspartiet i Ringkøbing-Skjern Kommune – den eneste kommune, hvor partiet var opstillet. Det svarer til 0,5 % af stemmerne.

Den anden halvdel af det gamle Fremskridtsparti, der til valget stillede op som Frihedspartiet – Glistrups Linje, fik et noget mere beskedent valgresultat. I Region Syddanmark fik partiet 527 stemmer, hvilket er markant færre end de 2229 stemmer, som Fremskridtspartiet fik i regionen ved valget i 2009. I Faaborg-Midtfyn Kommune fik Frihedspartiet 57 stemmer eller 0,2 % af stemmerne, mens 346 af Region Hovedstadens vælgere valgte at sætte deres kryds ved Frihedspartiet.

De andre lister
Igen i år stillede den skydeglade indvandringsmodstander, Michael Ellegaard, op med sin lokale liste, Frit Danmark – Folkebevægelsen Mod Indvandringen. Det lykkedes for partiet og dets formand, der sidste år skød en politibetjent med et kraftigt luftgevær, at få 2674 personer eller 0,4 % af vælgerne i Syddanmark til at stemme på Frit Danmark. I 2009 fik partiet 2374 stemmer, der ligeledes svarede til 0,4 %. Ved kommunalvalget i Odense fik Frit Danmark 257 stemmer.

Karsten Holts liste, Jylland Først, der stillede op i Region Syddanmark, fik 579 stemmer, mens hans lokalliste i Vejle kunne trække 64 stemmer.

Stop Islamiseringen Af Danmark, med Anders Gravers i spidsen, fik ved tirsdagens valg i Jammerbugt Kommune 99 stemmer. Den antimuslimske forening stillede desuden op i Horsens, hvor den fik 183 stemmer.
Også Hallstein Bjørnbaks nye liste, Vælgerforeningen Danmark, fik et meget begrænset valgresultat. I Region Hovedstaden og Region Sjælland fik Vælgerforeningen henholdsvis 274 og 223 stemmer, svarende til 0,03 og 0,1 % af stemmerne, mens de i Slagelse Kommune fik 41 stemmer. I 2009 stillede Bjørnbak op med Danmarks Nationale Liste, der fik 231 stemmer i Region Sjælland og 12 stemmer i Sørø Kommune.

Her er de samlede valgresultater for det yderste højre, ved tirsdagens valg:

Regionsrådsvalget
Hovedstaden: Danskernes Parti: 1417 (0,2 %), Vælgerforeningen Danmark: 274 (0,0 %), Frihedspartiet: 346 (0,0 %) og Fremskridtspartiet: 2029 (0,2 %)
Sjælland: Vælgerforeningen Danmark: 223 (0,1 %)
Nordjylland: Danskernes Parti: 750 (0,2 %)
Midtjylland: Danskernes Parti: 1807 (0,3 %), Fremskridtspartiet: 3112 (0,4 %)
Syddanmark: Frit Danmark: 2674 (0,4 %), Danskernes Parti: 1513 (0,2 %), Frihedspartiet: 527 (0,1 %) og Jylland Først: 579 (0,1 %).

Kommunalvalget
Aarhus: Danskernes Parti: 551, (0,2 %)
Faaborg-Midtfyn: Frihedspartiet: 57 (0,2 %)
Fredericia: Danskernes Parti: 168 (0,6 %)
Hjørring: Danskernes Parti: 57 (0,2 %)
Horsens: Stop Islamiseringen af Danmark: 183 (0,4 %)
Jammerbugt: Stop Islamiseringen af Danmark: 99 (0,4 %)
København: Danskernes Parti: 397 (0,1 %)
Odense: Frit Danmark: 257 (0,2 %)
Ringkøbing-Skjern: Fremskridtspartiet: 172 (0,5 %)
Vejle: Vejle Kommune Først: 64 (0,1 %)
Slagelse: Vælgerforeningen Danmark: 41 (0,1 %)
Sønderborg: Danskernes Parti: 122 (0,3 %)

Tags: , , , , , , , , , ,