Den jødiske kirkegård i Randers efter hærværket. Foto: Redox.

Efter Krystalnatshærværket:

Nu har nazilederens håndlanger fået dom

En langtrukken mentalundersøgelse udskød i efteråret strafudmålingen for den ene af de to nazister, der blev dømt skyldige i sagen om antisemitisk hærværk. Tirsdag fik han sin dom.

Publiceret den 7. april 2021

Det vakte furore i hele landet da Randers den 9. november 2019 vågnede op til omfattende antisemitisk hærværk på byens jødiske gravplads samt en lokal sparekasse. Nazister fra Den Nordiske Modstandsbevægelse (NMR) havde på årsdagen for Krystalnatten gennemført en koordineret hærværksaktion mod jødiske symboler i byen.

I efteråret 2020 blev nazilederen Jacob Vullum Andersen idømt et års fængsel i sagen, men hans medsammensvorne Søren Lau Kjeldal fik sin strafudmåling udskudt, fordi han skulle mentalundersøges. Det er han blevet og tirsdag idømte retten i Randers ham en fængselsstraf på ni måneder.

Varetægtsfængslet for hærværk
Kun ganske få dage efter hærværket i 2019 på den jødiske del af Østre Kirkegård og på Sparekassen Kronjylland i Randers blev Jacob Vullum Andersen og hans medsammensvorne Søren Lau Kjeldal anholdt og sigtet i sagen af Østjyllands Politi.

Jacob Vullum Andersen er en NMR’s absolut vigtigste personer i Danmark. Politiet havde beviser nok mod ham til at en dommer ved retten i Randers fængslede topnazisten og hans følgesvend i fire uger. Senere blev der rejst tiltale mod dem begge.

De blev tiltalt efter den grove hærværksparagraf, der omfatter hærværk af ”systematisk og organiseret karakter”. Det omfattende hærværk indebar overmaling af 84 gravsten med NMR’s grønne farve, seks væltede gravsten og på et sidste gravsted var der påklistret en gul davidsstjerne med teksten ”Jude”.

Netop den gule davidsstjerne med det tyske ord for jøde var samme symbol som nazisterne tvang tyske jøder til at bære synligt på tøjet i Hitlers Tyskland. Som konsekvens af hærværket blev udført på en kirkegård blev de to også tiltalt for krænkelse af gravfreden under skærpende omstændigheder, da gravfreden var krænket med ”baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende”, som det hedder i retssagens domsbog.

De to nazister blev tiltalt for samme nat som kirkegårdshærværket at have kastet sort, grøn og hvid maling mod Sparekassen Kronjyllands filial i Randers. Sparekassen var udset som mål fordi bygningen har en davidsstjerne afbilledet på sin facade.

De to nazister er bl.a. dømt for hærværk mod Sparekassen Kronjyllands afdeling i Randers, ved at have kastet maling på facaden, hvor der er afbilledet en Davidstjerne. Foto: Redox.
De to nazister er bl.a. dømt for hærværk mod Sparekassen Kronjyllands afdeling i Randers, ved at have kastet maling på facaden, hvor der er afbilledet en Davidstjerne. Foto: Redox.

Udover tiltalen for omfattende hærværk blev både Jacob Vullum Andersen og Søren Lau Kjeldal i tillæg til sagerne også tiltalt efter straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf, da anklagemyndigheden vurderede, at hærværket havde propagandamæssig karakter og var udført med henblik på udbredelse i videre kredse, hvis formål det var at nedværdige en bestemt gruppe personer på baggrund af deres race, etniske oprindelse eller tro.

Jacob Vullum Andersen blev ligeledes tiltalt for yderligere syv tilfælde af overtrædelse af racismeparagraffen, da han på det sociale medie VK havde publiceret syv billeder som anklagemyndigheden fandt racistiske, antisemitiske og homofobiske og fremsat med henblik på udbredelse i en videre kreds.

Udover tiltalen for hærværket mod den jødiske gravplads og Sparekassen Kronjylland blev begge de to nazister også tiltalt for hærværk med en regnbuefarvet mangfoldighedsbænk som Aarhus Kommune havde opstillet som symbol på kampen mod homofobi i fodbold.

Som rosinen i pølseenden af de mange anklager blev Jacob Vullum Andersen også anklaget for ved hjælp af den krypterede kommunikationstjeneste Signal at have tilskyndet tre andre gerningsmænd til at angribe og bedrive hærværk mod den kommunistiske bogcafé Spartakus i Aarhus. Jacob Vullum Andersen blev desuden tiltalt for at have udstyret gerningsmændene til hærværket med deres remedier til foretagendet.

NMR-folkene er dømt for at stå bag graffitimaling og plakater på bogcaféen Spartakus. Foto: Privat.

Skyldig i samtlige anklager
Byretssagen mod de to nazister blev i første omgang afsluttet den 16. oktober 2020. Begge de tiltalte nazister havde igennem retssagen nægtet sig skyldige i anklagerne. Både Jacob Vullum Andersen og Søren Lau Kjeldal blev dog efter retsmøderne fundet skyldige i samtlige af ovenstående anklagepunkter. Jacob Vullum Andersen udbad sig efter dommen, der i hans tilfælde lød på et års ubetinget fængsel, betænkningstid i forhold til at anke, men endte med at modtage dommen. Samtidig skal både Jacob Vullum Andersen og Søren Lau Kjeldal betale sagsomkostninger, samt erstatning til bl.a. Sparekassen Kronjylland.

Søren Lau Kjeldal blev ligeledes fundet skyldig i samtlige anklagepunkter. Den 16. oktober 2020 var det dog udelukkende skyldsspørgsmålet i Søren Lau Kjeldals sag, der blev afgjort. Hans ”sanktionsfastsættelse” blev udsat indtil en mentalundersøgelse af ham var udfærdiget. Resultatet af mentalundersøgelsen blev tirsdag fremlagt ved Retten i Randers, og den fandt Søren Lau Kjeldal er egnet til straf og altså at han ikke var sindsyg i gerningsøjeblikket. Retten idømte ham derfor en ubetinget fængselsstraf på ni måneder. Søren Lau Kjeldal modtog dommen på stedet, efter at have drøftet den med sin forsvarsadvokat, det sidste punktum i sagen er dermed sat.

Ordre til hærværk kom fra Sverige
At det ikke var en tilfældig eller spontan tanke, der fik Jacob Vullum Andersen og Søren Lau Kjeldal til at begå det omfattende hærværk, bliver tydeligt når retssagens domsbog, som Redox har fået indsigt i, gennemgås.

Krystalnatten

Krystalnatten er navnet på starten af det, der også er kendt som novemberpogromerne. Den 9. november 1938 blev mange tusinde jødiske butikker og ejendomme i Tyskland udsat for plyndring og hærværk af nazisterne. Dagen efter var gaderne fyldt med glasskår og det ledte til navnet ‘Krystalnatten’. Dagen er en vigtig milepæl i nazisternes systematisk jødeforfølgelse.

Af domsbogen fremgår det, at aktionen mod de jødiske mål var ganske nøje planlagt og koordineret. Initiativet til aktionen kom endda kom fra allerhøjeste sted i NMR. Allerede den 7. oktober 2019 blev de første spadestik til aktionen annonceret. Af en besked fundet på Søren Lau Kjeldals telefon, og som var sendt til ”rede 1+3”, som er det NMR kalder sine afdelinger, fremgår det at der var kommet et ”direktiv” fra den svenske nazileder, Simon Lindberg, der er den øverste leder af NMR i hele Norden. Direktivet formanede de danske nazister, at de på Krystalnatten skulle udføre en ”pannordisk aktion”, hvor forskellige jødiske mål skulle ”angribes”. Det var Jacob Vullum Andersen, der viderebragte ordren fra den svenske ledelse til Danmark.

Hærværket mod den jødiske gravplads og Sparekassen Kronjylland
At Søren Lau Kjeldal og Jacob Vullum Andersen havde tænkt sig at følge direktivet fra deres svenske leder kan ses af beskeder fundet på Søren Lau Kjeldals telefon. Ifølge domsbogen sendte Jacob Vullum Andersen om aftenen den 8. november en besked til Søren Lau Kjeldal, hvori han spørger om Kjeldal har ”styr på at få maling i en ballon”, hvilket Søren Lau Kjeldal bekræfter. Senere samme aften klokken 21.22 skriver Jacob Vullum Andersen igen til Søren Lau Kjeldal. Denne gang lød beskeden; ”hvad siger du til vi venter et par timer og så gør vi det?”. Beskederne fulgte Jacob Vullum Andersen op med et telefonopkald til Søren Lau Kjeldal klokken 22.48.

Klokken 01.26 er der igen aktivitet på Søren Lau Kjeldals telefon. Han skriver til Jacob Vullum Andersen;: ”1 min. der bliver ved med at komme biler og fodgængere”.

På overvågningsvideoen fra Sparekassen Kronjylland kan der ifølge referatet fra domsbogen klokken 01.27 ses en person, der ”slynger noget mod bygningens facade”. I domsbogen er det også beskrevet, at allerede kl. 01.17 på overvågningskameraet kan ses en person kaste en genstand mod bygningen.

Søren Lau Kjeldal (tv) og Jacob Vullum Andersen (th) ses her i Randers i forbindelse med retssagen i oktober. Foto: Redox.
Søren Lau Kjeldal (tv) og Jacob Vullum Andersen (th) ses her i Randers i forbindelse med retssagen i oktober. Foto: Redox.

Foruden de belastende beskeder fundet på Søren Lau Kjeldals telefon fandt politiet yderligere beviser mod de to nazister i forbindelse med ransagningerne af deres private adresser. Det fremgår af domsbogen, at politiet fandt billeder af hærværket på både Jacob Vullum Andersens telefon og computer, ligesom han dagen efter hærværket, inden det var offentlig kendt, havde søgt på internettet efter omtale af hærværket. Domsbogen fortæller også, at en undersøgelse af den benyttede Google-konto, på en computer fundet hos Jacob Vullum Andersen viste, at der havde været aktivitet på kontoen natten til den 9. november mellem kl. 00.20 – 01.20. Den aktivitet kunne spores til Udbyhøjvej, hvor den jødiske gravplads på Østre Kirkegård har adresse. I forbindelse med ransagningen af Jacob Vullum Andersens private hjem fandt politiet desuden sort spraymaling og ”mærkater med gule jødestjerner”, der var identiske med denm der var påsat gravstenen på den jødiske gravplads.

Da politiet ransagede Søren Lau Kjeldals hjem fandt de ligeledes en lang række belastende beviser. Ifølge domsbogen fandt politiet ”tøj, sko, sportstaske, spraydåser, malerbakke og malerrulle med grøn maling”. De fandt også ”to pakker med balloner”, hvoraf den ene pakke havde rester af grøn maling. De tekniske undersøgelser viste desuden, at ”der kan være tale om” samme maling som blev anvendt ved hærværket mod den jødiske gravplads. Som det sidste fandt politiet også en ”sprayflaske med grøn maling”, hvor de kunne konstatere, at Jacob Vullum Andersen havde sat sine fingeraftryk på.

På den baggrund og efter flere vidneudsagn i sagen blev de to nazister altså fundet skyldige i samtlige forhold.

Zyklon B og drab på ”parasitter”
Jacob Vullum Andersen var ligeledes tiltalt for yderligere syv tilfælde af brud på racismeparagraffen efter han havde delt stærkt racistiske billeder på det sociale medie VK.

De billeder som Jacob Vullum Andersen lagde op på VK har Redox tidligere omtalt og der er tale om åbenlys racisme og antisemitisme. Opslagene som Jacob Vullum Andersen er blevet dømt for, kan ses her under.

På et af billederne kan der ses nogle dåser påklistret en mærkat med ordene ”Zyklon B giftgas”, hvortil Jacob Vullum Andersen skrev som kommentar: ”Happy Hanukkah”. Zyklon B var den giftgas nazisterne anvendte til at gasse jøder med under Holocaust.

Under en ransagning hjemme hos Jacob Vullum Andersen fandt politiet de afbilledede dåser med de påtrykte mærkater, fortæller domsbogen.

Et andet af de billeder Jacob Vullum Andersen delte var ikke mindre makabert. Billedet viser en racistisk karikatur af en jøde, der bliver fremstillet som en drage med lang næse og kalot, og som er i kamp med en ridderlig soldat, der iført en brynje med NMR’s symbol på brystet, nedkæmper dragen. Teksten på det delte billede lød; ”Bliv aktivist og hjælp med at dræbe parasitten”, hvortil Jacob Vullum Andersen selv tilføjede kommentaren: ”Bliv aktivist i Den Nordiske Modstandsbevægelse”.

Støt vores journalistik

Du kan støtte vores undersøgende journalistik ved at blive medlem af vores støtteforening Støttekollektivet.
Som medlem af Støttekollektivet får du invitationer til særarrangementer, der kun er for medlemmer.
Du kan også sende os en donation på Mobilepay 80905.

Retten fandt Jacob Vullum Andersen skyldige i samtlige af de syv forhold, som retten vurderede alle var brud på racismeparagraffen i det billederne var ment ”med fortsæt til udbredelse i en videre kreds”.

Søren Lau Kjeldal har ikke besvaret Redox’ gentagne henvendelser, men hans forsvarsadvokat oplyste tirsdag til Redox, at hans klient ikke ønsker at kommentere sagen.

Jacob Vullum Andersen kommenterer i en besked til Redox sagen. Her skriver han, at dommen efter hans synspunkt “er uforbeholden streng i forhold til lovovertrædelserne, som almindeligvis kun udløser bøder. Sagen viste, at der er stor forskel på straffen alt efter hvem der begår lovbruddet.” Han forklarer desuden, at han ikke mener, at der i retten blev fremlagt beviser for, at han havde begået gravskændelsen og at han fastholder sin uskyld vedrørende hærværket mod den jødiske gravplads.
Han mener desuden, at hele sagen mod ham var orkesteret af politiet for at få et bedre indblik i Den Nordiske Modstandsbevægelse, og at han derfor nu betaler prisen for politiets aktion mod organisationen.

Tags: , , , , ,