Pressenævnet kritiserer Redox

Redox får kritik for at omtale person som Pegida-stifter og utilstrækkelig forelæggelse

Publiceret den 31. maj 2023

Redox bragte i oktober en artikel, der omhandlede en person, som var blevet idømt ét års fængsel for at overtræde en række polititilhold. I artiklen blev den dømte person blandt andet omtalt som Pegida-stifter. Denne person klagede til Pressenævnet blandt andet over, at artiklen indeholdte en række ukorrekte oplysninger, herunder at det ikke var korrekt, at han havde stiftet Pegida, og at Redox ikke havde afventet hans kommentarer til omtalen af ham i artiklen, selv om han havde givet udtryk for at ville deltage i artiklen.

Pressenævnet fandt, at Redox for nævnet ikke havde dokumenteret at have haft tilstrækkeligt grundlag for at bringe oplysningen om, at den dømte person havde stiftet Pegida. Pressenævnet fandt endvidere, at Redox burde have afventet den dømte persons kommentarer til artiklens omtale af ham. Pressenævnet kritiserer derfor Redox for at have omtalt klager som Pegida-stifter og for utilstrækkelig forelæggelse.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk

Tags: