Pressenævnet kritiserer Redox

Redox får kritik for ukorrekt oplysning og grov beskyldning

Publiceret den 24. november 2021

I en artikel bragt i juni 2021 omtalte Redox en straffesag, hvor en person blev idømt en fællesstraf på et års ubetinget fængsel for hærværk mod den jødiske gravplads i Aalborg. Det fremgik blandt andet af artiklen, at den omtalte i en tidligere straffesag blev dømt for æreskrænkelser, og at han har stået bag chikane og trolling af politiske modstandere og andre nazister. Den omtalte har ikke en tidligere dom for æreskrænkelser, og der forelå ikke dokumentation for beskyldningen om chikane og trolling. Den omtalte dømte har klaget til Pressenævnet. Pressenævnet kritiserer Redox for at have bragt den ukorrekte oplysning og den grove beskyldning.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.

Tags: