Presset skærpet på nyfascister efter forbud mod Generation Identitaire

Mens Generation Identitær er blevet omfavnet af det nationalkonservative Danmark og er kommet ind i den politiske varme, ser situationen meget anderledes ud der, hvor det hele startede for den identitære bevægelse.

Publiceret den 11. marts 2021

Den franske moderorganisation for den identitære bevægelse, Generation Identitaire, er blevet gjort forbudt og opløst ved dekret. Det skete onsdag i sidste uge. Det var den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, der på Twitter publicerede et dekret, der forbød den nyfascistiske organisation. Teksten slår blandt andet fast, at Generation Identitaire er blevet forbudt fordi, de efter de franske myndigheders opfattelse, har opfordret til ”diskrimination, had og vold”.

I oktober 2020 protesterede Generation Identitær mod Hizb ut-Tahrirs demonstration ved den franske ambasade på Kongens Nytorv i København. Den meget aktive aktivist Sigfred Agerbo Jensen ses her i midten.
I oktober 2020 protesterede Generation Identitær mod Hizb ut-Tahrirs demonstration ved den franske ambasade på Kongens Nytorv i København. Den meget aktive aktivist Sigfred Agerbo Jensen ses her i midten.

Forbuddet har rødder tilbage til 2017. Dengang indledte Generation Identitaire kampagnen ”Forsvar Europa”. I den første større aktion sendte bevægelsen sine aktivister på båd ud i Middelhavet. Formålet var at blokere flygtninges vej over det farefulde vand.

Året efter gennemførte Generation Identitaire en storstilet aktion i Alperne på grænsen mellem Frankrig og Italien. Formålet med aktionen var igen at blokere grænseovergange for flygtninge. Generation Identitaire havde ifølge Reuters lejet to helikoptere og et fly til lejligheden, og formålet var at lokalisere og stoppe flygtninge.

Også i januar i år bevægede organisationen sig op i bjergene. Igen var formålet at blokere en grænseovergang og hindre den påståede ”terror- og migranttrussel”. Denne gang var det bare i Pyrenæerne, ved grænseovergangen mellem Frankrig og Spanien. Det var denne seneste aktion, der fik bægeret til at flyde over for de franske myndigheder og som fik den franske indenrigsminister til at udtale, at medlemmer af gruppen arbejder for en ”underminering af Republikken” og at de tilmed ”underminerer demokratiet, når de agerer grænsepoliti”. På den baggrund igangsatte indenrigsministeren i januar 2021 en undersøgelse, der skulle fastslå om Generation Identitaire kunne forbydes.

En anden årsag til forbuddet mod Generation Identitaire er eftervirkningerne af Al Jazeeras undersøgende dokumentar, Generation Hate, fra december 2018. Dokumentaren dokumenterede både voldsparathed, Hitler-sympatier og stærke forbindelser mellem det største højreradikale parti i Frankrig, Rassemblement national (tidligere Front National), med Marine Le Pen i spidsen og miljøet omkring Generation Identitaire.

Brev til Generation Identitaire
Med indenrigsministeren i spidsen fulgte de franske myndigheder den 11. februar 2021 op på den indledende undersøgelse fra januar. Indenrigsministeren sendte således et brev til Generation Identitaires ledelse. I brevet henviser han til, at Al Jazeeras dokumentar havde afsløret Generation Identitaires sande ansigt og skriver desuden, at Generation Identitaire benytter ”åbenlys hadefuld retorik”, at Generation Identitaire ”bidrager til højnelsen af spændinger i samfundet” og at organisationen ”fremprovokerer voldelige angreb”. Generation Identitaire fik derefter 10 dage til at svare, skrev indenrigsministeren på Twitter.

Generation Identitaires svar gjorde ikke indtryk på de franske myndigheder og onsdag den 3. marts blev bevægelsen forbudt.

Forbud giver genlyd i Danmark
Allerede før forbuddet mod Generation Identitaire blev en realitet, gav processen, der ledte op til forbuddet mod den franske moderorganisation, genlyd ind i den danske gren af den højreradikale bevægelse.

Den danske afdeling, Generation Identitær, har fulgt udviklingen i Frankrig tæt. I en artikel på hjemmesiden fra den 22. februar 2021 kaldes der på solidaritet med Generation Identitaire. To dage tidligere har det, de selv beskriver som “en stor gruppe danske identitære aktivister” deltaget i en protestdemonstration i Paris, selvom der er omfattende restriktioner i begge lande. Formålet var at vise støtte til den franske moderorganisation.

Foran den franske ambassade ses fra højre Generation Identitær-aktivisterne Emil Naundrup Vester, Asbjørn Magnus Voetmann og Sebastian Nielsen under aktionen i oktober.
Foran den franske ambassade ses fra højre Generation Identitær-aktivisterne Emil Naundrup Vester, Asbjørn Magnus Voetmann og Sebastian Nielsen under aktionen i oktober.

Det er langt fra første gang Generation Identitær besøger deres franske ligesindede. Tidligere har danskerne deltaget i både sommerlejre og andre aktiviteter i Frankrig.

Redox har tidligere omtalt hvordan en stor del af Generation Identitærs indsamlede midler via ”Foreningen til bevarelse af Europæisk identitet”, som Generation Identitær har sat op til formålet, går til rejser til udlandet.

I det seneste regnskab, der dækker perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020, fremgår det, at bevægelsen i Danmark har indsamlet 337.266 kr. Det er en lille stigning i indsamlede midler sammenlignet med året før. Midlerne er indsamlet ”fra private bidragsydere og virksomheder”, som det lyder i rapporten.

Kigges der nærmere på regnskabet bliver det meget tydeligt, at en stor del af Generation Identitærs politiske virksomhed handler om at pleje de internationale kontakter. Størstedelen af udgifterne er brugt på ”materialer”, men på andenpladsen i forhold til udgifter kommer ”rejseomkostninger”. Af de indsamlede midler har Generation Identitær brugt 86.386 kr. på at rejse rundt til politisk ligesindede i Europa i indsamlingsperioden. Det svarer til en tredjedel af samtlige afholdte udgifter i regnskabet.

Foragt for det liberale demokrati
I en tekst fra den 16. februar skriver Generation Identitær i en længere kommentar til udviklingen i Frankrig under overskriften “Det liberale demokratis fallit”, at situationen i Frankrig viser, at “…at den demokratiske pluralisme ikke gælder for højrefløjen, og udstiller det liberale demokratis krise”.

Senere i artiklen spekuleres der over hvad konsekvenserne ved et forbud kan være. Her mener Generation Identitær, at forbuddet kan have den konsekvens, at det vil “underminere tilliden” til det liberale demokrati og dermed “troen på at den demokratiske vej er en mulighed…”.

At foragten for det liberale demokrati ikke er blevet mindre efter forbuddet blev proklameret den 3. marts bliver tydeligt når man læser Generation Identitærs seneste tekst fra 8. marts.

I artiklen er det ikke længere kun det liberale demokrati, der er i “krise”. Nu proklameres det tilmed, at forbuddet ikke kun viser en demokratisk krise, men at sagen mod Generation Identitaire ligefrem “afslører hele liberalismens sammenbrud” og forbuddet er udtryk for “liberalismens sidste krampetrækninger”. I artiklens første sætning slår Generation Identitær deres holdning til det liberale demokrati helt fast. Organisationen skriver direkte:

“Det liberale, pluralistiske demokrati er en løgn.”

Fra højre ses Generation Identitær-medlemmerne Sebastian Nielsen, Daniel Nordentoft, Morten Christensen og talsmanden Frederik Rye Skov på Kongens Nytorv i oktober.
Fra højre ses Generation Identitær-medlemmerne Sebastian Nielsen, Daniel Nordentoft, Morten Christensen og talsmanden Frederik Rye Skov på Kongens Nytorv i oktober.

Inde i den politiske varme
Siden Generation Identitaire blev dannet i Frankrig, har bevægelsen spredt sig til en række lande i Europa, herunder Danmark. Selvom organisationen er forholdsvis lille i Danmark, har de formået at etablere sig og skabe et stærkt brand via symbolske happenings og aktioner, der filmes og deles på sociale medier. De er ligeledes blevet taget varmt imod af særligt den nationalkonservative højrefløj, der ser deres den ungdommelige aktivisme som en tiltrængt fornyelse.

Selvom Generation Identitærs talsperson, Aurelija Aniulyte, i Deadline på DR2 snakkede ”blodets bånd” som udgangspunkt for ‘danskhed’, og organisationen ideologisk set er et stykke længere til højre end kernen af den nationalkonservative bevægelse, er Generation Identitær blevet en del af det nationalkonservative miljø, og har blandt andet været involveret i Mosbjerg Folkefest. De har holdt tale på Christiansborg, inviteret af Trykkefrihedsselskabet, og en af Generation Identitærs tidligere centrale medlemmer, Jeppe Veibel Jensen, er blevet ansat i Nye Borgerliges sekretariat på Christiansborg.

Nyfascisme?

Generation Identitær udspringer af den højreradikale ideologiske strømning, der kalder sig selv Det Nye Højre (på fransk: Nouvelle Droite), som opstod i kølvandet på Anden Verdenskrig, hvor højreradikalismen og fascismen skulle genopfinde sig selv. Vi bruger betegnelsen nyfascister om Generation Identitær. Du kan læse vores analyse her.

Redox har tidligere kunne dokumentere talrige eksempler på omfavnelsen af Generation Identitær fra medlemmer af Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs. Den nyfascistiske organisation er hurtigt og smidigt blevet accepteret af den parlamentariske højrefløj som en legitim aktør og allieret.

Under pres i flere lande
Den franske moderorganisation er dog langt fra den eneste gren af den identitære bevægelse, der er under pres i Europa. Også i lande som Østrig og Tyskland er presset på organisationens lokalafdelinger steget.

I Østrig undersøger myndigheder også om bevægelsen kan forbydes. Det sker på baggrund af en mulig forbindelse til terror efter det kom frem at den højreekstreme terrorist, Brenton Tarrant, der i et terrorangreb dræbte 51 mennesker i to moskeer i Christchurch, New Zealand, havde været i kontakt med bevægelsens østrigske leder, Martin Sellner. Brenton Tarrant havde desuden doneret penge til bevægelsen. Senere blev det dog slået fast, at der ikke nødvendigvis var en direkte forbindelse mellem Sellner og Tarrant og sagen blev droppet. Ikke desto mindre har de østrigske myndigheder fastholdt presset på organisation og undersøger fortsat om bevægelsen kan opløses i Østrig.

Også i Tyskland er presset på Generation Identitær stort. Her har efterretningstjenesten klassificeret bevægelsen som ”højreekstremister” og myndighederne har uden held forsøgt at kriminalisere gruppen.

Støt vores journalistik

Du kan støtte vores undersøgende journalistik ved at blive medlem af vores støtteforening Støttekollektivet.
Som medlem af Støttekollektivet får du invitationer til særarrangementer, der kun er for medlemmer.
Du kan også sende os en donation på Mobilepay 80905.

Generation Identitær har sendt følgende til Redox, som kommentar til at vi omtaler dem som en højreradikal og nyfascistisk organisation: “Generation Identitær tager afstand fra alle totalitære ideologier, herunder kommunisme, fascisme og nationalsocialisme”.

Hverken Generation Identitærs talsperson Frederik Rye Skov, Sigfred Agerbo Jensen, Daniel Nordentoft, Emil Naundrup Vester, Sebastian Nielsen, Asbjørn Magnus Voetmann eller Morten Christensen har besvaret Redox’ gentagne henvendelser. Både Frederik Rye Skov, Sigfred Agerbo Jensen, Sebastian Nielsen og Morten Christensen har blokeret Redox’ journalister på de sociale medier, hvor vi har kontaktet dem.