Joachim Holtet Jensen (til højre) med sin kollega Henrik Matthiesen til Danskernes Partis landsmøde i Davinde i august 2013 (Foto: Redox).

Tavshed hos Danskernes Partis top

Ledelsen i Danskernes Parti afviser at kommentere på de oplysninger, som Researchkollektivet Redox i dag fremlægger i en ny rapport om partiet. Partiets byrådskandidat i Sønderborg vil ikke slås i hartkorn med nazister, mens et medlem fra Horsens indrømmer, at han går ind for en etnisk udrensning ”med fredelige midler”.

Publiceret den 9. september 2013

Redox har i løbet af de sidste dage forgæves forsøgt at få Danskernes Partis ledelse til at forholde sig til de oplysninger om partiet og dets medlemmernes aktiviteter, som researchkollektivet i dag offentliggør i rapporten Demokratiske nazister

Ingen kommentarer

Partileder Daniel Carlsen har nægtet at udtale sig med den begrundelse, at han ikke ønsker at bidrage til Resaerchkollektivet Redox’ ”danskfjendtlige terrorvirksomhed”. Den linje lader det til, at resten af partitoppen og store dele af medlemsskaren har valgt følge. Hverken Morten Borup, Nicolai Boesen, Lars Hartvig, Kristian Kjærulf eller Lars Erichsen fra Danskernes Parti har således ønsket at udtale sig til Redox. Det samme gælder Daniel Carlsens kæreste Jeanette Hyttel, der afviser, at hun skulle være medlem af Danskernes Parti og i øvrigt ikke ønsker at forholde til et billede af hende på vej til nazipartiet DNSB’s vintersolhvervsfest i december 2010. Redox har derudover uden held forsøgt at komme i kontakt med ledelsesmedlemmerne Rune Lauritzen, Morten Schjetne, Peter Stendal og Kaj Vilhelmsen.

Topnazister ikke længere aktive

Holger Aanundsen, der i 2012 stoppede i Danmarks Nationale Front og siden gik ind i Danskernes Parti, udtaler følgende til Redox på baggrund af vores spørgsmål om hans medlemskab af partiet: ”Jeg er ikke længere politisk aktiv og interesserer mig ikke længere det fjerneste for politik. Det eneste jeg interesserer mig for er min familie, børn samt arbejde. Jeg har haft en snak med mit nuværende arbejde om min politiske fortid, og jeg har gjort det klart for dem, at det ikke længere har noget på sig.” Holger Aanundsen deltog i Danskernes Parti Nordjyllands opstartsmøde den 28. april 2013. Han afviser at være medlem og ønsker ikke overfor Redox at kommentere på sin fortid i DNSB og DNF: ”Det har været en længere tids udfasning. Er ikke medlem af Danskernes Parti, og kan ikke se, hvad min fortid har af relevans.”

Endelig ville Redox gerne have forholdt nazipartiet DNSB’s tidligere partiformand, Jonni Hansen, oplysninger om, at han skulle have spillet en rolle i Daniel Carlsen og de øvrige grundlæggere af Danskernes Partis brud med DNSB. Til dette havde Jonni Hansen følgende kommentar: ”Jeg forlod politik i 10. måned 2010! Flere kommentarer har jeg ikke til Redox.”

Jonni Hansen foran DNSB’s hus i Greve 5. maj 2009. Nuværende ledelsesmedlem i Danskernes Parti, Rune Lauritzen kigger frem bag Jonni Hansen (Foto: Redox).

Byrådskandidat tager afstand fra nazister

Danskernes Partis spidskandidat til kommunalvalget i Sønderborg Kommune, Johnnie Brandt Holme, ville dog gerne interviewes om sin rolle i partiet og kommentere på Redox’ afsløringer. Johnnie Brandt Holme ønsker ikke at blive slået i hartkorn med nazister: ”Jeg tager stærk afstand fra folk der heiler. Folk må have de holdninger, de har, men jeg ser meget negativt på nazismen.” Han udtaler om sit forhold til nazismen: ”Jeg tager afstand til Hitlers idé om nazismen, med folkedrab og alt det der, det ligger jeg afstand til.”

Adspurgt om, hvorvidt han også tager afstand fra medlemmer af Danskernes Parti, der også er medlemmer af nazistiske grupper, f.eks. White Pride, udtaler han: ”Indtil videre har jeg ikke mødt nogen af disse personer, så jeg kan ikke sige, at jeg vil tage afstand fra dem, så længe jeg ikke har mødt og snakket med dem og dannet mig et billede af, hvordan de er. Men selvfølgelig, hvis de er meget aktive i forskellige nazistiske grupper og går over grænsen, så vil jeg selvfølgelig lægge afstand til de, der går over grænsen.” At tre medlemmer af ledelsen i Danskernes Parti er tidligere DNSB’ere, betyder ikke, at Johnnie Brandt Holme er bange for, at ledelsen reelt er nazister, der ønsker at indføre nazisme: ”Nej, jeg ser ingen i partiet som nazister, og hvis man er nazist, så hører man ikke hjemme i Danskernes Parti”.

At partiet det første år gik ind for et diktatur og at dette var formuleret i partiets program, har han følgende kommentar til: ”Det er ikke de holdninger, partiet har mere. Da Danskernes Parti blev grundlagt, var det med temmelig mange medlemmer fra DNSB. Det var jo for størstedelens vedkommende folk med de holdninger. Men siden har man set sandheden i øjnene, at det andet dér aldrig kommer til at kunne ske. Man ændrede det fordi man kunne se, at det ikke var noget reelt og at det var en mærkelig tankegang. Havde det stået på den måde, som det stod dengang, så havde jeg ikke meldt mig ind dengang.”

Hitlers idéer var gode nok

Et andet medlem af Danskernes Parti, der ikke har noget imod at forholde sig til Redox’ oplysninger, er Joachim Holtet Jensen fra Horsens. Han bekræfter overfor Redox, at han er medlem af Danskernes Parti og bl.a. har deltaget i partiets landsmøde i august 2013. Han bekræfter endvidere, at det var et andet partimedlem fra Horsens, den tidligere DNSB’er Henrik Matthiesen, der fik ham med i Danskernes Parti. Joachim Holtet Jensen fortæller, at han kender ham fra Danish Crown-slagteriet i Horsens, hvor de begge arbejder.

Joachim Holtet Jensen (til højre) med sin kollega Henrik Matthiesen til Danskernes Partis landsmøde i Davinde i august 2013 (Foto: Redox).

På spørgsmålet om, hvordan han forholder sig til, at Danskernes Parti i sit første principprogram fra 2011 ønskede at indføre en diktatorisk styreform i Danmark, og om det er noget han støtter, svarer Joachim Holtet Jensen: ”Ja, hvis det er det der skal til, for at det virker.” Forholdt med oplysningen om, at der er flere nuværende og tidligere nazister i Danskernes Parti, og spørgsmålet om, hvorvidt han mener, at man kan bruge nazismens metoder ift. at gennemføre partiets politik om at udvise alle ikke-vestlige borgere fra Danmark, svarer han følgende:

”Overhovedet ikke, det tager jeg også afstand fra. Det hører heller ikke nogen steder hjemme. Det er ikke den måde det skal gøres på. Det kan da godt være, at der er nogen de andre, der mener det, men det er ikke min holdning til det. Jeg går ind for den fredelige løsning på det. Det er jo ikke fredeligt at slå seks millioner jøder ihjel.”

Adspurgt om, hvorvidt han går ind for etnisk udrensning, og om han mener, at det er i orden at gå ind for etnisk udrensning, svarer Joachim Holtet Jensen: ”Ja, det ville de jo også gøre det samme, hvis vi var dernede, hvis der var lige så mange af os, så ville de jo også kæmpe for deres land lige som vi gør.” Om sit eget forhold til Adolf Hitler, fortæller Joachim Holtet Jensen følgende: ”Det var forkert det han gjorde med at slå dem ihjel, men han skaffede jo også mange arbejdspladser, og han fik jo tyskerne op. Men altså alt det der med krigen det er forkert.”

Hitlers idéer var ifølge Danskernes Parti-medlemmet dog gode nok, selvom de blev udført forkert: ”Ja, idéerne bag, inden det gik galt. Men han fik jo arbejdspladser og alt sådan noget.” Redox har derudover rettet gentagende henvendelser til de øvrige medlemmer af Danskernes Parti, hvis politiske aktiviteter er omtalt i rapporten. Ingen af dem har dog besvaret vores henvendelser. Læs rapporten Demokratiske nazister her

Tags: , ,