Unge nazister skaffer våben og hylder terrorister: Står vi overfor en ny bølge af naziterror?

De seneste år har vi set flere sager, hvor nazister har skaffet våben og forberedt og planlagt voldsomme, bevæbnede angreb. I disse dage er to nye, alvorlige sager på vej i retten – den ene med en terrortiltale. I kulissen lurer ældre nazister, og det hele trækker tråde til en bog fra 1978.

Publiceret den 13. marts 2023

Han havde en guldring på fingeren, præget med et stort hagekors. Den ukrainske nazist D.C. søgte – ifølge anklageskriftet – på instruktioner i knivkamp og viden om hvordan man laver brandbomber, før han et par dage senere gik hen til Café Sappho i Århus. Det er, med deres egne ord, en “forening og et socialt mødested i Aarhus for LGBTQ’ere”. Under turen var D.C. bevæbnet med kniv. Han tog fotos af caféens facade og et regnbueflag, der hang i vinduet. Begge dele delte han i den nazistiske organisation NMR’s chatkanal på Telegram.

Hændelsen fandt sted i november sidste år og dagen efter blev D.C. anholdt. Sagen har kørt for dobbeltlukkede døre og er først kommet frem i offentligheden i forbindelse med, at der i starten af marts blev rejst tiltale i sagen.

Da flere større medier bragte et Ritzau-telegram om sagen fremgik det, at anklagemyndigheden nedlagde påstand om udvisning af den tiltalte, hvilket fik brugere på en flere sociale medier til at spekulere i, at det måtte være en militant islamist. Det kan Redox afkræfte. Den tiltalte i sagen er derimod en ung nazist med ukrainsk statsborgerskab. Han har efter eget udsagn boet i Danmark siden maj sidste år.

Chattede om kniv og molotovcocktails i NMR-kanal
Den ukrainske nazist D.C. blev anholdt den 25. november sidste år efter en intens uge, hvor han ifølge anklageskriftet både havde efterlyst vejledning til at lave en molotovcocktail (en brandbombe, red.) og lagt en video online hvor han svingede med “en fodliste med søm i”.

Begge dele skete i en chatkanal på det sociale medie Telegram. Kanalen tilhører den nazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse, bedre kendt som NMR. Her var den ukrainske nazist aktiv under dæknavnet ‘Caesarion’.

Det var også i NMR’s telegramkanal, at den unge nazist lagde et foto op af en springkniv med følgeteksten ‘der er en gammel, men gennemprøvet metode’. Ifølge anklageskriftet skete det cirka samtidig med at han gik forbi Cafe Sappho i Århus.

På det tidspunkt havde han været aktiv i NMR’s telegramkanal i flere måneder. Her chattede han blandt andet med den daværende NMR-leder Jacob Vullum Andersen, der anbefalede den nu tiltalte nazist at søge medlemskab, hvilket denne dog afslog med henvisning til, at han kun taler ukrainsk og russisk. Den tiltalte efterlyste også muligheden for at købe NMR-klistermærker, hvilket organisationens leder bekræftede snart ville være muligt.

I NMR-kanalen lagde han også fotos op af nedrevne valgplakater fra partiet Frie Grønne i forbindelse med folketingsvalget sidste år, ligesom han lagde et foto op af en Alex Vanopslagh-valgplakat, hvor der var ridset et hagekors i panden.

Da den nu tiltalte nazist i ugen op til anholdelsen efterlyste vejledning til at lave en molotovcocktail i NMR’s telegramkanal vedhæftede han to fotos af Café Sappho. I stedet for at tage afstand fra forespørgslen om molotovcocktails svarer et ledende medlem af NMR: “det er ikke noget der skal diskuteres her”.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for både forsøg på brandstiftelse og forsøg på grov vold, begge dele med den skærpende omstændighed, at det ifølge anklagemyndigheden er ‘begået helt eller delvist med baggrund i andres seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika eller lignende’. D.C. er endvidere tiltalt for overtrædelse af våbenloven og hans springkniv kræves konfiskeret.

Grundlovsforhøret blev holdt for dobbeltlukkede døre, men den tiltalte sidder ikke varetægtsfængslet. Selvom der er rejst tiltale er der endnu ikke berammet retsmøder i sagen. Den bliver derfor næppe afgjort på denne side af sommerferien.

 

Terrorsag starter nu

En anden sag, der tilgengæld bliver afgjort snart, er sagen mod en nu 16-årig mand, N.T., der pt. sidder varetægtsfængslet i surrogat på en ungdomsinstitution. Sagen mod ham bygger ifølge Redox’ oplysninger først og fremmest på materiale indhentet fra chatkanaler på netop Telegram.

Han er tiltalt for overtrædelse af terrorlovgivningen ved at lade sig “hverve til terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division (FKD) ved bl.a. den 11. december 2021 at have fremsendt et ansøgningsskema til indmeldelse i Feuerkrig Division, hvori tiltalte angav, at han havde våbentræning og kendskab til eksplosiver samt kendskab til ideologien bag Feuerkrig Division, og herefter tiltog sig en ledende rolle i Feuerkrieg Division,” som det lyder i anklageskriftet.

Atomwaffen Division

Sådan ser Atomwaffen Divisions flag ud.

Atomwaffen Division (AWD) er et netværk, der består af en række terrorceller rundt omkring i verden. AWD er blandt andet inspiret af ‘The Order’. AWD blev grundlagt af Brandon Russell i 2013 og udsprang af det nazistiske forum Iron March, som lukkede ned i 2018.
Atomwaffen Division ønsker at nedbryde samfundet og fremtvinge en form for apokalypse, for derefter at opbygge et nyt fascistisk samfund med ‘hvidt overherredømme’. De mener ikke, at det er muligt at nå dette mål gennem massebevægelser. Istedet mener de, at individuelle voldshandlinger og terroraktioner, særligt rettet mod etniske og religiøse minoritetsgrupper, er den eneste mulighed for at skabe et andet samfund end det eksisterende.
AWD har hovedsagligt tiltrukket yngre mænd, flere af dem med militær baggrund. De har erklæret, at deres medlemmer ikke blot kan være aktivister i den digitale verden, men istedet skal gennemføre voldshandlinger i den fysiske verden.

Han er også tiltalt for at have forsøgt at hverve en nogenlunde jævnaldrende ven til Feuerkrieg Division, hvilket mislykkedes, da de to blev anholdt.

Det tredje og sidste tiltalepunkt indenfor terrorparagraffen handler om at have “fremmet virksomheden for terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division”. Det drejer sig om seks forskellige situationer, hvor han i perioden december 2021 til april 2022 flere gange har delt links til mapper med bombe- og våbenmateriale og ‘militant ekstremistisk materiale’, ligesom han har vejledt andre i hvordan Feuerkrieg Division skulle organisere sig i en cellestruktur. Han har endvideret, stadig ifølge anklageskriftet, bidraget til udarbejdelsen af Feuerkrieg Divisions interne håndbog, der blandt andet handler om gruppens operationelle sikkerhed og indeholder “opfordringer til at begå terrorisme”.

Feuerkrig Division er en direkte udspringer af Atomwaffen Division, forkortet AWD, og blev grundlagt i 2018. Du kan læse om AWD i faktaboksen. FKD har samme ideologiske udgangspunkt som AWD. Gruppens samlingsplads er primært internettet, mens medlemmerne opfordrer hinanden til at udføre voldhandlinger i den fysiske verden. I deres onlinefora deler medlemmerne blandt andet terrormanualer, tekster om den fascistiske ideologi og lister over potentielle mål. Gruppen har særligt tiltrukket helt unge drenge. En mindreårig estisk dreng, som kaldte sig ‘The Commander‘, blev i 2020 anholdt for at planlægge angreb på jødiske skoler og drab på jødiske børn.
Delingen af terrormanualer og medlemmernes opbakning til terrorhandlinger har ført til at både AWD og FKD er blevet terrorlistet i Storbritannien.

Udover de tre tiltalepunkter for overtrædelses af terrorlovgivningen er N.T. tiltalt for at være i besiddelse af en dolk med en klinge på 16 centimeter.

Under ransagningen af hans families hjem blev der fundet flere ammunitionskasser, der indeholdt blandt andet halsedisser, reb, camouflagetøj, kompas, naziflag, naziarmbind, Adolf Hitlers bog Mein Kampf samt bogen Turner Diaries, der bedst kan beskrives som højreradikal terrormanual. Den vender vi tilbage til.

Den dengang 15-årige dreng havde desuden et Feuerkrieg Division-flag liggende.

N.T. og hans ven blev begge anholdt i april sidste år og fremstillet i grundlovsforhør. Vennen blev dog ikke varetægtsfængslet og er heller ikke tiltalt i sagen. Retssagen mod N.T. starter tirsdag den 14. marts og løber frem til slutningen af maj. Når sagen afsluttes har han siddet varetægtsfængslet i lidt mere end et år.

Manualen
At det lige præcis er bogen The Turner Diaries, der blev fundet hos N.T. er ikke en stor overraskelse, hvis man har kendskab til det radikale højre. Den har nemlig kultstatus blandt de mest militante nazister.

The Turner Diaries er en fiktionsroman skrevet af den nynazistiske leder William Luther Pierce og udgivet under pseudonymet Andrew Macdonald i 1978. Forfatteren var aktiv i først det amerikanske naziparti, senere hen i sin egen organisation, ‘The National Alliance’, der opfordrede til folkedrab på jøder og andre minoritetsgrupper. Pierce var aktiv nazist indtil han døde i 2002.

Romanen, der er skrevet som en dagbog, beskriver hovedpersonen Earl Turners handlinger og tanker om et fascistisk oprør i USA. Blandt andet angriber Earl Turners gruppe det amerikanske parlament; en episode der på flere punkter minder om Trump-supporteres angreb på Capitol i januar 2021. Earl Turner beskriver, at de voldelige angreb har til formål at mobilisere andre tilhængere af en etnisk homogen hvid nation, og sætte gang i en fascistisk revolution samt et globalt folkedrab på minoritetsgrupper og politiske modstandere.

Da både USA og flere europæiske lande oplevede en bølge af nazistisk terror i halvfemserne var The Turner Diaries en central inspirationskilde, der blandt andet blev udbredt af Blood & Honour-netværket. Sidenhen har bogen levet et stille liv, men de seneste år har den fået nyt liv og bliver ofte delt på Telegram-kanaler og andre sociale medier.

Bogen har siden sin udgivelse været inspiration for en lang række fascistiske terrorangreb og hate crimes, faktisk i et sådant omfang at FBI har omtalt den som ‘det racistiske højres bibel’. Det gælder for eksempel Oklohoma City-bombningen i 1995, hvor Timothy McVeigh i ledtog med Terry Nichols detonerede en bilbombe foran en bygning, der husede flere offentlige myndigheder. I Timothy McVeighs bil blev der fundet uddrag af Turner Diaries. 168 mennesker blev dræbt af bilbomben. Både McVeigh og Terry Nichols var militærveteraner.

Også den amerikanske naziterrorgruppe The Order var inspireret af bogen. Gruppen var aktive i 1983-1984 og byggede på en blanding af kristen fanatisme og nazistiske idealer. Gruppens navn var oprindeligt ‘Brüder Schweigen’ (Det tavse broderskab, red.), men grundet dens ligheder med organisationen ‘The Order’ i bogen Turner Diaries blev organisationen bredt kendt som netop The Order.

The Order stod bag en række røverier og senere bag mindst to drab: Det ene på nazisten Walter West, som de mente var stikker, og det andet på den jødiske journalist Alan Berg. Alan Berg var radiovært og meget udtalt i sin kritik af højreradikale gruppers aktiviteter. Efter drabet på Alan Berg fandt politiet en liste over andre af gruppens mål, men The Order blev stoppet inden de nåede at udføre flere angreb.

En bog, som nationalsocialister kan lære meget af

The Turner Diaries har vundet udbredelse de seneste år, blandt andet i adskillige danske nazistiske telegramkanaler. Men også i mere formelle sammenhænge hyldes bogen. I juni 2020 bragte naziorganisationen NMR, der udadtil har gjort meget ud af at være en legal og legitim organisation – til trods for at ledende medlemmer af organisationen er dømt i flere alvorlige sager – en anmeldelse af bogen. Her lød det blandt andet:

“Ud over at være en velskrevet og spændende historie fuld af præcis politisk analyse og interessant ideologisk ræsonnement, er det en bog, som nationalsocialister kan lære meget af. Det første er, hvordan Organisationen operer: Der er et udadvendt del, der beskæftiger sig med folkeoplysning og åbent rekruttering. Denne del af Organisationen bliver man ikke særlig godt bekendt med i bogen, da Turner og de mennesker han lever og arbejder med, ikke rigtig har meget at gøre med den. De tilhører en undergrunds, militant del af Organisationen, som lever i små kampgrupper i skyggerne. Disse grupper har ingen kontakt med den åbne del og meget begrænset kontakt med hinanden. Ordrer kommer fra toppen af ​​hierarkiet, ofte uden yderligere forklaring eller motivation for, hvorfor en bestemt mission skal udføres. Turner er i mere end et tilfælde faktisk meget kritisk over for de ordrer, han modtager. På trods af dette er han ubestridelig loyal, og til sidst, når han ser virkningerne af disse aktiviteter i sin helhed, forstår han deres nødvendighed.”

Anmeldelsen på NMR’s hjemmeside blev bragt under overskriften ‘Den hvide race slår tilbage’.

Telegram som sikker havn
At højreradikale og nazistiske grupper har brugt internettet og sociale medier som primære rekrutteringsværktøjer siden årtusindeskiftet er velbeskrevet og behøver ingen yderligere introduktion.

Hvad der derimod er sket den seneste årrække er, at de fleste store sociale medier slår hårdere ned på spredning af racistisk og nazistisk propaganda på deres platforme. Derfor er de helt store platforme som Facebook, Twitter og Instagram sjældent det foretrukne valg, når nynazister vil samles digitalt. På samme vis er de i en vis udstrækning blevet fjernet fra mange andre platforme, f.eks. WhatsApp og Discord, der ellers har haft en vis udbredelse blandt højreekstreme de seneste år.

Den seneste tid er det derfor først og fremmest Telegram, der tages i brug, når motivational quotes fra Hitler, antisemitiske memes og terrormanualer skal deles. Det gælder både i udlandet og i Danmark.

I Danmark er der et sted mellem fem og ti aktive kanaler på Telegram, hvor primært unge nynazister og sympatisører samles og chatter. Det, der går igen på de forskellige kanaler, er en åben fascination af vold og våben, et positivt syn på Hitler, holocaust og folkemord, og et ønske om at gøre noget. Kanalerne drives af forskellige enkeltpersoner – i NMR-kanalens tilfælde en organisation – der fra tid til anden har konflikter med hinanden. Nogle brugere bliver decideret mobbet af andre brugere, men personkredsen overlapper på de forskellige aktive kanaler. Mange er således aktive på flere eller de fleste af Telegramkanalerne.

Udover NMR-kanalen er to af de centrale kanaler henholdsvis ‘Danmarks Nationale TG’ og ‘Fædrelandsfront’. Begge kanaler har for nylig været lukket og er genopstået under nye navne.

“Jeg har en opskrift på en bombe”
Fædrelandsfronten har eksisteret siden december 2022 og består hovedsagligt at helt unge mænd og drenge, der åbenlyst vil bruge vold i deres kamp mod blandt andet jødiske og muslimske medborgere, der sammen med LGBTQ-miljøet udpeges som nogle af ‘fjenderne’.

Jeg er villig til at dræbe en jøde vis jeg bliver betalt 1000kr

Eksempelvis skrev den 15-årige A.L. i en debat i Fædrelandsfronten i juleferien:

“Det kan være vi skal få gasset de 6 millioner som de siger vi allerede har gjort”.

Seks millioner henviser til de seks millioner jøder, der blev myrdet under Holocaust. Han fortsætter: “Jeg er villig til at dræbe en jøde vis jeg bliver betalt 1000kr”.

A.L. er dog ikke alene om sit rabiate jødehad i gruppen. Også brugeren Palladius deltager aktivt:

“Jeg har en opskrift på en bombe hvis vi får brug for det”.

Bag brugernavnet Palladius skjuler Frederik Søe Antvorskov Larsen sig. Han gennemførte i 2021 sin værnepligt i Livgarden. Her fik han Forsvarets basisuddannelse, der blandt andet indebærer træning med skydevåben og sprængstoffer.

Senere deler både Frederik Søe Antvorskov Larsen og A.L. billeder af sig selv i Telegramkanalen, hvor de, delvist maskerede, heiler. A.L. lægger efterfølgende endnu et foto op, det forestiller en dolk med en davidsstjerne på. Følgeteksten er:

“Våben reavel så de ved de skal være bange”. (Der skulle formentligt stå ‘reveal’, altså afsløring, red.)

I februar i år var han i en uges erhvervspraktik i forsvaret, nærmere bestemt ved Flådestation Frederikshavn. På Telegram skriver han, at han “blev nazi der jeg var 13” og “jeg har været racist hele mit liv”. A.L. er en 15-årig dreng fra Nordjylland. Redox er bekendt med hans identitet, men på grund af hans lave alder og da han ifølge vores oplysninger allerede er i kontakt med myndighederne, har vi i denne artikel valgt at udelade hans fulde navn.

Det er bedre at komme i fængsel end at være offer

Det er dog ikke den eneste gang snakken i chatkanalen falder på knive. Brugeren “Sir John” opfordrer for eksempel A.L. til at gå med kniv. Han skriver: “Du kan lige så godt begynde at gå med kniv. Det er bedre at komme i fængsel end at være offer”. Hertil at svarer A.L., at han allerede går med kniv en gang imellem.

 

Fra gaden til chatten
At nazister interesserer sig for våben og sprængstoffer er ikke noget nyt. I halvfemserne var der flere alvorlige sager om bomber og våben i Danmark, værst selvfølgelig brevbomben, der myrdede en ung socialist på Nørrebro den 16. marts 1992. I 1997 sendte terrorgruppen Combat 18 fra København tre brevbomber, alle rettet mod sine fjender. Bomberne blev dog opsnappet af politiet.

I nullerne og op til midten af tierne var den danske nazibevægelse i høj grad fokuseret på at gå på gaden. Både i form af demonstrationer og aktioner, men også for at få konfrontationer med politiske modstandere på venstrefløjen og for at angribe minoritetsgrupper. I en periode på 20-25 år bestod hovedparten af nazisternes vold af gadeoverfald og hærværk.

Siden midten af 2010’erne er der sket et langsomt skifte, der foreløbig er kulmineret i årene under og efter corona-nedlukningerne. Nynazisterne går meget sjældnere på gaden i samlet flok, men samles i stedet på nettet. Herfra radikaliseres og inspireres nogle af dem til at forberede eller begå særdeles voldsomme personfarlige forbrydelser.

Det mest sandsynlige højreekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, som bliver udført af en soloterrorist

I marts sidste år udgav PET’s Center for Terroranalyse (CTA) en ny og omfattende analyse af risikoen for terrorangreb i Danmark. Her lyder det blandt andet:

“CTA vurderer, at det mest sandsynlige højreekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, som bliver udført af en soloterrorist, men det kan også blive udført af en mindre gruppe personer. (…) CTA vurderer, at den højreekstremistiske terrortrussel i Danmark afspejler den generelle udvikling blandt højreekstremister i Vesten, for så vidt at den i første række udgår fra personer i periferien af eller uden for de etablerede fysiske højreekstremistiske organisationer og grupper, hvis radikalisering primært foregår i virtuelle interessefællesskaber. Det er mindre sandsynligt, at et terrorangreb bliver planlagt i regi af de fysiske højreekstremistiske organisationer og grupper i Danmark.”

CTA-analysen fra marts 2022 kommer på bagkant af de højreekstreme terrorangreb, der ramte flere steder i verden fra 2019-2021, for eksempel Christchurch i New Zealand, Halle i Tyskland samt en række andre steder.

Terrorfascination
“Whatever is gonna happen I will just say that I have been honored to have been here on Telegram with you. I have talked with young and old. Experienced and unexperienced. I have talked with the oldest and most experienced in this struggle – The most respected. I have been a part of creating white unity among our people, better than any jew could ever hope to network with any other jew! I hope this chaos of life will continue and you here. White revolution starts with you… Network!”

Sådan skrev Jérémy Trebbien Meilhac på Telegram i oktober 2022. Han har den seneste håndfuld år været aktiv på den yderste højrefløj, hvor han har haft omgang med flere forskellige organisationer. Øverst i artiklen kan du se et foto af ham taget ved Scandza Forum, en højreradikal konference, der blev afholdt i København i oktober 2019 – det er ham i sort jakke midt på altanen.

I dag driver han en af de største højreradikale Telegram-kanaler, hvor han jævnligt deler nazistisk materiale.

Jérémy Trebbien Meilhac blev aktiv i den højreradikale bevægelse i Danmark i 2017, hvor han hjalp Rasmus Paludan og Stram Kurs med at dele valgmateriale ud i forbindelse med kommunalvalget samme efterår.

Jérémy Meilhac (med rød ‘Make America Great Again’-kasket) ses her sammen med Rasmus Paludan, partilederen for Stram Kurs, under med et valgfremstød på Christianshavns Torv i oktober 2017. (Foto: Researchkollektivet Redox)

Året efter blev han anholdt i en større politiaktion. Der var frygt for, at han ville lave et skoleskyderi på Sydkystens Gymnasium i Ishøj, fordi han havde skrevet ”Stilheden før stormen” i et Facebookopslag. Tungtbevæbnede politifolk anholdt ham, og ved den efterfølgende retssag blev han dømt for racistiske trusler mod en lærer på gymnasiet, men ikke for planer om skoleskyderier – det blev han hverken sigtet eller tiltalt for.

Truslerne handlede om, at han med en falsk facebookprofil havde kommenteret på et fotografi af læreren med teksten: “Nej det er nogle fucking perkere og de skal dø”. Han blev idømt en fængselsstraf på 40 dages fængsel

Efterfølgende har Jérémy Trebbien Meilhac været inde over flere organisationer, blandt andet Den Nordiske Modstandsbevægelse og den nyopstartede højreradikale forening Folkets Flamme.

Hans primære aktiviteter foregår dog på nettet.

I dag driver Jérémy Trebbien Meilhac nemlig en lang række Telegram-kanaler, hvor han igennem de seneste år har delt alt fra taler af Adolf Hitler og Hermann Göring, over nazirock til propaganda for nazistiske terrorgrupper.

Han har for eksempel delt en række videoer fra terrororganisationen Atomwaffen Division og hyldestsange til terrorgruppen Combat 18. Han har også delt forherligende billeder og tekster om Timothy McVeigh, der stod bag bomben i Oklahoma City i 1995, der kostede 168 mennesker livet, og den tyske naziterrororganisation NSU, der stod bag en lang række racistisk motiverede drab.

I Telegram-kanalen deler Jérémy Trebbien Meilhac også oversigter over dét, som han kalder for “White Terror”, hvor han oplister nazistiske og racistiske terrorangreb. Han angiver blandt andet hvilke våben, der blev brugt, og hvor mange der blev dræbt ved angrebene.

Mange af opslagene i Telegram-kanalen er ledsaget af disclaimere, hvor han formelt fralægger sig ansvaret for indholdet af sine opslag og skriver, at han ikke opfordrer til vold:

“This channel and every one associated with it, DON’T encourage white terror or mass murder. We simply share this content for purpose of documenting history, satire & art”.

Den største af hans Telegram-kanaler hedder “JÈRÈMYS BUNKER”. Den har eksisteret i to år og har i dag mere end 900 følgere. Her har han postet flere tusinde videoer, billeder og sange.

Every little thing we do actually accelerates this revolution

Mellem dyrkelsen af historiske nazister og højreradikale terrorister skriver Jérémy Trebbien Meilhac ind imellem også selv mere ideologiske indlæg. Han forsøger ihærdigt at gøre sine læsere opmærksomme på, at de har et ansvar for at ændre historiens gang.

“I sometime think that it is because of the anti-white elite getting afraid, that they allow talk like this, as to “ease” the masses. Also I believe that the overton window is changing generally. All of this is happening because some people started talking about the problems, and that that talk spread. Every true revolution starts from the bottom of a society. It may sound stupid, but every little thing we do actually accelerates this revolution”.

Udover at drive sine egne kanaler har Jérémy Trebbien Meilhac også været aktiv i både NMR’s chatkanaler, Fædrelandsfronten og Danmarks Nationale TG. Netop i Fædrelandsfronten har han tidligere delt The Turner Diaries.

Han har også vejledt den unge A.L. i anskaffelse af en maskering, og da A.L. skriver “Jeg vil kæmpe til min død” svarer Jérémy Trebbien Meilhac “Ja, men pas nu på med sådan nogle udtalelser”.

Delingen af terrorpropagandaen er dog ikke noget der har gjort Jérémy Trebbien Meilhac populær i alle kredse. I Telegram-kanalen “Danmarks Nationale TG” er han blevet upopulær blandt flere brugere, der har kritiseret ham skarpt: De kalder ham en ‘PET-magnet’ og en ‘Fed-poster’. ‘Fed-posting’ er et begreb, der dækker over at dele materiale, der tiltrækker sig myndighedernes opmærksomhed og kan resultere i repression.

De andre medlemmer mener at Jérémy Trebbien Meilhacs deling af terrormanifester, videoer og bøger kan lede til øget overvågning og repressalier, som de de ønsker at undgå. En person i kanalen “Danmarks Nationale TG” skrev direkte, at Jérémy Trebbien Meilhac var medansvarlig for, at teenagere blev tiltalt i retssager efter at have lade sig inspirere af hans materiale. Det skete som kommentar til en artikel om Feuerkrieg Division-sagen, der starter i morgen.

Kritikken af Jérémy Trebbien Meilhac ændrede undervejs karakter til personangreb og decideret mobning. Det endte med at han blev ekskluderet fra Telegram-kanalen.

Delingen af materiale udelukkende har historiske, kunstneriske og satiriske formål

Hovedpersonen selv skriver til Redox:

“Det er også synd for jer, at I ikke kan læse ordentligt, som når der konstant bliver gjort udtrykkeligt opmærksom på, at delingen af materiale udelukkende har historiske, kunstneriske og satiriske formål. Det var en af de første ting, jeg skrev om mig selv og de kanaler, som jeg har på Telegram.”

Jérémy Trebbien Meilhac har efter Redox’ henvendelse delt en lydfil på Telegram. Det er et fiktivt højreekstremt hørespil kaldet ‘Jonni Hansens dagbog’, produceret af folk fra det nazistiske alt-right miljø. I klippet bliver Redox’ redaktør Simon Bünger dræbt af en nazist.

NMR med i kulissen
Eksemplet med Jérémy Trebbien Meilhac viser, at det ikke kun er teenagere, der huserer i Fædrelandsfrontens Telegramkanal. Blandt brugernavne som ‘Nationalisten fra Danmark’, ‘Oswald Mosley’ og ‘Adolf Eichmann’ findes også medlemmer af den nazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse, der har afdelinger i hele norden.

Medlemmer af organisationen er flere gange tidligere blevet dømt for grov vold og drab, samt for at bygge skydevåben og bomber.

En af organisationens danske afdelingsledere har de seneste år siddet i fængsel, hvor han har afsonet en dom på tre års fængsel for forsøg på at bygge en bombe og et skydevåben. Den sag kan du læse meget mere om her.

I Fædrelandsfronten-kanalen har NMR’s medlemmer både stillet kritiske spørgsmål, men også forsøgt at hverve nye medlemmer. Brugeren Palladius – ham med bombeopskriften – giver udtryk for at sætte NMR-klistermærker op, ligesom han i NMR’s kanal har beskrevet, at han tidligere har søgt medlemskab i NMR.

Den nu forhenværende leder af NMR’s danske afdeling, Jacob Vullum Andersen, er en af dem, der har været aktive i Fædrelandsfrontens telegramkanal, også efter han forlod NMR i januar i år. Så sent som i februar har han brugt kanalen til at sælge flere genstande, blandt andet en skudsikker vest og forskelligt nazimemorabilia.

Redox mener: Der er grund til bekymring

Den udvikling vi har oplevet de seneste få år bør få alarmklokkerne til at ringe. Først sagen hvor en NMR-afdelingsleder forsøgte at producere både en bombe og skydevåben i sit hjem, derefter anholdelserne i Feuerkrieg Division-sagen og nu den ukrainske nazists angivelige angrebsplaner mod Cafe Sappho i Århus. Det er ikke som normalt.

Vi har længe været glade for, at den gadevold, der fyldte meget i sluthalvfemserne, 00’erne og starten af 2010’erne har været på markant tilbagetog, men nu ser den ud til at være erstattet af en helt andet og potentielt meget farligere strategi.

Risikoen for et nazistisk enmandsterrorangreb er en helt reel risiko i dag.

Repressalier
Chatten i den oprindelige Fædrelandsfronten-telegramkanal er i dag forstummet. A.L. har fortalt, at han blev kaldt til møde med politiet efter hans klassekammerater havde advaret skolen om, at han kunne finde på at begå vold. Efterfølgende er A.L.’s forældre også blevet opmærksomme på hans aktiviteter og han har fået konfiskeret sin telefon. Andre medlemmer har i stedet oprettet en ny kanal uden A.L.’s deltagelse.

I morgen tirsdag starter retssagen mod N.T. ved retten i Holbæk. Den foregår ved et nævningeting, hvilket betyder at anklagemyndigheden vil kræve minimum fire års fængsel. Hans advokat har ikke reageret på Redox’ henvendelse.

Det har ikke været muligt at få en kontakt fra den ukrainske nazist D.C. Heller ikke Jacob Vullum Andersen eller Frederik Søe Antvorskov Larsen har svaret på vores henvendelser. Hanne Kronborg, der sidder i styrelsen for Folkets Flamme, ønsker ikke at udtale sig om sit eller foreningens syn på Jérémy Trebbien Meilhacs aktiviteter på Telegram.

Torsdag i denne uge er det 16. marts. Det er årsdagen for bombedrabet i Søllerødgade, der i 1992 kostede den unge socialist Henrik Christensen livet. I den forbindelse har antifascistiske grupper kaldt til mindesmanifestation i Søllerødgade på Nørrebro. Det er torsdag klokken 17.00. 

Husk, at du kan støtte vores researcharbejde. Du kan sende en engangsdonation på Mobilepay 80905. Hvis du vil hjælpe med at sikre os en fast, stabil indtægt kan du blive støttemedlem. Det koster kun 50 kroner om måneden. Pengene dækker primært de løbende udgifter vi har til dombøger, kameraudstyr, IT og transport.