Nikolas Thomsen tegnet i Østre Landsret. Illustration: Rune Bødker

Naziterror: Skærpet straf i Feuerkrieg Division-sagen

Østre Landsret skærpede i dag naziterroristen Nikolas Thomsens dom. Fængselsstraffen lyder nu på syv års fængsel for at tilslutte sig terrororganisationen Feuerkrieg Division.

Publiceret den 27. maj 2024

Klokken 14 i dag afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Feuerkrieg Division-sag. Her blev den 17-årige nazist Nikolas Thomsen idømt syv års fængsel for overtrædelse af straffelovens paragraf om terror.

I Østre Landsrets domsresumé lyder det blandt andet:

“Et nævningeting i Østre Landsret har den 27. maj 2024 dømt en tiltalt for at have ladet sig hverve til at begå eller medvirke til at andre skulle begå terrorhandlinger for en højreekstremistisk terrororganisation. Retten i Holbæk havde ved dom af 11. maj 2023 frifundet tiltalte herfor. Tiltalte blev endvidere ligesom i byretten dømt for at have fremmet denne terrororganisation og for forsøg på at hverve en person til at begå terrorhandlinger for samme terrororganisation. Tiltalte, der på gerningstidspunktet var 15 år, havde i det væsentlige begået den idømte kriminalitet over internettet. Tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 5 år og 6 måneder, hvilket landsretten skærpede til fængsel i 7 år bl.a. henset til, at tiltalte blev dømt i et større omfang end i byretten. Et mindretal stemte for at fastsætte en lavere straf.”

Da sagen sidste år blev behandlet ved Retten i Holbæk blev den dengang 16-årige nazist dømt til fængsel i fem år og seks måneder efter at være blevet dømt for to forhold vedrørende overtrædelse af terrorlovgivningen: Det ene forhold var forsøg på at rekruttere en klassekammerat til en terrororganisation. Det andet forhold handlede om fremme af en terrororganisation. Her blev han fundet skyldig i fem ud af seks delforhold.

Nikolas Thomsen har hele vejen igennem nægtet sig skyldig, og hans forsvarsadvokat argumenterede ved Retten i Holbæk for den “mildeste dom.” Ikke desto mindre fulgte retten også dengang anklagerens linje om, at straffen ikke skulle være under fem år.

Det samme gjorde sig gældende i dag: Statsadvokaten bad om syv års fængsel, hvilket dommerne var enige i. Østre Landsret skærpede dermed byrettens dom med halvandet år.

Nikolas Thomsens forsvarer meddelte i forbindelse med domsafsigelsen, at den dømte vil forsøge at få strafudmålingen vurderet af Højesteret. Det kræver dog godkendelse af Procesbevillingsnævnet, da man som tiltalt i en straffesag som udgangspunkt kun har ret til prøvning ved to retsinstanser.

Støt vores journalistik

Du kan støtte vores undersøgende journalistik ved at blive medlem af vores støtteforening Støttekollektivet.
Som medlem af Støttekollektivet får du invitationer til særarrangementer, der kun er for medlemmer.
Du kan også sende os en donation på Mobilepay 80905.

I en dansk kontekst er sagen unik, det er nemlig første gang at en dansk nazist dømmes for overtrædelse af terrorlovgivningen. Dommen og sagen kommer dog ikke ud af ingenting, men som en del af en international tendens, hvor en ny generation af internetnazister deler terrorambitioner i lukkede chatgrupper. Det kan du læse og høre mere om i nedenstående artikler og podcasts.

Artiklen er opdateret 28. maj med citat fra Østre Landsrets domsresumé.

Tags: , ,