Povl Heinrich Riis-Knudsen ses her tale ved DNSBs landsmøde i 1988. Foto: Privat.

Han ledte de danske nazister i tyve år – nu er han venner med Nye Borgerliges kandidater

Povl Heinrich Riis-Knudsen var leder af det danske nazistparti i tyve år. I dag er han aktiv debattør i højreradikale kredse og er forbundet til flere Nye Borgerlige-kandidater på sociale medier.

Publiceret den 14. maj 2019

Igennem to årtier var Povl Heinrich Riis-Knudsen den mægtigste mand i den danske nazibevægelse. Et kærlighedsforhold til en palæstinensisk flygtning afsluttede brat hans nazikarriere, men i dag er han på vej tilbage på den danske naziscene – samtidig med, at han plejer relationer til Nye Borgerliges folketingskandidater på sociale medier. Selvom Riis-Knudsen på ingen måde lægger skjul på sine holdninger, så er flere af partiets profiler venner med ham på Facebook.

Gid Putin ville komme og befri Danmark

I december sidste år skrev den tidligere nazileder: “Jeg sidder her i en café i et indkøbscenter 50 meter fra Den Røde Plads kun omgivet af hvide mennesker. Dette er civilisationen, som jeg husker den fra min barndom, og den vil jeg gerne have igen. Gid Putin ville komme og befri Danmark – hellere i dag end i morgen!”

I februar i år delte Povl Heinrich Riis-Knudsen et link til en artikel på den højreradikale hjemmeside ‘Danmarks Frihedsråd’. I teksten lyder det blandt andet: “Alle de ulykker, de fremmede har bragt ind over landet, alle voldtægter og alle mord begået af disse fremmede er politikernes personlige ansvar, og på dommens dag er der kun én måde, de kan undgælde for dette på: for enden af et reb! Måtte den dag komme snart!” Artiklen er illustreret af et reb bundet til en løkke til brug i en galge.

Trods opslag som ovenstående er i hvert fald fire af Nye Borgerliges folketingskandidater venner med den gamle nazifører. Det drejer sig om Cherif Tomra Ayouty (København), Niels Christensen (Nordjylland), Thomas Bachmann (Vestjylland) og Tonny Voldby Pedersen (Sjælland). Det samme er to byrådskandidater ved seneste kommunalvalg: Bill Malmgren (Halsnæs) og Maiken Huglstad Pedersen (Esbjerg).

En af Nye Borgerliges folketingskandidater der er venner med top-nazisten er Thomas Bachmann, der stiller op i Ikast-Brande. Screenshot.
En af Nye Borgerliges folketingskandidater der er venner med top-nazisten er Thomas Bachmann, der stiller op i Ikast-Brande. Screenshot.

Arven fra DNSAP

Med Anden Verdenskrigs ophør og Hitlertysklands nederlag var nazismen i Nordeuropa gået i stumper og stykker. Men i 1951 blev det danske naziparti DNSAP gendannet med Sven Salicath som leder. I midten af tresserne var organisationen stadig aktiv, og dengang blev Povl Heinrich Riis-Knudsen omtalt som leder af partiets jyske afdeling. I 1970 dannede Povl Heinrich Riis-Knudsen sin egen nazistiske bevægelse, DNSU. En anden af de ledende kræfter i DNSU var Hans Christian Krogh Petersen, svigersøn til den tidligere SS-soldat og holocaustbenægter Thies Christophersen. Hovedvægten af DNSU’s aktiviteter handlede om at sprede skrifter fra Det Tredje Rige, hvorfor organisationen startede en forlagsvirksomhed med eget trykkeri. Partiets forlag udgav blandt andet bogen “Auschwitz-løgnen”.

Danskerne blev centrale i distributionen af nazistisk materiale til mange andre lande, hvor myndighederne slog hårdere ned på holocaustbenægtere og Hitler-støtter. Selvom DNSU var en politisk organisation, så foregik en stor del af aktiviteterne i regi af forlaget, der startede med at hedde NS Forlag, men senere skiftede navn til Nordland. De udgav f.eks. bøger af Frits Clausen, der ledte de danske nazister under Anden Verdenskrig, og Joseph Goebbels, der var Hitlers propagandaminister.

Skiftet til DNSB

I 1983 omdannede Povl Heinrich Riis-Knudsen DNSU til DNSB, Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, der stadig eksisterer i dag. Riis-Knudsen skrev, at det “besluttedes (..) at indlede en egentlig opbygning af en politisk kamporganisation, hvis mål fra første færd var at finde en plads i landets politiske spektrum…”. Der blev etableret lokalafdelinger i Ålborg, Århus og Esbjerg.

I midten af 1980’erne havde DNSB vokset sig stærkere. Aktiviteterne bestod bla. af plakatopsætning, løbeseddelsomdeling, læserbreve og indlæg af løbesedler i biblioteksbøger. Samtidig så man de første kontakter mellem nynazister og grønjakker. Medlemstallet var ifølge PET’s vurdering steget til over 300 medlemmer, samtidig med at der var dannet afdelinger i otte danske byer. Samtidig begyndte DNSB at forberede sig til at stille op til kommunalvalget i udvalgte kommuner.

For Povl Heinrich Riis-Knudsen sluttede nazikarrieren dog brat. Han blev smidt ud af partiet i starten af halvfemserne, da det blev kendt blandt medlemmerne, at han havde indledt et forhold til en palæstinensisk flygtning. Fra at have domineret den danske nazibevægelse i mere end tyve år var han med ét sendt i skammekrogen. I stedet overtog Jonni Hansen styringen af partiet.

Sparringspartner og ideolog i skyggerne

Siden eksklusionen fra DNSB har Riis-Knudsen holdt lav profil udadtil. Men kilder i nazimiljøet fortæller, at dele af DNSB løbende har holdt kontakt med den afsatte leder, og at han har ageret en slags sparringspartner og ideolog i skyggerne for enkeltpersoner i DNSB.

Folketingsvalg 2019

Denne artikel er en del af vores dækning af Folketingsvalget 2019, hvor vi gransker Nye Borgerlige og Stram Kurs. Du kan sende os tips på email, Signal eller Facebook.
Hvis du vil støtte vores arbejde økonomisk kan du gøre det på Mobilepay 80905, ved at blive støttemedlem eller med en bankoverførsel.

Det seneste år har han dog taget sin genkomst et skridt videre. I takt med, at Den Nordiske Modstandsbevægelse (NMR) har vundet fodfæste i Danmark, er Riis-Knudsen trådt frem på den offentlige scene igen. Det kan blandt andet skyldes, at han netop i NMR-regi stadig anses for at være en stor ideolog. Riis-Knudsen har blandt andet medvirket i en længere podcast om sit liv og virke, ligesom han er blevet særdeles aktiv på Facebook, hvor han ofte skriver om raceideologiske spørgsmål. 

Digitale bånd til Nye Borgerlige
Facebookvenskabet med flere af Nye Borgerliges folketing- og byrådskandidater vidner dog om, at det ikke kun er til de erklærede nationalsocialister, at Povl Heinrich Riis-Knudsen udbreder sine holdninger.

I maj sidste år delte Riis-Knudsen en tekst om at gå til modstand mod ‘invasionen’, hvortil tidligere Nye Borgerlige-medlem Peter Mouritzen svarede således: “Vi har reelt set ikke andre muligheder for at bekæmpe dette vanvid (end, red.) med disse fredelige demokratiske midler, ellers skal vi over i en decideret hemmelig modstandsbevægelse (…)”.

Til det svarer Riis-Knudsen: “Det ender såmænd også nok med, at jeg stemmer på NB, men jeg har opgivet enhver tro på “fredelige demokratiske midler”. Hvis vi skal overleve som folk, bliver det i et blodbad af dimensioner!”

Teori om blodbad forklares med ytringsfrihed

Hverken Niels Christensen eller Maiken Huglstad Pedersen var opmærksomme på, hvem Povl Heinrich Riis-Knudsen var, inden Redox kontaktede dem. Da Maiken Huglstad bliver adspurgt om Riis-Knudsens udtalelse om, at han har opgivet fredelige demokratiske midler, og at det kommer til at betyde et blodbad, hvis folket skal overleve, siger hun: “Det må jo stå for hans egen regning, det håber jeg jo ikke at det ender ud i”
Hun afviser, at Nye Borgerlige kan stå inde for udtalelsen, men siger samtidig “Der er jo ytringsfrihed i det her land og folk må jo skrive, hvad de vil, altså det har jo ikke noget med mig at gøre.”

Cherif Tomra Ayouty har ligeledes kommenteret sagen via email. Han skriver blandt andet til Redox:
“Jeg har over 3.500 så kaldte “venner” på min FB side, men har aldrig undersøgt grundigt enhver “vens” baggrund før jeg tilføjede ham eller hende, bortset fra de anmodninger fra porno stjerne. Hverken mig eller nogen fra Nye Borgerlige sympatiserer med nazister eller deres politik og tankegang. Derfor fjerner jeg den person og blokerer ham på min FB side(…) Det med en blodig omgang mellem forskellige borger grupper i Danmark, syns jeg ikke kommer til at ske uanset situationen. Jeg tvivler ikke på, at vi kommer med at løse vores sociale og etniske problemer med indvandrer langt før en blodig konflikt nærmer sig.”

Folketingskandidaten Tonny Voldby Pedersen skriver i en email til Redox, at han efter Redox’ henvendelse har fjernet Riis-Knudsen som Facebook-ven.

Bill Malmgren og Thomas Bachmann har ikke besvaret Redox’ henvendelser.

På Redox’ henvendelse til folketingskandidaten, Thomas Bachmann, der stiller op i Ikast henviser han til partiets pressechef Lars Kaaber, og ønsker kun at besvare på spørgsmål fra Redox på mail. Ifølge Thomas Bachmann er årsagen, at han er blevet “advaret imod Redox. der fordrejer ting”.
Nye Borgerliges pressechef Lars Kaaber siger til Redox, at han ikke har tid til at forholde sig til det, da han er på arbejde.

Tags: , , , , , , ,