Holocaust-benægtere og antisemitter aktive i Stram Kurs

En holocaustbenægter, en Hitler-støtte og flere tidligere medlemmer af Daniel Carlsens naziparti. Selvom Rasmus Paludan tager afstand fra nazisme afslører fotos fra Stram Kurs’ årsmøde, at det ikke er en hindring for medlemskab i partiet at have begået sig i nynazistiske kredse.

Publiceret den 7. januar 2020

Én har været aktiv i den Nordiske Modstandsbevægelse (NMR) og delt løbesedler ud med Jacob Vullum Andersen, der pt. sidder varetægtsfængslet for hærværk på den jødiske kirkegård i Randers. En anden var aktiv i en forening for holocaustbenægtere. Yderligere to var blandt Daniel Carlsens tropper i det nynazistiske Danskernes Parti.

Fælles for de fire er, at de deltog ved Stram Kurs’ såkaldte rigskongres på Christiansborg i november.

Vi har kortlagt Stram Kurs’ nazistiske forbindelser.

Delte løbesedler ud med fængslet nazileder
Harald Pedersen fra Esbjerg deltog henover efteråret i en række af Stram Kurs’ demonstrationer rundt om i Danmark. Han har været politisk aktiv i en årrække, blandt andet i Danskernes Parti, som Pressenævnet i 2011 vurderede, at der var grundlag for at kalde nynazistiske.

Partiet lukkede imidlertid i 2017. Derefter blev han aktiv omkring den Nordiske Modstandsbevægelse (NMR). Her var han blandt andet med til at dele løbesedler ud sammen med afdelingslederen Jacob Vullum Andersen, der pt. sidder varetægtsfængslet, sigtet for omfattende hærværk mod en jødisk gravplads i Randers.

Under Stram Kurs’ rigskongres gik han på talerstolen og foreslog, at partiet i fremtiden skal udarbejde mere dagsaktuelle løbesedler, som medlemmerne kan dele ud. Præcis som han har erfaring med fra den selverklærede nationalsocialistiske kamporganisation NMR.

Harald Pedersen (langt hår og briller) under Stram Kurs' årsmøde. På den nazistiske organisation NMR's hjemmeside optræder han på foto sammen med den hærværkssigtede Jacob Vullum Andersen.
Harald Pedersen (langt hår og briller) under Stram Kurs’ årsmøde. På den nazistiske organisation NMR’s hjemmeside optræder han på foto sammen med den hærværkssigtede Jacob Vullum Andersen.

Harald Pedersen ønsker ikke at stille op til interview med Redox, men har i stedet sendt en email til Redox. Heri lyder det:

“ Jeg NÆGTER at svare på dine spørgsmål. Jeg NÆGTER at lade mig interviewe af dig. Jeg FORBYDER dig at skrive artikel om mig. Jeg FORBYDER dig offentliggøre nogen artikel omkring mig nogetsteds. Jeg FORBYDER dig at offentliggøre info og billeder af mig nogetsteds. Jeg FORBYDER dig at søge og opbevare information om mit privatliv. Jeg FORBYDER dig at nævne mit navn eller kaldenavn i nogen artikel. Hvis du trodser mit forbud, som nævnt ovenstående, opfatter jeg det som vold og grov chikane. Da melder jeg dig straks til både Pressenævnet og Politiet. Jeg tilsender naturligvis straks alt vores korrespondance og kommunikation til Pressenævnet.”

Holocaustbenægter på Christiansborg
En anden deltager ved rigskongressen var Vivian Edsberg. Hun har været aktiv på den yderste højrefløj igennem nu fire årtier. I halvfemserne blandede hun sig i debatten i Den Danske Forenings blad Danskeren og senere stillede hun op for Fremskridtspartiet ved folketingsvalget i 2001. Partiet fik dog kun 0,5 procent af stemmerne.

I nullerne var hun også aktiv i Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning. Foreningen var i sluthalvfemserne og nullerne den absolut vigtigste aktør i Danmark, når det kom til udbredelse af propaganda om, at jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig ikke havde fundet sted. I 2004 lykkedes det Ekstra Bladet at infiltrere et af bevægelsens møder, og her var Hitler-hyldest i højsædet.

Vivian var blandt deltagerne ved Danskernes Partis landsmøde i Sønderjylland i 2016 (tv). På billedet til højre ses hun under Stram Kurs' rigskongres på Christiansborg i november 2019.
Vivian var blandt deltagerne ved Danskernes Partis landsmøde i Sønderjylland i 2016 (tv). På billedet til højre ses hun under Stram Kurs’ rigskongres på Christiansborg i november 2019.

Hun var også en del af en personkreds, hvor flere var gengangere fra kredsen omkring Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning, der i 2012 udgav en dansk oversættelse af bogen ‘Jødisk racisme’, der er skrevet af en af de mest kendte nazister og antisemitter i USA, David Duke.

I 10’erne var Vivian Edsberg aktiv i Danskernes Parti. Efter partiets lukning er hun gået ind i Stram Kurs og var da også blandt deltagerne ved partiets årsmøde i november.

Carlsen-tilhængere på Christiansborg
Vivian Edsberg og Harald Pedersen er ikke de eneste Stram Kurs-folk, der har en fortid i Danskernes Parti.

Lars Martin Erichsen, storkredsleder for Stram Kurs i Sydjyllands Storkreds, var en af dem, der i november gik på talerstolen ved partiets såkaldte rigkongres på Christiansborg.

Han har tidligere været medlem af Dansk Folkeparti, men meldte sig dog ud for i stedet at blive aktiv i det nynazistiske Danskernes Parti, der blev ledet af den kendte nazist Daniel Carlsen. Erichsen var aktiv i det nynazistiske parti indtil det lukkede i sommeren 2017.

Lars Martin Erichsen var kerneaktivist i Danskernes Parti og deltog blandt andet i partiets landsmøde i Sønderjylland i 2016 (tv). Til højre ses han i hvid t-shirt under Stram Kurs' rigskongres.
Lars Martin Erichsen var kerneaktivist i Danskernes Parti og deltog
blandt andet i partiets landsmøde i Sønderjylland i 2016 (tv). Til højre
ses han i hvid t-shirt under Stram Kurs’ rigskongres.

Lars Martin Erichsen var med, da Danskernes Parti med Daniel Carlsen i spidsen gik på gaden i Haderslev i september 2016, hvordan uddelte hårsprays påklistret teksten “asylspray”. Ambitionen var, at modtagerne skulle kunne bruge sprayen til at ‘forsvare’ sig mod asylansøgere, der i nynazisternes optik var mulige forbrydere.

Deltagerne, herunder Lars Martin Erichsen, blev efterfølgende sigtet, tiltalt og dømt i sagen. Der var tale om både ulovlig våbenbesiddelse samt overtrædelse af racismeparagraffen §266b.

Ved retssagen var det Lars Martin Erichsens nuværende partiformand Rasmus Paludan, der var forsvarsadvokat for tre af de dømte. Sagen blev anket til landsretten. Ifølge Rasmus Paludan har advokat Michael Juul Eriksen overtaget sagen, som Paludan siger skal for retten i august i år, men Vestre Landsret oplyser til Redox, at ankesagen er frafaldet. Michael Juul Eriksen er ikke vendt tilbage på Redox’ henvendelse og det er derfor uvist hvad der er status.

Fire af Carlsens folk på Rigskongres
Ved Stram Kurs’ rigkongres deltog også Eddie Enevoldsen. Enevoldsen har de seneste måneder deltaget i flere af Stram Kurs’ demonstrationer og er aktiv i partiets Storkreds Østjylland, hvor han bl.a. har tilbudt at lægge hus til partimøder i området. Han har tidligere været aktiv i den højreekstreme organisation Dansk Forum og siden hen blev han altså aktiv i Danskernes Parti.

Eddie Enevoldsen ses her ved Danskernes Partis landsmøde i Sønderjylland i 2016 (tv). På billedet til højre ankommer han til Stram Kurs' rigskongres på Christiansborg i november 2019.
Eddie Enevoldsen ses her ved Danskernes Partis landsmøde i Sønderjylland
i 2016 (tv). På billedet til højre ankommer han til Stram Kurs’
rigskongres på Christiansborg i november 2019.

Der er altså tale om fire aktive medlemmer, der alle deltog i partiets årsmøde, som har en fortid i det nynazistiske Danskernes Parti. Et parti som Pressenævnet i 2011 konkluderer således om: “Klager [Daniel Carlsen, red.] har tidligere været offentligt omtalt som nazist og afbilledet foran hagekorsflag i artikler, hvor han har medvirket. Under disse omstændigheder finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere ekstrabladet.dk for at omtale klager og klagers parti som henholdsvis ”nazist” og ”naziparti”.”

Det er ikke første gang, at nazister og antisemitter afsløres i Paludans nærhed. I 2017 afslørede Redox, at en holocaustbenægter deltog i Rasmus Paludans minidemonstrationer på Nørrebro og senere samme år dokumenterede vi, at Sebastian Skallsø, der også deltog i Paludans happenings, havde været aktiv i Danskernes Parti. Sidste år afslørede vi, at flere nynazister med fortid i Blood & Honour og Danskernes Parti var aktive i Stram Kurs’ valgkampagne.

En blev ekskluderet, en gik selv
Hverken Vivian Edsberg eller Eddie Enevoldsen har ønsket at stille op til interview til denne artikel. Rasmus Paludan vil heller ikke lade sig interviewe, men skriver i en email:

“Man kan ikke blive medlem af Stram Kurs, hvis man er nazist eller har været aktiv i nazistiske bevægelser. Det fremgår af vedtægternes paragraf 3, stk. 1, nr. 2 og 3. Danskernes Parti og Dansk Forum var ikke nazistiske bevægelser, hvorfor et medlemskab af disse ikke i sig selv udelukker en person fra optagelse i Stram Kurs. Dommen vedr. straffelovens paragraf 266 b er anket, men vedrørte i øvrigt slet ikke noget racistisk.

For så vidt angår Harald Pedersen, så har rigsledelsen i dag modtaget oplysninger om, at han ikke opfylder betingelserne i vedtægternes paragraf 3, stk. 1, nr. 3. Derfor har Rigsledelsen i dag ekskluderet Harald Pedersen i medfør af vedtægternes paragraf 3, stk. 4. Det betyder, at han ikke er medlem og aldrig kan blive medlem. Ingen partier kan helt undgå, at personer melder sig ind uden at opfylde betingelserne for medlemskab.”

Vedrørende Vivian Edsberg skrev Rasmus Paludan, da han blev forelagt oplysningen om hendes tidligere medlemskab i holocaustbenægterorganisationen Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning, følgende til Redox:

“Stram Kurs anerkender holocaust. Edsberg har oplyst, at hun ikke benægter holocaust, men at hun ikke ved nok om historien til, at hun kan tage stilling. Stram Kurs er ikke tankepoliti.”

Da Redox efterfølgende forelagde ham oplysningen om Edsbergs medvirken i udgivelsen af David Dukes bog blev svaret et andet:

“Holocaust benægtere er ikke velkomne i Stram Kurs. Vi har oplyst den pågældende om partiets holdning, og hun har derfor meldt sig ud af partiet.”