NMR afholdte i august en storstilet valgkamps-demonstration i Stockholm, der dog endte med at blive en stor fiasko. (Foto: Researchkollektivet Redox)

Holocaustbenægtelse og trusselssager i NMR’s kølvand

Siden NMR har etableret sig i Danmark, har deres aktivitetsniveau været støt stigende. Selvom drømmen om en masseorganisation er fjern, så har de tre lokalafdelinger fået både opmærksomhed og nye medlemmer på sine natlige aktioner.

Publiceret den 17. november 2018

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen.

I maj fortalte vi, at Den Nordiske Modstandsbevægelse (forkortet NMR efter den svenske moderorganisation Nordiska Motståndsrörelsen) har etableret sig i Danmark. På det halve år, der er gået siden artiklen, har organisationen været i langsom, men stabil vækst og stået bag en række natlige aktioner, der har fået en del presseopmærksomhed. De er dog endnu ikke lykkedes med at etablere sig på gadeplan.

Nazister på natterend

NMR’s primære aktiviteter i Danmark består af propagandaspredning. Aktiviteterne kan opdeles i tre typer af aktioner. Den første er den kontinuerlige opsætning af klistermærker og plakater samt maling af graffiti med organisationens navn og logo. Det er en aktivitet, som aktivisterne kan udføre på egen hånd eller i små grupper. Der er krav om, at sympatisører, der søger medlemskab, skal levere en række aktioner i den kategori, for at komme i betragtning til medlemskabet. Det krav betyder, at der hver uge bliver gennemført flere små propagandaaktioner rundt om i landet. Et af de steder, der har været hårdt ramt, er Bellinge på Fyn.

Den anden aktionsform er mere spektakulære aktioner, der har til formål at skabe omtale af NMR i pressen og på sociale medier. Eksempler på det er f.eks. ‘skraldeaktionen’ i Aalborg, aktionen mod Per Arnoldis kunstværker i Skjern og Tarm, nedtagning og afbrænding af regnbueflag i forbindelse med Pride-ugen i København, en aktion ved den finske ambassade samt en aktion mod statuen Queen Mary i København. Selvom aktionerne typisk kun kræver en bilfuld deltagere og en meget kortvarig indsats, så giver det jævnligt medieopmærksomhed, der skaber synlighed blandt mulige sympatisører.

Den tredje aktionsform er bevægelsens minidemonstrationer, de såkaldte torvemøder. Her dukker typisk to-tre biler med nazister op i en provinsby, hvor de stiller sig op i gågaden med faner og løbesedler. Hidtil har NMR gennemført fire af den type aktioner i henholdsvis Helsingør, hvor der var gæster fra den skånske afdeling, Kolding, hvor de hastede ud af byen, efter nogle lokale antifascister havde råbt af dem, Svendborg og Slagelse.

Aktionerne får sjældent presseopmærksomhed, men tjener i stedet som manifestering af organisationens fysiske styrke og kampberedthed. I Norge, Finland og især Sverige er organisationens torvemøder jævnligt endt i slagsmål med forbipasserende eller større konfrontationer med antifascistiske moddemonstranter. Hidtil har NMR i Danmark dog også holdt sig fra de byer, hvor den antifascistiske bevægelse står stærkest.

NMR-medlemmet Martin Hermansen ses her under organisationens torvemøde i Svendborg i september. (Foto: Privat)

Nazicamp i Nyborg

NMR har også gennemført en lokal udgave af ‘Aktivistdagene’, der er organisationens store samlingspunkt i Sverige. Det skete i juni i en spejderhytte udenfor Nyborg. Med hagekorsflag og naturskønne omgivelser var stemningen sat til den første udgave af den nazistiske mini-sommerlejr.

I selskab med svenske organisationsfæller, blandt andet den nordiske organisations øverste leder Simon Lindberg, var de danske nazister igennem en række prøvelser. Udover taler og foredrag stod programmet nemlig blandt andet på fysiske tests, hvor der blandt andet blev løbet, lavet arm- og mavebøjninger, ryghævninger, pull-ups og længdespring. Der blev også øvet bueskydning samt gennemført kamptræning, både med og uden kniv.

Internationalt netværk

Siden Redox sidst gjorde status på NMR, har den danske afdeling været på flere besøg hos de andre nordiske afdelinger. Den 1. maj var en delegation, som tidligere omtalt, i Ludvika i Sverige, hvor de marcherede på Arbejdernes Internationale Kampdag. Efter sommerferien er rejseaktiviteten intensiveret.

Den 18. august var en lille gruppe danske nazister på tur til Finland, hvor de bakkede op om den finske gren af bevægelsen. Den er nemlig blevet forbudt af hovrätten (der modsvarer landsretten, red.) i Åbo. Rettens begrundelse lyder blandt andet, at NMR ‘idealiserer fascisme, antisemitisme, krænker seksuelle minoriteters rettigheder og ikke anser alle racer for ligeværdige’. Ankefristen udløber i slutningen af november, så det er endnu uklart, om organisationen vil anke afgørelsen til Högsta Domstolen, som svarer til Højesteret i Danmark.

Du kan læse mere om situationen i Finland hos Varis Verkosto (engelsk).

Weekenden efter Finlandsturen var destinationen Stockholm. Her skulle den svenske afdeling afholde en storstilet demonstration som højdepunktet i deres valgkamp. Det blev dog noget af en fiasko. Demonstrationen tiltrak kun 250 deltagere, herunder fem danskere.

NMR aflyste deres march og gennemførte i stedet en stillestående manifestation. Det skete ifølge organisationen i protest mod at politiet havde givet NMR en dårlig marchrute. Selvom deltagerne var rejst fra både Norge, Finland og Danmark for at marchere, så endte det i stedet med en række taler i en park. NMR’s egen efterfest blev også aflyst.

På samme måde som demonstrationen blev også valget en fiasko for NMR, da svenskerne gik i stemmeboksen i september. På trods af en ni måneder lang og opslidende valgkamp bar indsatsen ikke frugt for nazisterne.

Organisationen stillede op til det svenske parlamentsvalg, hvor de på landsplan blot fik 2106 stemmer, hvilket svarer til 0,03% af de afgivne stemmer. Det er halvdelen af, hvad det nu lukkede, nynazistiske Svenskarnas Parti fik ved valget i 2014.

Det unge sjællandske NMR-medlem Viktor Johannes Aurelius Clausen ses her i hvidt sammen med den jyske redeleder, Jacob Vullum Andersen, i sort ved valgkamps-demonstrationen i Stockholm. (Foto: Researchkollektivet Redox)

NMR stillede ligeledes op til kommunalvalget i de tre byer Boden, Kungävl og Ludvika. I sidstnævnte kommune havde de i forvejen Pär Öberg placeret i byrådet – han var dog valgt på et af Sverigedemokraternas mandater. Det fik organisationens leder Simon Lindberg til at udtale i en af NMR’s egne podcasts: “I Ludvika har vi et garanteret mandat. Det er helt sikkert. Men vi har også meget gode muligheder i både Boden og Kungävl, det ved jeg”.

Det gik dog ikke som nazilederen havde lovet. NMR opnåede ikke valg nogen steder. Den svenske hovedorganisation står derfor tilbage med et meget pauvert resultat trods en omfattende indsats, der har kostet mange kræfter og penge for aktivisterne og organisationen.

Du kan læse mere om det svenske valg hos Expo.

NMR’s internationale samarbejder begrænser sig ikke til organisationens egne afdelinger. I juni havde den danske gren nemlig besøg af den tyske naziorganisation Der Dritte Weg. Tyskerne var på sommertogt i en sejlbåd fra Kiel og lagde til i Faaborg på Sydfyn. Her mødtes de danske og tyske nazister til “flagudveksling og venskabsceremoni”, hvor der blev holdt taler. Der blev også læst op fra gamle breve fra danske frivillige i Waffen SS, inden de to organisationer udvekslede faner.

Stadig underlagt Sverige

Selvom NMR altså har fået etableret sig med tre aktive lokalafdelinger i Danmark, så er den danske gren stadig underlagt den svenske topledelse. I vinters fortalte Magnus Bruun til Redox, at svenskene både kontrollerede den danske grens hjemmeside og bankkonto. Magnus Bruun var en af de unge nazister, der stod bag Youtube-kanalen ‘Guardians of Scandinavia’. Flere af folkene bag kanalen blev efterfølgende involveret i NMR’s danske afdeling. Han fortalte også, at de unge danskere havde besøgt den øverste svenske leder Simon Lindberg på dennes gård. Her skulle de sværge troskab til NMR og blev optaget som prøvemedlemmer.

Magnus Bruun var kortvarigt en del af NMR, før han blev uvenner med dem. Efterfølgende har han givet Redox en række oplysninger om organisationens interne forhold. (Foto: screenshot fra Facebook)

Et år senere har den danske afdeling opnået en vis autonomi. De tre afdelinger har hver sin leder. Men i modsætning til de norske og finske grene, så har den danske gren af NMR ikke en øverste leder, der er trådt frem for offentligheden. Ifølge Magnus Bruun var Jacob Vullum Andersen, der er leder af Rede 1, dog den officielle kontaktperson til den svenske ledelse allerede i vinters.

Succes og straffesager

Selvom både den svenske og finske gren af NMR er under pres, så har danskerne mere vind i sejlene. Selvom opbakningen fra resten af højrefløjen er begrænset, så får de dog opbakning fra det lille, antisemitiske alt-right miljø omkring podcasten Radio §266B samt netmediet Dagens Blæser. Samtidig dukkede en del nye sympatisører op ved et nyligt afholdt rekrutteringsmøde i Nordjylland. Desuden blev organisationens seneste kampagne, ‘Holocaust er fup’, rent aktivistisk en succes med mange små aktioner i hele landet over en kort tidsperiode.

Det sjællandske NMR-medlem Anders Dahl ses her til venstre sammen med det nordjyske medlem Kristian Niss ved NMRs demonstration i Stockholm i august 2018. (Foto: Researchkollektivet Redox)

Et af de steder, hvor NMR dog er stødt på modvind, er i retsvæsnet. Siden Redox’ artikelserie om organisationen i foråret er ihvertfald to centrale medlemmer på vej i retten. Jesper Rosendahl Gregersen, der er leder af Rede 2, er sigtet for de trusler mod justitsminister Søren Pape Poulsen og hans forlovede, som Redox kunne afsløre i maj måned. Desuden er Kristian Niss, der er en af de helt centrale figurer i den nordjyske afdeling Rede 3, under efterforskning, fordi han på bevægelsens forum havde sat en ledende medarbejder fra Syd- og Sønderjyllands Politi på en liste over personer og grupper, som han ønskede at hænge. Truslerne efterforskes af Fyns Politi, fordi Syd- og Sønderjyllands Politi er inhabile i sagen.

Ingen af de omtalte NMR-medlemmer har ønsket at stille op til interview

Tags: , , , , , ,