Jacob Senholt ikke nynazist

Pressenævnet har givet Jacob Senholt ret til genmæle.

Publiceret den 25. oktober 2016

Jacob Senholt ikke nynazist
Den 14. marts 2016 publicerede Redox.dk artiklen ”Den Ekstreme Ekstremismeforsker”. Heri påstås det blandt andet, at jeg skulle have været ’aktiv i nynazistiske kredse’ og samtidigt fungeret som forsker.
De i artiklen fremsatte påstande er usande, og min deltagelse i arrangementer på højrefløjen skyldes min stilling som ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet og forsker i nye højrebevægelser i Europa.
Jacob Senholt

Pressenævnet har pålagt redox.dk at offentliggøre ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk

Tags: ,