Ida Malu Ourø Jensen i midten, da Generation Identitær i juni overrakte en kage til Inger Støjberg (Foto: Kristoffer Trolle, Creative Commons).

Konservativt lokaludvalgsmedlem aktiv i fascistisk organisation

Et medlem af Generation Identitær er dobbeltorganiseret i Det Konservative Folkeparti. Hun repræsenterer partiet i Nørrebro Lokaludvalg.

Publiceret den 14. december 2018

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen. Læs kritikken her og her.

Ida Malu Ourø Jensen er på mange måder en klassisk ungdomspolitiker. Uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet, studenterjob i en interesseorganisation (Dansk Industri) og et ophold i Bruxelles med trainee- og assistentstillinger i EU-parlamentet og -kommissionen. Med en fortid i Radikal Ungdom er hun i dag medlem af Det Konservative Folkeparti.

En ting adskiller hende dog fra de mange andre unge i storbyerne, der drømmer om en karriere på Christiansborg. For samtidig med at Ida Malu Ourø Jensen repræsenterer Det Konservative Folkeparti i Nørrebro Lokaludvalg, så er hun også aktiv i den fascistiske organisation Generation Identitær.

Kage til Støjberg
Ida Malu Ourø Jensen stod frem, dog uden navn, på Generation Identitærs hjemmeside i juni i år. Det skete, da organisationen aktionerede for at lukke Europas ydre grænser og i den forbindelse afleverede en kage i Integrationsministeriet med Inger Støjberg som modtager. På kagen stod der ‘Byg Fort Europa’. I følgebrevet til kagen lød det blandt andet: “Får vi sikret de ydre grænser og stoppet for masseindvandringen, behøver du aldrig at købe en kage igen.”

Det er nye toner fra Ida Malu Ourø Jensen, der ellers i efteråret 2015 roste Berlingske erhvervsredaktør, da denne foreslog at hjælpe flygtninge i arbejde. I et tweet skrev hun tak til redaktøren “for pragmatisme i flygtningedebatten”.

I dag er ungdomspolitikeren gået over i den anden grøft. Generation Identitær er en del af den tværeuropæiske bevægelse af samme navn, der udspringer af den franske nyfascistiske bevægelse. I mange lande har organisationen tætte personoverlap til nynazistiske kredse, ligesom efterretningstjenester flere steder i Europa overvåger organisationens aktiviteter. For nylig bragte Al Jazeera første del af en dokumentar, der blandt andet viser, hvordan den franske moderafdeling af Generation Identitær begår racistiske overfald. Som både Redox og andre medier tidligere har dokumenteret, så tager Generation Identitær, også i Danmark, udgangspunkt i en biologisk raceforståelse, hvor etnicitet spiller en afgørende rolle for hvem, der kan kalde sig danskere.

Du kan læse mere om Identitærs ideologi i denne artikel.

I Nørrebro Lokaludvalg, hvor Ida Malu Ourø Jensen altså repræsenterer Det Konservative Folkeparti, er hun en del af den arbejdsgruppe, der hedder ‘Social’. I beskrivelsen lyder det, at Identitær-aktivisten og de andre arbejdsgruppemedlemmer skal “støtte op om tiltag på Nørrebro, der giver længere levealder, færre kroniske syge og mindre ulighed på sundhedsområdet. Derudover at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft på Nørrebro.”

KU-formænd: Generation Identitær “nynazister” og “tenderer til fascisme”
Det er ikke første gang, at unge konservative havner i Generation Identitær. Tidligere på året kunne Redox fortælle, at det tidligere medlem af Konservativ Ungdom Kaj Oldenburg nu var aktiv i den fascistiske organisation.

Dengang sagde den daværende landsformand Andreas Weidinger:

“(…) på vegne af Konservativ Ungdom tager jeg og hele organisationen afstand fra Identitær og alt hvad de står for. Det har jeg også gjort offentligt, hvor jeg bl.a. har betegnet dem som nynazister (det er i hvert fald det mest rammende begreb, jeg kan komme på). (…) Det er ikke foreneligt, at være medlem af KU og Identitær. Det har vi heller ikke oplevet at nogen har været, så vi har ikke haft nogen sager i den henseende.”

Dengang fortalte han, at der i København havde været en konflikt mellem KU’s lokale medlemmer og folk fra Identitær.

“Jeg ved, at nogle fra Identitær har været i KU Københavns lokaler til et arrangement, fordi nogle fra København-lokalforeningen fortalte om, hvor crazy de typer fra Identitær var. De kom mest af alt for at spille smarte til et oplæg og udskamme KUerne for at være ”radikale” og lignende. Vi har diskuteret Identitær på vores interne grupper, hvor selv vores mest nationalkonservative medlemmer tager afstand fra dem, så jeg tror ikke rigtig, at der er så meget at hente,” lød det tilbage i maj fra Andreas Weidinger.

Også KU’s nye formand tager skarpt afstand fra fra Generation Identitær. Han fortæller, at Ida Malu Ourø Jensen ikke er medlem af ungdomsorganisationen, og uddyber:

“Det første jeg gjorde, da jeg blev landsformand, var at tage en principbeslutning i Konservativ Ungdom, om at hvis man er medlem af Generation Identitær, så er det foreningskadelig virksomhed og så bliver man smidt ud med det samme. Jeg mener, at vi har en pligt som centrum-højre parti til sætte hegnpælene i forhold til hvor langt til højre man må gå. Det har vi et ansvar for, og det var også derfor vi tog den beslutning. Hvis man er helt ude på højrefløjen, hvor man tenderer til at være fascist, så har man ikke noget at gøre i Konservativ Ungdom”.

Konservativ lokalformand: Hun er velkommen
Anderledes toner lyder dog fra Andreas Boisen, der er formand for Det Konservative Folkepartis afdeling i København. Han fortæller, at han i forbindelse med Ida Malu Ourø Jensens indtræden i Nørrebro Lokaludvalg havde en samtale med hende, hvor de bl.a. talte om, at hun havde været aktiv i Generation Identitær. Ida Malu Ourø Jensen lovede ifølge Andreas Boisen, at hun ikke længere var aktiv. Han kan ikke huske, hvornår den samtale fandt sted.

“Hun havde været til nogle arrangementer (i GI, red.), men var det ikke mere og hun var meget fast besluttet på at sidde i Nørrebro Lokaludvalg og repræsentere Det Konservative Folkeparti. Det var jeg glad for, for jeg synes, at hun er en ung dynamisk pige, som har sine meningers mod og har sine holdninger til tingene, og egentlig heller ikke er bleg for at sige det og tage de kampe, der nu engang skal tages.”

Han har dog alligevel forsøgt at blive klogere på Generation Identitær:

“Der er flere ting, der er vigtige for mig. Et: Hun er ikke medlem og hun er ikke aktiv og det har hun ikke været i mere end et halvt år. To: At Generation Identitær i Danmark på intet tidspunkt har udført nogen aktioner, der har været voldelige. Din vinkel ligger i, at det er en problematisk organisation og jeg kan faktisk ikke forsvare den, fordi jeg ikke kender den særlig godt. Jeg har knap nok fundet ud af hvad de egentlig mener, udover at de har nogle ret firkantede holdninger til hvordan de mener, at man skal beskytte Danmark og Europa.”

Andreas Boisen vil dog gå ind i sagen, hvis det viser sig at Ida Malu Ourø Jensen har løjet om sit stop i Generation Identitær:

“I og med at hun allerede dengang sagde, at hun faktisk var stoppet med at deltage i deres aktiviteter, så har du ikke bibragt noget nyt. Hvis det viser sig, at hun måske ikke helt var stoppet alligevel, så skal vi ind og undersøge, hvad det er hun eventuelt har deltaget i eller ikke deltaget i, men lige nu er der ikke noget nyt under solen for mig.”

Ida Malu Ourø Jensen trådte ind som Det Konservative Folkepartis repræsentants i lokaludvalget i marts. Tre måneder senere, i juni i år, optrådte Ida Malu Ourø Jensen på Generation Identitærs hjemmeside i forbindelse med kageoverdragelsen til Inger Støjberg. Hun har således haft begge kasketter på i minimum tre måneder.

Redox har forsøgt at kontakte Ida Malu Ourø Jensen via email, flere sociale medier samt via Nørrebro Lokaludvalgs sekretariat for at få et interview, men hun er ikke vendt tilbage.

Opdatering 17. december: Generation Identitærs talsperson Aurelija Aniulyte har efter offentliggørelsen af denne artikel henvendt sig til Redox. Hun oplyser i en email, at Generation Identitær efter hende opfattelse ikke er fascister. Hun skriver desuden, at Generation Identitær ikke har “udgangspunkt i en biologisk raceforståelse”. Hun siger at organisationen i stedet opererer med begrebet “etnokulturel identitet”.

Tags: , , , , , , ,