Nazist fra NMR dømt for antisemitisk hærværk

Fredag blev en nazist fra Den Nordiske Modstandsbevægelse (NMR) idømt et års ubetinget fængsel for hærværk mod den jødiske gravplads i Aalborg.

Publiceret den 21. juni 2021

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen

Natten til den 4. april blev den jødiske gravplads i Aalborg udsat for hærværk. Muren ind til gravpladsen blev tildænget med rød maling, der skulle forestille blod, mens dukker indsmurt i den samme maling blev efterladt på fortorvet udenfor. På stedet blev der også efterladt antisemitiske løbesedler, der henviste til naziorganisationen NMR’s hjemmeside.

Dagen efter påtog NMR sig ansvaret for aktionen, der skete i forbindelse med den jødiske højtid pesach. Fredag i sidste uge blev NMR-medlemmet Ragnar Spleth Loðbrók dømt for hærværket.

Antisemitisme og magasiner
Ragnar Spleth Loðbrók blev anholdt den 14. april og sigtet for — sammen med ukendte medgerningsmænd — at have stået bag hærværket. Han blev den følgende dag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet, hvilket han har været siden.

I begyndelsen af juni blev han tiltalt for den grove hærværksparagraf i straffeloven, da anklagemyndigheden mente, at hærværket var af “mere systematisk eller organiseret karakter”. Han blev samtidig tiltalt for den grove del af racismeparagraffen, da anklagemyndigheden anså, at hærværket havde både et racistisk motiv og et propagandamæssigt formål.

I forbindelse med anholdelsen af Ragnar Spleth Loðbrók ransagede politiet hans bopæl i Års. Her fandt de propagandamateriale og tøj fra NMR, men også fem magasiner, der blandt andet passer til forsvarets rifler. Han blev derfor også blev tiltalt for brud på våbenloven.

I retssagen, der begyndte ved Retten i Aalborg den 11. juni, nægtede Ragnar Spleth Loðbrók sig skyldig. Til anklagemyndighedens påstand om, at det var netop den tiltaltes telefon, der var brugt til at tage de billeder af hærværket, som senere blev bragt på NMR’s hjemmeside, forklarede han, at han havde lånt telefonen ud til en ven.

Tidligere på aftenen havde NMR haft møde hjemme hos netop Ragnar Spleth Loðbrók, hvorefter Lodbrok og et andet NMR-medlem ifølge Lodbrok selv havde spillet Xbox. Samme NMR-medlem vidnede i retten og bakkede op om Loðbróks forklaring. I retten forklarede Lodbrok ifølge Nordjyske Stiftstidende, at han havde meldt sig ud af NMR i 2019 i forbindelse med NMR’s omfattende antisemitiske aktioner i hele landet.

Læs Nordjyske Stiftidendes reportage fra retssagen her.

Retten i Aalborg anså dog ifølge Nordjyske Stiftidende Ragnar Spleth Lodbroks forklaringer som “utroværdige og konstruerede”. Det var enig domsmandsret, der idømte ham to måneders fængsel for hærværket. Han blev dog kun dømt efter den almindelige hærværksparagraf, ikke den grove.

Da Spleth havde en reststraf på 10 måneder stående fra en tidligere sag fik han en fællesstraf på et års fængsel. I den tidligere sag blev han dømt for trusler og ulovlig våbenbesiddelse. Han blev løsladt fra denne sag i sommeren 2020.

Han blev frifundet i forholdet om magasinerne, da han tidligere har haft tilladelse til dem, og retten ikke fandt det bevist, at nazisten vidste, at hans tilladelse var blevet trukket tilbage.

Læs om Ragnar Spleth Loðbróks våben- og trusselssag her.

Ragnar Spleth Loðbrók ankede på stedet dommen til frifindelse og kærede samtidig rettens beslutning om, at han fortsat skulle sidde varetægtsfængslet. Da han blev ført ud af retten iført håndjern kaldte han ifølge Nordjyske Stiftidende dommen for et “justitsmord”.

Fængsel, våben og nazisme
Ragnar Spleth Loðbrók hed tidligere Mathias Spleth Sørensen. Han har aftjent værnepligt i Livgarden og været medlem af forskellige skydeklubber. Han har også været medlem af Hjemmeværnet, hvor han blandt andet har taget del i Hjemmeværnets bevogtning af den dansk-tyske grænse ved Kruså i 2016.

Allerede i 2015 gav Mathias Spleth Sørensen udtryk for at sympatisere med den raceideologiske bevægelse. Han lod ikke fængselsstraffen fra 2019 stå i vejen for et engagement i den nazistiske bevægelse NMR.

I begyndelsen af 2020 var Ragnar Spleth Lodbrok igang med at afsone sin fængselsstraf i Kragskovhede Fængsel. Samtidig var han aktiv på NMR’s daværende Discord-server (en chattjeneste), som organisationen bruger til at rekruttere nye medlemmer.

Spleths profilbillede fra bl.a. Discord, med hans hjemmelavede NMR-fane i baggrunden.
Spleths profilbillede fra bl.a. Discord, med hans hjemmelavede NMR-fane i baggrunden.

På Discord gav Ragnar Spleth Loðbrók i sine indlæg udtryk for at støtte NMR. Hans profilbillede var et selvportræt foran organisationens fane, en fane han ifølge Redox’ oplysninger selv malede under sit fængselsophold.

NMR’s Discord-server blev af flere omgange lukket af Discord, men det forhindrede ikke Ragnar Spleth Lodbrok i at forblive med, at være aktiv. I sommeren 2020 blev han løsladt fra Kragskovhede Fængsel og straks steg hans aktivitetsniveau i NMR. Han stod blandt andet bag chikane og trolling af både politiske modstandere, men også andre nazister, som han blev uvenner med på sin vej. Han er i dag aktiv i flere skandinaviske nazifora på nettet.

Støt vores journalistik

Du kan støtte vores undersøgende journalistik ved at blive medlem af vores støtteforening Støttekollektivet.
Som medlem af Støttekollektivet får du invitationer til særarrangementer, der kun er for medlemmer.
Du kan også sende os en donation på Mobilepay 80905.

Ragnar Spleth Loðbrók har ikke besvaret Redox’ henvendelser.

Hans forsvarsadvokat Tage Kragbak skrev i en mail til Redox i forbindelse med grundlovsforhøret:

“Jeg er beskikket som forsvarer i sagen. Grundlovsforhøret er holdt for lukkede døre, hvorfor jeg ikke kan referere fra det. Min klient nægter sig skyldig og er varetægtsfængslet med besøgs- og brevkontrol. Mere er jeg ikke i stand til at oplyse, og jeg kan ikke svare på eventuelle yderligere spørgsmål.”

Tage Kragbak har ikke besvaret Redox’ seneste henvendelser.

Opdatering 29. juni 2021: Det fremgik af den oprindelige udgave af artiklen, at Ragnar Spleth Loðbrók var blevet dømt i forholdet om de fem magasiner. Det var en fejl. Han blev frifundet i forholdet.

Opdatering 18. august 2021: Det fremgik af den oprindelige artikel, at den ene af de to dukker blev fundet inde på kirkegården. Denne oplysning stammer fra anklageskriftet og anmeldelsesrapporten i sagen, men retten fandt det dog ikke bevist. Det fremgik også oprindeligt af artiklen, at han var dømt for æreskrænkelser, en oplysning, der stammer fra et Ritzau-telegram bragt hos BT. Denne fejl er også rettet.

Tags: , ,