Bloggeren Kim Møller (i midten) flankeret af Nye Borgerliges næstformand Peter Seier Christensen (tv.), og partiets lokale mand i Nyborg Kasper Mejlhede (th.) under Folkemødet 2016. Foto: Redox.

Nye Borgerlige-profiler vil sende politiske modstandere i fængsel for landsforræderi

En folketingskandidat, en byrådskandidat og en kendt blogger, alle fra Nye Borgerlige, har de seneste dage støttet et racistisk borgerforslag, der vil gøre det til landsforræderi at hjælpe "fremmede etniske folkegrupper" til at få varigt ophold i Danmark.

Publiceret den 22. februar 2019

“Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark.”

Sådan indledes et nyt borgerforslag, der kan betyde en kriminalisering af politikere, NGO’er, solidaritetsnetværk og alle andre, der hjælper personer med anden etnisk baggrund end dansk, til at bosætte sig i Danmark. Borgerforslaget blev stillet af personkredsen omkring Den Danske Forening den 13. februar og er den seneste uge blevet delt og støttet af foreningens sympatisører på sociale medier og blogs, hovedsagligt af folk tilknyttet den raceideologiske højrefløj, men også af Nye Borgerlige-medlemmer. Blandt disse er både en fremtrædende blogger samt en af partiets folketingskandidater.

Borgerforslaget skal behandles i Folketinget, hvis det indenfor 180 dage samler 50.000 underskrifter. I skrivende stund har det 467 underskrifter.

Borgerforslaget vil ændre Kapitel 12 i Straffeloven, der vedrører landsforræderi, så “alle paragraffer får tilføjet eller ændret tekst, der klart gør det strafbart som landsforræderi på enhver måde at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til at vinde indpas i Danmark.”

Folketingsvalg 2019

Denne artikel er en del af vores dækning af Folketingsvalget 2019, hvor vi gransker Nye Borgerlige og Stram Kurs. Du kan sende os tips på email, Signal eller Facebook.
Hvis du vil støtte vores arbejde økonomisk kan du gøre det på Mobilepay 80905, ved at blive støttemedlem eller med en bankoverførsel.

I borgerforslaget lyder det:

“Det er ikke længere så meget en tydelig ydre fjende (stat, nation), der truer vor suverænitet og vort folks sikkerhed og velfærd. Det er store grupper af kulturfremmede, der først langsomt og senere eksponentielt hurtigt fortrænger den oprindelige befolkning med alle de ulykker, i form af kriminalitet, terrortrussel, forringelse af undervisning og fortrængning fra bolig- og arbejdsmarked, der følger. Mange af vore etnisk danske medborgere har bidraget og bidrager til at gøre denne trussel langt større og mere aktuel. De skal straffes som landsforrædere.”

Skulle forslaget blive fremsat og vedtaget betyder det altså, politikere, der arbejder for en antiracistisk migrationspolitik, klassiske NGO’er og frivillige organisationer som f.eks. Venligboerne kan blive kriminelle.

Forslagsstillerne vil beholde de nuværende strafferammer for brud på Straffelovens kapitel 12, der for flere af paragraffernes vedkommende er enten 16 års fængsel eller fængsel på livstid. De er desuden åbne for muligheden for at gøre lovgivningen gældende med tilbagevirkende kraft. At borgerforslaget har baggrund i Den Danske Forening lægges der ikke skjul på. Det bygger på nemlig på et arbejde som et udvalg i foreningen udarbejdede i 1997 og som efterfølgende blev publiceret i foreningens blad Danskeren.

Opbakning hos Nye Borgerlige
Den 17. februar blev borgerforslaget delt offentligt Facebook af en Brian Hansen. Her blev det liket af Nye Borgerliges folketingskandidat i Silkeborg, Gitte Keller.

 

Gitte Keller likede Brian Hansens post fra den 17. februar, med sin Facebookprofil “Gitte K NB”. Foto: Screenshot.

Silkeborg-kandidaten er dog ikke den eneste Nye Borgerlige-profil, der offentligt har tilkendegivet at støtte borgerforslaget. Den 18. februar blev forslaget delt i den offentlige Facebookgruppe “PV- som statsminister” (PV er Pernille Vermunds initialer, red.), med en opfordring om at skrive under. Facebookgruppen er et samlingspunkt for Nye Borgerlige-medlemmer og -sympatisører. Her blev det bl.a. liket af Bjarne V. Knudsen, der ved kommunalvalget i 2017 kandiderede til byrådet i Nordfyns Kommune for Nye Borgerlige.

Det er dog ikke ikke kun kandidater for Nye Borgerlige, der støtter forslaget. Bloggeren Kim Møller, der driver den nationalkonservative blog Uriasposten, skrev den 18. februar et blogindlæg om Borgerforslaget, der startede med “Jeg har skrevet under, og kan kun opfordre andre til at gøre det samme”. Kim Møller stod i januar 2018 frem som offentligt medlem af Nye Borgerlige.

Redox har kontaktet Pernille Vermund, for at spørge om hvad Nye Borgerlige mener om borgerforslaget. Hun er ikke vendt tilbage på Redox’ henvendelser. Partiets pressechef, Lars Kaaber, har efterfølgende kontaktet Redox og oplyst, at Pernille Vermund ikke ønsker at udtale sig til Redox.

Kim Møller lagde på, da vi ringede til ham.

Gitte Keller har ikke reageret på Redox’ talrige henvendelser. Bjarne V. Knudsen ønsker ikke at udtale sig vedrørende emnet og henviser til, at han ikke længere er kandidat for partiet. Han mener i stedet, at partitoppen bør svare, hvilket de altså ikke har ønsket.

Tags: , , , ,