Carsten Thrane ses her ved Stram Kurs' demonstration i Fælledparken 1. maj 2021. Foto: Redox.

Pegida-stifter dømt som superstalker

I 2015 stiftede han den højreradikale organisation Pegida. I 2020 ville han starte private vagtværn på Nørrebro. Nu er Carsten Thrane idømt et års ubetinget fængsel i en af danmarkshistorien mest omfattende stalking-sager.

Publiceret den 13. oktober 2022

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen

Tirsdag den 11. oktober 2022 blev en hård dag for Pegida-stifteren Carsten Thrane. Klokken 13.00 faldt der nemlig dom ved Retten i Glostrup i en meget omfattende stalking-sag med Carsten Thrane som absolut hovedperson.

Carsten Thrane stod tiltalt for ikke mindre end 59 overtrædelser af de tilhold han havde fået på nakken efter “meningsløst og systematisk”, at have forfulgt en lang række personer med tilknytning til Brandbjerg Højskole, som det hedder i domsresumet fra Retten I Glostrup. Inkluderet i disse tiltaleforhold var desuden et forhold om trusler på livet og et mindre om vold. Den 54-årige Carsten Thrane endte med at blive kendt skyldig i stort set alle forhold. Selv har Carsten Thrane hele vejen igennem nægtet sig skyldig og hævdede i retten at tilholdene ikke var tilstrækkeligt forkyndt for ham og mente i tillæg ikke, i forhold til flere af tiltalepunkterne, at tilholdene dækkede det eller dem han havde chikaneret. Retten afviste Carsten Thranes påstande og fastholdt, at Carsten Thrane udmærket kendte til tilholdenes karakter og at det var klart formuleret.

Salsakursus udløste raseri
I 2016 kunne Brandbjerg Højskole meddele Carsten Thrane, at han ikke længere var velkommen på højskolen og dennes salsakursus. Det skete ifølge TV2 efter Carsten Thrane havde udvist “grænseoverskridende adfærd” overfor kursuslederen på salsaholdet. Det fik i maj 2016 højskolen til at meddele Carsten Thrane, at han ikke længere var ønsket på højskolen. Det fik Carsten Thrane til at indlede sin voldsomme chikane.
I starten omfattede chikanen hovedsageligt højskolens forstander, Simon Lægsgaard, og højskolens daværende bestyrelsesmedlemmer. Senere kom chikanen også til at omfatte senere indtrådte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af højskolens repræsentantskab samt deres familier, der blev udsat for groft injurierende beskyldninger og blandt andet omtale af sygdomsforhold.

Optrådte voldsomt og ubehersket

De chikanerende henvendelser, der primært skete på mails, sms’er, telefonopkald og opslag på hjemmesider blev også sendt til politi, kommune og flere andre myndigheder, der alle havde det tilfælles at de samarbejdede med Brandbjerg Højskole. Udover de skriftlige henvendelser skete det også ved flere lejligheder at Carsten Thrane mødte op ved ofrenes arbejdspladser, hvor han ifølge domsresumet “optrådte voldsomt og ubehersket”. I et tilfælde, ved et bestyrelsesmøde på højskolen, kom Carsten Thranes opførsel så vidt, at politiet måtte tilkaldes. Selv under den netop overståede retssag fortsatte Carsten Thrane sin chikanerier.

Alt det betød, at Carsten Thrane i januar 2020 fik tilhold mod at kontakte forstanderen og fire bestyrelsesmedlemmer. Det var imidlertid langt fra nok til at holde Carsten Thrane i ro. I september 2020 blev tilholdet derfor udvidet til ganske usædvanligt at omfatte det såkaldte “organisationsforhold”, hvilket vil sige Carsten Thrane end ikke måtte kontakte højskolen, de ansatte, bestyrelsesmedlemmerne eller den daglige ledelse.

Vores erfaring viser, at der ikke er noget der kan stoppe ham.

På trods af dommen på et år ubetinget fængsel kunne der ikke spores meget anger hos Carsten Thrane, der ifølge domsresumet fastholdt over for retten, at han med “alle midler” ville kæmpe videre for at komme på det Carsten Thrane opfatter som “sit” salsakursus. På trods af dommen tør højskolens forstander ikke tro på skolen nu får fred fra Carsten Thrane og hans chikane. Adspurgt efter sagens afslutning af Vejle Amts Folkeblad om forstanderen troede på det, udtalte Simon Lægsgaard: “Nej det tror jeg desværre ikke. Selvfølgelig kan jeg have en forhåbning om, at det slutter nu, men al vores erfaring viser, at der ikke er noget der kan stoppe ham”, lød det fra forstanderen.

Den tidligere socialdemokrat Carsten Thrane ved den danske PEGIDA-bevægelse, For Friheds demonstration den 29. juni 2015. Foto: Redox.
Den tidligere socialdemokrat Carsten Thrane ved den danske PEGIDA-bevægelse, For Friheds demonstration den 29. juni 2015. Foto: Redox.

Ikke sindssyg
I forbindelse med retssagen blev Carsten Thrane mentalundersøgt. På trods af Carsten Thranes aggressive optræden ved flere lejligheder konkluderede undersøgelsen, at Carsten Thrane ikke er sindssyg, men dog omfattet af straffelovens §69, der omhandler forstyrrelse af de psykiske funktioner. Carsten Thrane mener dog ikke selv han fejler noget og anser ifølge domsresumet sig selv som psykisk rask. Derfor vurderede retten, at der ikke var grundlag for at idømme ham psykiatrisk behandling og at han var egnet til almindelig straf.

Lad os mødes, så kan du bare slå løs på mig, så skal jeg nok slå dig ihjel bagefter.

Støt vores journalistik

Du kan støtte vores undersøgende journalistik ved at blive medlem af vores venneforening Støttekollektivet.
Som medlem af Støttekollektivet får du invitationer til særarrangementer, der kun er for medlemmer.
Du kan også sende os en donation på Mobilepay 80905.

Dødstrusler og voldsomme konsekvenser for ofrene
I løbet af retssagen blev flere ofrer for Carsten Thranes chikane ført som vidner. De kunne berette om dødstrusler og voldsom chikane. Et af vidnerne i sagen var Simon Lægsgaard, der ifølge TV2 kunne berette, at Carsten Thrane blandt andet havde kaldt ham “nazist, psykopat og idiot”, hvilket fik Carsten Thrane til at fare op i retten og hævde forstanderen løj for retten. TV2 beretter desuden, at et andet vidne fortalte i retten, hvordan Carsten Thranes henvendelser til vidnets børn havde ført til de fik hemmelig adresse. Et bestyrelsesmedlem fra højskolen kunne fortælle retten, hvordan han var blevet truet på livet i en sms fra Carsten Thrane, der skrev: “Lad os mødes, så kan du bare slå løs på mig, så skal jeg nok slå dig ihjel bagefter”. 

Et andet vidne kunne ifølge TV2 fortælle retten, hvordan hun i dag har hemmelig adresse i Jylland som følge af Carsten Thranes chikane. På trods af både flytning og tilhold opsøgte Carsten Thrane hende og hendes familie på Folkemødet på Bornholm i 2021, hvor han følger efter vidnet og dennes mand og ender med at slå ud efter manden. I dag går vidnet med overfaldsalarm som følge af chikanen.

“Grotesk og helt unødvendig ondskab”
Carsten Thrane har efter artiklen blev publiceret givet et interview til Redox om sagen.

Om konflikten med Brandbjerg Højskole siger han til Redox:
“Konflikten startede som en storm i et glas vand, det er grotesk og helt unødvendig ondskab mod mig, jeg ville have ønsket at højskolen havde indgået en dialog med mig for længe siden, så kunne det være løst på tre minutter”.
Han fortæller desuden at han selv mener at han ikke har begået “grænseoverskridende handlinger” i forbindelse med sit højskolebesøg.

Om retssagen fortæller Carsten Thrane at han har anket sagen til Landsretten og på her håber på max at blive dømt for 30-40 af forholdende samt at få en kraftig strafnedsættelse, som han regner med at kunne afvikle ved hjælp af fodlænke og samfundstjeneste.
Om retssagen siger han “Det er helt grotesk at anklageren krævede et halv års fængsel, og at dommeren så fordoblede kravet.”

Thrane mener ikke at det drejer sig om en stalkersag og at det heller ikke er en stor en af slagsen: “Denne her sag er ikke særlig omfattende set i forhold til lignende sager og den har intet med stalking at gøre, da det er en helt anden paragraf”.

Om hans position i PEGIDA fortæller han til Redox at han i 2015 fik kolde fødder og derfor trak sig fra bevægelsen og foreslog at aflyse demonstrationen. Han mener derfor ikke selv at han har været PEGIDA-stifter eller har haft noget med bevægelsen at gøre. Han anser heller ikke sig selv som værende højreradikal, og fortæller til Redox at han igennem mange år har været aktiv i Socialdemokratiet. Han udtaler “Jeg er ikke højreradikal, har aldrig været og bliver det heller aldrig”.

Han fortæller desuden til Redox at han aldrig har haft til hensigt at stifte et vagtværn på Nørrebro, men at han blot skrev det i “småsjov” på Facebook. Han tilføjer at det desuden ville være lovligt at stifte et vagtværn.

Derudover fortæller han om, at grunden til at han er dømt for vold i gentagelsestilfælde er, at han for ti år siden blev dømt for vold i forbindelse med noget “værtshustumult”, hvor han også nægtede sig skyldig.

Artiklen er den 13/10 kl 11.00 blevet opdateret med et interview med Carsten Thrane.

Tags: , , ,