Pressenævnet kritiserer Redox

Redox får kritik for manglende forelæggelse.

Publiceret den 22. august 2019

I en artikel bragt i december 2018 omtalte Redox et lokaludvalgsmedlems arbejde i Nørrebro Lokaludvalg og Generation Identitær. Den omtalte person har klaget til Pressenævnet. Pressenævnet finder, at oplysningen om klagers virke i Nørrebro Lokaludvalg med samtidig omtale af Generation Identitær, som af Redox betegnes som fascistisk, kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager. Oplysningen burde derfor have været forelagt for klager forud for offentliggørelsen, så klager havde haft mulighed for at komme med sine bemærkninger hertil. Nævnet udtaler derfor kritik af den manglende forelæggelse.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.

Tags: