Pressenævnet kritiserer Redox.dk

Redox.dk får kritik for omtale af ældre dom.

Publiceret den 4. december 2018

Redox.dk omtalte i artiklen ”Så rabiate er NMB-medlemmerne: voldsfantasier og jødehad” Den Nordiske Modstandsbevægelse (NMB) og de danske afdelinger af NMB. I den forbindelse blev flere navngivne personer relateret til NMB, der af Redox.dk betegnes som en terrorgruppe.
En af de navngivne personer klagede til Pressenævnet blandt andet over, at Redoks.dk i artiklen omtalte en 10 år gammel straffedom.
Pressenævnet har udtalt kritik af Redox.dk for omtalen af den ældre dom, der ikke har tilstrækkelig relevant sammenhæng med personens eventuelle engagement i Den Nordiske Modstandsbevægelse. Nævnet kritiserede derfor også Redox.dks afvisning af at anonymisere personen. På andre punkter kritiserede nævnet ikke Redox.dks omtale.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk

Tags: