Pressenævnet kritiserer Redox’ rapport “Demokratiske nazister”

Vi bringer her Pressenævnets kendelse fra den 12. februar 2014 vedrørende Redox' rapport om Danskernes Parti

Publiceret den 17. februar 2014

Researchkollektivet Redox offentliggjorde på redox.dk i september rapporten Demokratiske nazister. I rapporten omtales en række personer og deres påståede tilhørsforhold.

SN er omtalt som medlem af Danskernes Parti samt tidligere medlem af (Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB). SL er omtalt som medlem af medlem af Danskernes Parti og aktiv i den højreekstremistiske gruppering White Pride.

Da oplysningerne kan krænke personerne, burde redox.dk have spurgt dem, om oplysningerne og sammenhængene var rigtige. Det gjorde redox.dk ved at sende en e-mail og en besked på Facebook, men svarfristen var allerede næste dag.

Pressenævnet finder ikke, at det er en rimelig frist, når det drejer sig om oplysninger i en rapport på 94 sider, som Researchkollektivet Redox har arbejdet på i længere tid. Derfor får redox.dk kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk

Tags: , ,