Pressenævnet kritiserer Researchkollektivet Redox

Redox får kritik for at bryde løfte om anonymitet.

Publiceret den 26. maj 2019

Researchkollektivet Redox omtalte i artiklen ”Holocastbenægtelse og trusselssager i NMR’s kølvand”, som blev bragt på hjemmesiden redox.dk, Den Nordiske Modstandsbevægelse (NMR) og de danske afdelinger af NMR. I den forbindelse blev en navngiven person med tilknytning til NMR citeret. Personen klagede til Pressenævnet over, at Redox ikke havde overholdt en aftale om fuld anonymitet samt over manglende forelæggelse.
Pressenævnet udtaler kritik af Redox for at bringe udtalelsen fra klager uden at sløre hans identitet, idet nævnet finder, at klager havde en berettiget forventning om, at der var indgået en aftale om anonymitet, ligesom Redox ikke havde godtgjort, at der var knyttet betingelser til denne aftale. Nævnet udtaler endvidere kritik af Redox for utilstrækkelig forelæggelse.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.

Tags: