DDL-medlemmet Thomas Berg ses her under en løbeseddelsuddeling på Frederiksberg i december 2013. (Foto Redox)

Danish Defence League: Fra menneskerettigheder til voldelig virkelighed

Redox stiller skarpt på Danish Defence League, der karakteriserer sig selv som en demokratisk menneskeretsorganisation. DDL har dog ualmindeligt svært ved at leve op til sin egen formålserklæring. Flere af medlemmer deltager i voldelige konfrontationer, har nazistiske sympatier og hylder åbent Anders Behring Breivik.

Publiceret den 26. august 2014

Menneskeretsforkæmpere?

Danish Defence League blev landskendt den 31. marts 2012, da de afholdt en stort anlagt international demonstration i Aarhus, med deltagelse fra moderorganisationen, English Defence League.

Den danske afdeling af det europæiske Defence League-netværk blev stiftet i 2010 og har siden begyndelsen været plaget af interne uroligheder med utallige ledelsesskift til følge. Senest i efteråret 2012, hvor den daværende talsperson afløstes af Philip Traulsen. Med ledelsesskiftet kollapsede DDL’s indtil da stærkeste lokalafdeling i Sønderjylland, og i dag er der blot en håndfuld løst organiserede medlemmer tilbage i Jylland.

DDL’s eneste aktive afdeling er således den københavnske, der udgøres af ca. 10 medlemmer med brødrene Philip og Peter Traulsen i spidsen. Afdelingen holder til på den københavnske vestegn, hvor flere af de ledende medlemmer også er bosat. DDL’s officielle kontaktadresse er en postboks i Rødovre, og flere af gruppens arrangementer har været afholdt i samme område.

DDL-talsmand Philip Traulsen til demonstrationen i Aarhus 31. marts 2012. (Foto: Redox)

Paragraf 1 i Danish Defence Leagues formålserklæring lyder: Danish Defence League (DDL) er en menneskeretsorganisation grundlagt som følge af en lille gruppe muslimske ekstremister og deres chokerende handlinger.”  Udover at erklære sig enig i organisationens formålserklæring, skal man som medlem eller deltager ved arrangementer underskrive en “affiliation contract”, hvor man ikke alene tager afstand fra, men også forpligter sig til at bekæmpe, totalitære ideologier som nazisme og fascisme.

Trods denne officielle linje i DDL, lever hverken organisationen eller dens enkelte medlemmer op til disse krav, hvilket har gjort sig gældende ved en lang række arrangementer og episoder.

Nazistiske sympatier

Et eksempel er DDL’s sommerfest, som blev afholdt i Rødovre i 2013 for organisationens medlemmer og venner. Blandt de inviterede var det dengang hemmelige netværk “Nationale Arrangementer På Tværs”, som bl.a. tæller personer tilknyttet den racistiske hooligangruppe White Pride, den voldsparate gruppe Rightwings fra Kalundborg, det nynazistiske Danskernes Parti og personer fra den nu nedlagte organisation Vederfølner.

Læs om Nationale Arrangementer På Tværs her.

Flere af netværkets medlemmer deltog således ved festen, og lederen af Danskernes Parti, nazisten Daniel Carlsen, der ligeledes deltog, skrev efterfølgende om DDL’s medlemmer: “I hvert fald udtrykte dem jeg talte med stor sympati for Danskernes Parti, som man på ingen måde kan beskylde for at være andet end etno-nationalister”.

At flere af DDL’s medlemmer støtter Danskernes Parti blev bekræftet, da partiet stillede op til kommunal- og regionsrådsvalget i november 2013. Her figurerede flere DDL-medlemmer som stillere for Danskernes Parti, blandt andre organisationens talsmand, Philip Traulsen. Traulsen har fortid i den nazistiske organisation, Danmarks Nationale Front, og det nedlagte nazi-netværk Dansk Front, ligesom han deltog i en koncert i Amnitzbøll ved Kolding i 2008 arrangeret af den militante, nazistiske organisation Blood & Honour.

Hagekors og Breivik-hyldest

Philip Traulsen er dog ikke alene om at bryde med DDL’s officielle, politiske linje. Et andet medlem, Jonas Holtet Bolvig fra Frederiksberg, har på overkroppen tatoveret den såkaldte Parteiadler, der fungerede som partisymbol for Adolf Hitlers nazistparti. Symbolet forestiller en ørn, der med sine klør bærer et hagekors.

Her ses Jonas Holtet Bolvig i bar overkrop på vej til SIAD’s demonstration i Hvidovre i august 2013. (Foto: Redox)

Da DDL-medlemmet Jimmie Hørskov Juhler, kasserer og næstformand i DDL’s støtteforening, i januar i år opdaterede sit profilbillede på Facebook, faldt valget på en hyldest til den norske terrorist og massemorder, Anders Behring Breivik. Billedet var det berygtede selvportræt af den norske terrorist i uniform poserende med et gevær, dog med den ændring, at Breiviks ansigt var udskiftet med Jimmie Hørskov Juhlers eget.

I januar 2014 ændrede Jimmie Hørskov Juhler sit profilbillede på Facebook til dette. (Foto: Redox)

Voldelige konfrontationer

Ikke alene står medlemmerne af Danish Defence League bag en række mere eller mindre åbenlyse hyldester til nazistiske personer og symboler, organisationen står også bag en række voldelige episoder og har således gentagende gange opsøgt konfrontationer med venstrefløjsaktivister.

I forbindelse med en antifascistisk manifestation på Odense Banegårdscenter i juni 2012, dukkede en gruppe medlemmer fra Rightwings og DDL op på banegården, hvor de opsøgte slagsmål. Dette udmøntede sig i en kortvarig konfrontation mellem antifascisterne og de højreradikale, der endte med at sidstnævnte gruppe blev anholdt. En af deltagerne var det centrale DDL-medlem, Peter Traulsen, der også fungerer som suppleant til styrelsen i DDL’s støtteforening. Peter Traulsen blev i Odense Byret senere dømt for flaskekast under episoden.

Med sort kasket og solbriller ses Peter Traulsen under konfrontationen på Odense Banegårds Center. (Foto: Redox)

Episoden i Odense er ikke den eneste af sin art. Den 14. december 2013 havde DDL offentligt proklameret, at de ville lave en løbeseddelsuddeling i Hellerup. I stedet for at gennemføre den planlagte aktivitet, kørte en gruppe DDL-medlemmer til i Sydhavnskvarteret i den modsatte ende af København. Her afholdt det lokale initiativ, Racismefri By, en antiracistisk demonstration. Det var sandsynligvis denne demonstration, der var målet for DDL-medlemmerne. De blev dog stoppet af politiet på en tankstation, og nåede derfor aldrig frem til den antiracistiske demonstration.

Her ses de to centrale DDL-medlemmer, Peter og Philip Traulsen, blev tilbageholdt af politiet den 14. december 2013. (Foto: Privat)

Danish Defence Leagues formålserklæring står altså i klar kontrast til gruppens politiske praksis, når organisationens aktiviteter og medlemmer undersøges nærmere. Mens DDL på trods af sin korte levetid har været præget af konflikter, er det ikke lykkedes for organisationen at opretholde sin oficielle politiske kurs. En kurs som forsøger at dække over de tydelige nazistiske sympatier, som findes både i organisationen og blandt dens medlemmer.

Erklærede nazister ikke velkomne

Philip Traulsen, der overfor Redox bekræfter at han er talsmand for organisationen, udtaler, at erklærede nazister ikke er velkomne i DDL, men at organisationen ingen politik har om, hvem der må deltage i sociale arrangementer. Han ser heller intet problem i selv at deltage i demonstrationer med erklærede nazister. Han erkender rigtigheden af denne artikels oplysninger om organisationen og om ham selv og hans fortid. Han afviser dog at han nogensinde har været erklæret nazist.

Ift. DDL’s tilstedeværelse ved Racismefri Bys demonstration i Sydhavnen tidligere i år, bekræfter han over for Redox, at DDL var til stede og blev stoppet af poitiet, men ønsker i øvrigt ikke at kommentere på deres gøremål i området. Philip Traulsen afviser desuden at udtale sig om organisationens enkelte medlemmer, men bekræfter, at Jonas Holtet Bolvig er medlem af DDL.

Jonas Holtet Bolvig bekræfter Redox’ oplysningerne om hans person og hans deltagelse ved de nævnte arrangementer, men har dog ingen kommentarer til, om hvorvidt han er medlem af DDL. Han bekræfter ligeledes, at han har en nazistisk tattovering, men afviser at have nazistiske sympatier, og han udtaler endvidere, at han har planer om at få tattoveringen malet over.

Han bekræfter desuden, at han sammen med andre, den 10. maj var tilstede i området omkring Christiansborg Slotsplads, hvor Danmarks Nationale Front afholdt en demonstration. Han forklarer dog, at han ikke havde til hensigt at deltage i DNF’s demonstration, men blot ville se hvad der skete.

Trods gentagne forsøg, er det ikke lykkedes Redox at komme i kontakt med Jimmie Hørskov Juhler eller Peter Traulsen. 

Tags: , , , , , ,